Afdelingen Oogheelkunde

Over de afdeling Oogheelkunde

Op de afdeling Oogheelkunde wordt u behandeld aan aandoeningen van het oog en de omliggende organen.

Over onze afdeling

Over de afdeling Oogheelkunde

Op de afdeling Oogheelkunde wordt u onderzocht en behandeld op aandoeningen van het oog en de omliggende organen. Zoals traanbuisjes, oogleden, oogkassen, oogzenuwen en oogspieren. 

Naast patiëntenzorg voor mensen met oogziekten, bieden wij onderwijs en onderzoek over het oog en de verschillende aandoeningen. Onze patiënten kunnen ook meedoen aan onderzoek.

Wij onderzoeken en behandelen alle oogziekten. Ook zeldzame of moeilijk te behandelen oogziekten. We behandelen u met medicijnen of met een operatie. U bespreekt met uw oogarts wat voor u de beste behandeling is.

Onze aandachtsgebieden

Wij zijn bijzonder gespecialiseerd in de behandeling van:

  • Netvliesaandoeningen (retina)
  • Glaucoom
  • Hoornvliesaandoeningen
  • Staar
  • Macula degeneratie

Contact

Afdeling Oogheelkunde

Voor patiënten ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur :
(024) 361 67 00

Voor specialisten en huisartsen
(024) 361 5104

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: -1
Route: 636

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Bezoekadres: Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping -1 en volg route 636

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Praktische informatie


Uw bezoek

Heeft u binnenkort een afspraak bij de afdeling oogheelkunde? Lees dan hier hoe u zich kunt voorbereiden.

Meer over uw bezoek

Uw bezoek

Als u een van onze oogartsen bezoekt, kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil op de afdeling Oogheelkunde. Meestal vindt er eerst een vooronderzoek plaatst door de optometrist. Daarna wordt u onderzocht door een oogarts (in opleiding).

Uw behandelend arts
We streven ernaar dat u steeds dezelfde oogarts treft. Dit is niet altijd haalbaar. Onze specialisten werken op de polikliniek en in de kliniek. En arts-assistenten werken tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor kan het zijn dat u in de loop van uw behandeling een andere specialist krijgt.

Wachttijd
Een afspraak bij de oogarts kan alleen op afspraak en als u patiënt bent bij een van onze oogartsen. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Het kan soms voorkomen dat het spreekuur van de arts uitloopt of dat uw afspraak langer duurt dan verwacht. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat er aanvullende onderzoeken nodig zijn die op dezelfde dag moeten plaats vinden. De uitlooptijd van de arts kunt u vinden op de schermen die in de wachtkamers hangen.

Eerste bezoek

Waar kunt u zich melden?
Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de inschrijfbalie bij de hoofdingang. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u naar de afdeling Oogheelkunde komen.

Wat neemt u mee?
Verzekeringsbewijs
Meestal stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor een behandeling niet of onvoldoende verzekerd? Dan krijgt u de rekening thuisgestuurd. Deze moet u vóór de behandeling betalen.

Legitimatiebewijs
In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Oogdruppels
Er bestaat een mogelijkheid dat u pupil verwijdende oogdruppels krijgt ten behoeve van het oogonderzoek. Door het toedienen van deze oogdruppels mag u minimaal 5 uur niet zelf autorijden. Hoe lang u niet mag autorijden verschilt per patiënt. Wij adviseren u om iemand mee te brengen naar de afspraak op de polikliniek die u naar huis brengt. 

Goed voorbereid naar uw afspraak bij de arts

U heeft recht op goede informatie. De 3 goede vragen kunnen helpen om die goede informatie te krijgen en om u alvast thuis voor te bereiden op het gesprek met de arts.

Als u naar de arts gaat voor een onderzoek of een behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen. Samen met uw arts kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past

 


Vervolgbezoek

Wat neemt u mee?
U hoeft alleen uw afsprakenbrief of barcodekaartje mee te nemen.

Melden
U meldt zich aan bij de aanmeldzuil. De aanmeldzuil vindt u bij hoofdingang. Op de zuil leest u wat u moet doen. Als de code gescand is komt er een briefje uit de aanmeldzuil daarop staat vermeld waar u zich kunt melden. Op de afdeling Oogheelkunde meldt u zich nogmaals aan bij de aanmeldzuil.
Het kan voorkomen dat uw dossier (nog) niet compleet is en dat er enkele gegevens ontbreken, u krijgt dan de melding dat u zich moet melden bij de inschrijfbalie bij de hoofdingang. De gastvrouw of -heer kan u hier eventueel bij helpen.

Zijn uw gegevens veranderd?
Is er iets veranderd in uw gegevens in de periode dat u bij ons in behandeling bent? Bijvoorbeeld omdat u verhuisd bent, een nieuwe huisarts hebt of een andere verzekering. Geeft u deze wijzigingen dan door bij de inschrijfbalie of via mijnRadboud.


Herhaalrecept aanvragen

U kunt uw herhaalrecepten aanvragen via mijnRadboud. ga naar mijnRadboud

Verwijs­procedure

De afdeling oogheelkunde van het Radboudumc heeft gekozen voor een duidelijk academisch profiel. Door deze keuze is het voor de afdeling oogheelkunde van het Radboudumc niet meer mogelijk om tweedelijns zorg te leveren.

Meer over de verwijzing

Verwijs­procedure

De afdeling oogheelkunde van het Radboudumc heeft gekozen voor een duidelijk academisch profiel. Door deze keuze is het voor de afdeling oogheelkunde van het Radboudumc niet meer mogelijk om tweedelijns zorg te leveren. Wij willen namelijk absoluut vermijden dat we last resort / tertiaire patiënten moeten weigeren. Dit betekent dat wij voor nieuwe patiënten alleen verwijzingen via een oogarts aannemen en niet meer via de huisarts.

De oogarts verwijzingen worden beoordeeld door de dagsupervisor. Deze beoordeelt wanneer de afspraak moet plaatst vinden en welke aanvullende onderzoeken nodig zijn. De patiënt krijgt een oproep voor deze afspraak thuis gestuurd.


Polikliniek Oogheelkunde

Samen met u bepalen we wat de beste zorg en behandeling voor u is. Binnen onze polikliniek werken verschillende artsen, zoals co-assistenten, oogartsen (in opleiding), optometristen en technisch oogheelkundig assistenten. lees meer

Rijvaardigheid als u minder goed ziet

Vanwege een oogziekte kan er sprake zijn van een verminderde gezichtsscherpte en/of een afwijkend gezichtsveld. Deze beperkingen kunnen het veilig deelnemen aan het verkeer belemmeren. Bij storende dubbelbeelden is het wettelijk niet toegestaan om auto te rijden. lees meer

Rijvaardigheid als u minder goed ziet

Rijgeschiktheid

Voor het besturen van een auto of motor is het belangrijk om goed te kunnen zien. Door een oogziekte kunt u een verminderde gezichtsscherpte en/of een afwijkend gezichtsveld hebben. Deze beperkingen kunnen het veilig deelnemen aan het verkeer belemmeren.

Voor een fiets, scootmobiel en brommer worden geen wettelijke eisen aan uw gezichtsvermogen gesteld. U bent zelf verantwoordelijk om als u niet goed kunt zien voorzichtig of niet aan het verkeer deel te nemen. Voor vrachtwagenchauffeurs gelden aparte wettelijke regels waarover uw bedrijfsarts u kan informeren. Bij storende dubbelbeelden is het wettelijk niet toegestaan om auto te rijden.

De Nederlandse wet laat het wel of niet melden van een gewijzigde gezondheidssituatie over aan de eigen verantwoordelijkheid van patiënten. Bij een ongeval loopt u het risico dat u verzekeringstechnisch zowel financieel als strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Vraag daarom altijd aan uw oogarts of u met een verminderde gezichtsscherpte en/of afwijkend gezichtsveld nog voldoet aan de wettelijke eisen voor het autorijden. Uw oogarts adviseert u om oogaandoeningen met een verminderde gezichtsscherpte en/of een afwijkend gezichtsveld te melden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Als u met 1 oog minder ziet, mag u na 3 maanden weer autorijden als u met het andere oog wel goed ziet.

Eigen verklaring

Een ‘gewijzigde gezondheidstoestand’ kunt u melden met het formulier ‘Eigen verklaring’. Dit kunt u bij het CBR op 2 manieren aanvragen:
• U kunt de Eigen verklaring downloaden via de website van het CBR. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
• U kunt de Eigen verklaring aanvragen bij uw eigen gemeente.

Wilt u weten of uw gezichtsbeperking uw rijvaardigheid beïnvloedt, dan kunt u dat opzoeken in de ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’ van het CBR. Deze wet geldt in principe voor iedereen, ongeacht leeftijd. Vanaf 75 jaar krijgt u elke 5 jaar een medische keuring om uw rijbewijs te vernieuwen.

Meer informatie

Voor meer informatie over uw rijgeschiktheid kunt u terecht bij uw oogarts of bij het CBR.


Oogkeuring rijbewijs via CBR

Soms is bij mensen met oogklachten een oogkeuring nodig voor een CBR rijbewijskeuring. Het Radboudumc voert deze oogkeuringen niet uit. Op de website van het CBR vindt u meer informatie.

naar website

Overig


Trialcentrum Oogheelkunde

Het trialcentrum is een gespecialiseerde eenheid binnen de afdeling Oogheelkunde die zich bezighoudt met klinisch wetenschappelijk onderzoek. lees meer

Deelbiobank Oogheelkunde

Het doel van de Radboud deelbiobank Oogheelkunde is inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan het ontstaan van verschillende oogziekten. Biomateriaal, zoals bloed en glasvocht, kan worden gebruikt om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. lees meer

Onderwijs

De afdeling Oogheelkunde verzorgt onderwijs voor studenten, arts-assistenten in opleiding, huisartsen, oogartsen en verpleegkundigen. meer over onderwijs

Onderwijs

De afdeling Oogheelkunde verzorgt onderwijs voor studenten, arts-assistenten in opleiding, huisartsen, oogartsen en verpleegkundigen.

Opleiding Geneeskunde

Binnen de Opleiding Geneeskunde bieden we in de bachelorfase een uitgebreide kennismaking met algemene oogheelkunde. In de masterfase voorafgaand aan het coschap oogheelkunde krijgen studenten een gedurende een week een praktijkgerichte workshop oogheelkunde. Tijdens het coassistentschap leert de coassistent de opgedane kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk. Coassistenten nemen deel aan de patiëntenzorg op de polikliniek en zijn aanwezig op de operatiekamers.

Opleiding Oogheelkunde

We leiden artsen in een vijfjarige opleiding op tot oogarts. Dat doen we volgens een in 2012 geheel herzien Lokaal Opleidingsplan, gebaseerd op de Modernisering Opleiding Oogheelkunde Nederland van de Medisch Specialisten Registratie Commissie. De arts-assistenten in opleiding tot specialist (AIOS oogheelkunde) werken onder supervisie van de staf oogheelkunde. Elke AIOS volgt een perifere praktijkstage in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Hbo-stages

Studenten aan hbo-opleidingen in de oogheelkunde kunnen bij ons stage lopen. We bieden stageplaatsen aan voor orthoptisten en optometristen.

Huisartsen

Aan huisartsen uit de regio bieden we postacademisch onderwijs. Deze jaarlijkse cursus omvat acht avonden, afgesloten met een examen voor het deelcertificaat oogheelkunde.

Oogartsen

De afdeling levert een bijdrage aan bij- en nascholingen van oogartsen via refereeravonden en jaarlijkse nascholingssymposia.

Verpleegkundigen en doktersassistenten

Voor oogheelkundig verpleegkundigen verzorgen we jaarlijks in Nijmegen een cursus.


Weten­schappelijk onderzoek

We verrichten klinisch en fundamenteel onderzoek naar ziekten van het netvlies. meer over onderzoek

Weten­schappelijk onderzoek

We verrichten klinisch en fundamenteel onderzoek naar ziekten van het netvlies, in het bijzonder naar:
  • leeftijdsgebonden maculadegeneratie,
  • centrale sereuze chorioretinopathy,
  • erfelijke retinadystrofieën.
Het hoofddoel van ons onderzoek is om de oorzaken van deze ziekten beter te begrijpen, zodat we nieuwe diagnostische methoden en behandelingen kunnen ontwikkelen.

Onze afdeling is een officieel onderzoekscentrum van de Foundation Fighting Blindness USA, een belangrijke Amerikaanse subsidiegever voor onderzoek naar retinadystrofieën.

U vindt meer over ons onderzoek op onze Engelstalige research-pagina Ophthalmology.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet