Dialysepatiënten hebben de mogelijkheid om op vakantie te gaan en eventueel elders te dialyseren. Om dit mogelijk te maken is een goede voorbereiding nodig. Belangrijk om te noemen hierbij is dat patiënten zelf verantwoordelijk blijven voor het regelen hiervan.

Eerste stappen:

 • Toestemming vragen aan uw behandelend arts
 • Zoeken naar dialysecentrum (alleen voor hemodialyse; in binnen- of buitenland) waar en wanneer de vakantiedialyse plaats gaat vinden en dit doorgeven aan dialyseverpleegkundige.
 • Het dialysecentrum waar u wilt dialyseren moet wel toestemming geven of u daar terecht kunt. Een bevestiging hiervan meenemen op reis.
 • Contact opnemen met de zorgverzekeraar voor goedkeuring behandeling en vervoer van/naar de dialyselocatie (schriftelijke verklaring/machtiging krijgen)
 • Nagaan of alle reis/verzekeringsdocumenten in orde zijn
 • Overdrachtsformulieren (verpleegkundig en medisch) regelen via de dialyseverpleegkundige
 • Medisch paspoort of Geneesmiddelenpaspoort regelen bij de apotheek
 • Controleer of u beschikt over een Europeaan Health Insurance Card (EHIC).  Indien u hier niet over beschikt dan kunt u een EHIC aanvragen bij uw zorgverzekeraar

Aandachtspunten (voor hemodialyse en peritoneale dialyse: binnen- en buitenland)

 • De basisverzekering is GEEN complete reisverzekering, bijkomende medische kosten zijn niet per definitie gedekt. Reisverzekering/ annuleringsverzekering is dus noodzakelijk.
 • Zorg dat u beschikt over een mobiele telefoon waarmee u kunt bellen en noteer alle belangrijke telefoonnummers.
 • Let op goede hygiëne tijdens uw vakantie.
 • Als u wat verder weg op vakantie gaat, krijgt u al snel te maken met tijdsverschillen. Het is belangrijk dat u deze tijdsverschillen in acht neemt bij de inname momenten van uw medicatie. Vraag uw arts om een tijdschema voor u op te stellen.
 • Als u een uitkering ontvangt, dan hoeft u uw vakantieplannen alleen aan het UWV door te geven als u langer dan vier weken naar het buitenland gaat. Dit moet u minimaal twee weken voor vertrek melden.
 • Bij het zoeken naar een dialyseplek is het belangrijk om na te vragen of de manier van aansluiten (tesio-catheter, buttonhole) ook mogelijk is in dat centrum

Specifieke punten bij hemodialyse

 • Bewaar alle mogelijke rekeningen die u voor uw behandelingen in het buitenland betaalt (dus ook taxirekening bij hemodialyse).
 • Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar goedkeuring geeft dat het ziekenhuis waar u dialyseert de behandeling direct mag declareren. Zorg ervoor dat u deze goedkeuring in het Engels krijgt als u naar het buitenland gaat.
 • Het is raadzaam om tenminste 6 maanden voor de reisdatum te beginnen met de voorbereiding. Dit heeft vooral te maken met het feit dat u veel moet regelen van te voren (zoals zoeken naar dialyseplek en goedkeuring van de zorgverzekering krijgen).
 • Er zijn een aantal zorgverzekeraars die de dialyse in het buitenland pas achteraf vergoeden. Dat betekent dat u eerst de rekening zelf moet betalen. Het is van belang dat u dit van te voren checkt bij uw zorgverzekeraar, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Specifieke punten bij peritoneale dialyse:

 • Overleg met de leverancier van uw dialysevloeistof of deze op uw vakantieplek kunnen worden afgeleverd.
 • Navragen bij vakantieplek hoe het afval afgevoerd kan worden en of er mogelijkheden zijn voor extra stroomvoorzieningen voor de PD-apparatuur.

Websites voor relevante informatie omtrent hemodialyse in het buitenland:

 

 • Medewerkers
 • Intranet