Nederlandse pathologen gaan digitaal beelden delen

Pathologen in Nederland kunnen vanaf nu pathologiebeelden digitaal uitwisselen met een nieuw systeem, de Pathology Image Exchange. Het Radboudumc deed samen met het Erasmus MC, Laboratorium voor Pathologie Dordrecht en het UMC Utrecht mee aan de voorbereidingen van het systeem.

Katrien Grünberg, hoofd van de afdeling Pathologie, was als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie nauw betrokken bij het initiatief: ‘Het platform is wereldwijd uniek en maakt gebruik van internationale standaarden waardoor in principe iedere pathologieafdeling kan deelnemen.’ De uitwisseling van patiëntgegevens is beschermd door gebruik van de bestaande beveiligde verbindingen van de landelijke PALGA-database van pathologieverslagen.

Lees meer
Afdelingen Pathologie

Over de afdeling Pathologie

Pathologie of ziekteleer onderzoekt het ontstaan en verloop van ziektes. Uitgangspunt daarbij is dat ziekte ontstaat door schade aan weefsels, cellen en moleculen. lees meer

Over de afdeling Pathologie

Pathologie of ziekteleer onderzoekt het ontstaan en verloop van ziektes. Uitgangspunt daarbij is dat ziekte ontstaat door schade aan weefsels, cellen en moleculen. Afdeling Pathologie verricht wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en geeft onderwijs. Daarnaast analyseren we weefsels en cellen voor de patiëntenzorg.   

Contact

Afdeling Pathologie

(024) 361 43 14

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Verdieping: 2
Route: 812

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 824

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Verdieping 2 en volg route 812

Nederlandse pathologen gaan digitaal beelden delen

Pathologen in Nederland kunnen vanaf nu pathologiebeelden digitaal uitwisselen met een nieuw systeem, de Pathology Image Exchange. lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Kwaliteit Afdeling Pathologie

De afdeling Pathologie streeft naar hoogwaardige kwaliteit volgens de ISO 15189:2012 normen.

Lees meer

Kwaliteit Afdeling Pathologie

We richten ons op drie kerntaken:
 

Patiëntenzorg

De afdeling verricht diagnostiek voor medisch specialisten van het Radboudumc, medisch specialisten van andere ziekenhuizen en huisartsen. Alle werkzaamheden in het kader van de patiëntenzorg worden uitgevoerd in overeenstemming met de in de ISO 15189:2012 gestelde normen.
 

Onderwijs

De afdeling geeft onderwijs aan studenten van faculteiten van de Radboud Universiteit, Universiteit Wageningen, Universiteit Twente en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De afdeling heeft een erkende opleiding voor het medisch specialisme klinische pathologie en voor de opleiding tot klinisch moleculair bioloog in de pathologie. Hiernaast geven we postacademisch onderwijs in de aandachtsgebieden waarin de afdeling is gespecialiseerd. Ten slotte verzorgt de afdeling stages voor studenten van mbo/hbo en van universitaire studies uit binnen- en buitenland. Onderwijsactiviteiten vallen niet noodzakelijkerwijs onder de ISO 15189:2012 normen.
 

Onderzoek

Binnen het wetenschappelijk onderzoek maken we onderscheid tussen fundamenteel en klinisch toepasbaar onderzoek. De afdeling streeft ernaar een verband te leggen tussen beide gebieden. Deze werkzaamheden worden niet noodzakelijkerwijs uitgevoerd in overeenstemming met de in de ISO 15189:2012 gestelde normen.
 

ISO 15189:2012

Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid van de afdeling Pathologie is gebaseerd op de ISO 15189:2012 norm en gericht op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden diagnostisch onderzoek, inclusief de laboratoriumwerkzaamheden en het functioneren van de organisatie.

De functionele werking van het systeem is beschreven in het kwaliteitshandboek en de praktische invulling is beschreven in procedures en werkvoorschriften. Naast deze ISO 15189:2012 accreditatie streeft het Radboudumc als organisatie een JCI-accreditatie na.

Continue verbetering
Het laboratorium werkt, onder verantwoordelijkheid van het laboratoriummanagement, continu aan verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dat doen we aan de hand van prospectief onderzoek (trend analyses en preventieve risico-inventarisaties), interne en externe kwaliteitscontrole, interne en externe audits, afhandelen van klachten en suggesties van medewerkers. Ter evaluatie voeren we jaarlijks een management review uit , waarin we de uitkomsten vergelijken met vooraf vastgestelde doelstellingen. Verbeteracties worden geïnitieerd, gedocumenteerd en geïmplementeerd op basis van prioriteit.
 
Beoordelingen door externe organisaties
Voor het bewaken van de technische kwaliteit neemt de afdeling deel aan rondzendprogramma’s van diverse organisaties; o.a. Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML);, NordiQC, European Congres of Pathology, Euroclonality. Ook worden externe audits uitgevoerd door verschillende externe instanties; waaronder de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP), Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), Instituut voor Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) en de Raad voor Accreditatie (RvA).

Alle verrichtingen van de afdeling Pathologie zijn opgenomen in de scope en verrichtingen lijst.


Alles over pathologisch onderzoek

De patholoog onderzoekt cellen en weefsels van patiënten. Dit gebeurt vooral op aanvraag van andere medisch specialisten, zoals chirurgen, huidartsen of maag-, darm- en leverartsen. lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet