Waarom meedoen?

De voor- en nadelen van meedoen aan onderzoek hangen sterk af van het onderzoek waaraan u mee doet. Een voordeel kan zijn dat u in de meeste gevallen uitvoerig onderzocht wordt en u precies weet wat de staat van uw ogen op dat moment is. Bij vervolgonderzoek kunnen wij precies zien in welke mate uw ogen over de tijd veranderen. Daarnaast doen wij onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor een aantal oogaandoeningen.

Door mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek levert u een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de oogzorg in Nederland.
 
Afdelingen Oogheelkunde Trialcentrum Oogheelkunde

Over het trialcentrum Oogheelkunde

Het trialcentrum is een gespecialiseerde eenheid binnen de afdeling Oogheelkunde die zich bezighoudt met klinisch wetenschappelijk onderzoek. lees meer

Over het trialcentrum Oogheelkunde

U kunt bij ons terecht voor informatie over deelname aan onderzoek, voor resultaten van ons onderzoek en voor informatiedagen en evenementen. Het trialcentrum is een gespecialiseerde eenheid binnen de afdeling Oogheelkunde die zich bezighoudt met de aanvraag, voorbereiding en uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het trialcentrum wordt geleid door Chantal Buster-Franc en Carel Hoyng.

Klinische studie retinitis pigmentosa

Heeft u vragen over de behandelstudie voor retinitis pigmentosa?


Trialcentrum Oogheelkunde

(024) 361 32 12
contactformulier

Informatie over klinische studies Oogheelkunde

Wilt u deelnemen aan een van de lopende wetenschappelijke onderzoeken of wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden voor onderzoek bij uw oogziekte? Neem dan contact met ons op. Bekijk hier voor welk onderzoek wij momenteel nog deelnemers zoeken. lees meer

Waarom meedoen?

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek kan verschillende voordelen hebben. lees meer

Gentherapie

Lees hier meer informatie over gentherapie trials voor zeldzame erfelijke oogaandoeningen.

lees meer

Gentherapie

Wat is gentherapie?

Bij gentherapie wordt een versie van een gezond gen in het lichaam gebracht om de taak van een defect gen over te nemen. Gentherapie kan alleen ontwikkeld worden als er sprake is van een aandoening waarbij de exacte afwijking in het genetisch materiaal bekend is. Er wordt momenteel wereldwijd en in het Radboudumc gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van gentherapie, maar het aantal beschikbare behandelingen is nog zeer beperkt.

Het oog staat vaak vooraan bij nieuwe behandeltechnieken zoals gentherapie. Dit komt doordat het oog heel goed te onderzoeken is en de functie van het netvlies met gedetailleerde technieken in kaart kan worden gebracht. Bovendien leent het oog zich bij uitstek voor toediening van gentherapie, omdat de behandeling door middel van een microchirurgische operatie zeer nauwkeurig kan worden uitgevoerd. In vergelijking met andere organen is de kans op ontsteking en bijwerkingen in het oog kleiner. Behandeling met gentherapie leidt doorgaans tot een relevante verbetering van het zicht bij ernstig visueel gehandicapte patiënten die anders blind zouden worden. Het gezichtsvermogen wordt echter niet meer ‘normaal’.

Gentherapie Luxturna vergoed vanuit basispakket

Er is inmiddels één behandeling die in de praktijk toepasbaar is én vergoed wordt vanuit het basispakket. Dit is de behandeling met  Luxturna. Deze zal ook uitgevoerd worden in het RadboudUMC. De behandeling is alleen geschikt voor patiënten met de ziekte Leber Congenitale Amaurosis veroorzaakt door een defect in het RPE65 gen. Om in aanmerking te komen voor de therapie is het onder andere ook belangrijk dat het netvlies nog in bepaalde mate werkzaam is. De ziekte als gevolg van het defecte gen is zeldzaam; in Nederland zijn er zo’n 20-25 patiënten die in aanmerking komen voor deze gentherapie.

Gentherapie in wetenschappelijk onderzoek

Om een nieuw medicijn te ontwikkelen vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats. Binnen het Radboudumc Oogheelkunde wordt divers medisch wetenschappelijk onderzoek gedaan, onder andere naar gentherapie bij zeldzame erfelijke oogaandoeningen. Naast het aanwezig zijn van het defecte gen zijn er meerdere criteria waaraan voldaan moet worden om voor gentherapie in aanmerking te komen, bijvoorbeeld een bepaalde mate van functioneren van het netvlies. Wanneer u patiënt bent in het Radboudumc zult u benaderd worden als u aan deze criteria lijkt te voldoen. Voor dergelijke experimentele studies is het aantal deelnemers beperkt en vindt er een strikte selectie plaats. 

Momenteel zijn wij bezig met onderstaande studies, waarbij het specifiek gaat om patienten die een afwijking hebben in het CFI of het RPGR gen.

N.B. deze laatste betreft de gentherapie studie waar momenteel veel media-aandacht voor is. Het gaat hierbij specifiek om X-gebonden retinitis pigmentosa met een defect in het RPGR gen. 

Wanneer    Studienaam        Ziekte  Defect gen 
Nu GTExplore Geografische Atrofie als gevolg van Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie CFI gen
Nu X-gebonden retinitis pigmentosa RPGR gen

 


Gesloten voor inclusies

Behalve de lopende studies zijn er ook diverse studies waar we aan hebben deelgenomen. Deze studies vindt u hier. lees meer

Samenwerking

We werken nauw samen met verschillende ziekenhuizen, zowel regionaal als landelijk. lees meer

Samenwerking


Meer informatie


Deelbiobank Oogheelkunde

Het doel van de Radboud deelbiobank Oogheelkunde is inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan het ontstaan van verschillende oogziekten. Biomateriaal, zoals bloed en glasvocht, kan worden gebruikt om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. lees meer

Oogdruppels

Voor onderzoek binnen Oogheelkunde maken we vaak gebruik van oogdruppels die ervoor zorgen dat uw pupil wijder wordt. U kunt daarna niet autorijden en we raden u aan om een zonnebril mee te nemen. lees meer

Oogdruppels

Voor onderzoek binnen Oogheelkunde maken we vaak gebruik van oogdruppels die ervoor zorgen dat uw pupil wijder wordt. Dit is nodig om goede foto’s van de binnenkant van uw oog te kunnen maken. Door deze druppels mag u tijdelijk geen voertuig besturen. Vaak duurt het tussen de 4 en 6 uur voordat dit weer mogelijk is. We raden u aan om een zonnebril mee te nemen, omdat het licht fel kan aanvoelen omdat uw pupil groter is dan normaal.

Meedoen aan wetenschap­pelijk onderzoek

In het Radboudumc behandelen en verplegen we patiënten. Daarnaast doen we medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is het vinden van oorzaken van aandoeningen en het vinden van betere behandelmethoden. U kunt gevraagd worden om aan zo’n onderzoek mee te doen. lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet