PATH resultatenOver PATH

PATH heeft als doel om met een gecoördineerde aanpak precisiemedicijnen beter toegankelijk te maken voor alle patiënten met kanker in Nederland.

Contact

Indien u graag meer informatie wilt over het project, neem dan contact met ons op.

contactformulier

Publicaties

Bekijk de publicaties van het project. lees meer

Publicaties


Predictieve Analyse voor THerapie


Achtergrond

Precisiemedicijnen vormen een doorbraak in de behandeling van kanker. De grote uitdaging is om te voorspellen welke patiënten wel, en welke geen baat zullen hebben bij deze doorgaans dure genees-middelen. Alle betrokken partijen zien DNA analyse van tumorweefsel als een belangrijk instrument hiervoor. lees meer

Achtergrond

Precisiemedicijnen vormen een doorbraak in de behandeling van kanker. De grote uitdaging is om te voorspellen welke patiënten wel, en welke geen baat zullen hebben bij deze doorgaans dure geneesmiddelen. Alle betrokken partijen zien DNA analyse van tumorweefsel als een belangrijk instrument hiervoor. De snelle technologische ontwikkelingen en complexiteit van deze diagnostiek vragen een gecoördineerde aanpak om te zorgen dat deze vorm van gezondheidszorg voor een ieder toegankelijk en van de hoogst mogelijke kwaliteit is. Met het PATH project willen de pathologielaboratoria dit samen met oncologische behandelaars bereiken door een drieledige aanpak.


Aanpak

Met het PATH project willen de pathologielaboratoria samen met oncologische behandelaars door een drieledige aanpak ervoor zorgen dat de gezondheidszorg voor een ieder toegankelijk en van de hoogst mogelijke kwaliteit is. lees meer

Aanpak

1. Optimalisatie van predictieve diagnostiek door innovatie en continue monitoring van diagnostische opbrengst en doorlooptijden. Als "proof of concept" wordt een nieuwe next generation sequencing (NGS) aanpak geïmplementeerd in meerdere laboratoria. De effectiviteit van deze aanpak die de relevante DNA-afwijkingen integraal detecteert zal vergeleken worden met andere gangbare procedures zoals NGS m.b.v. AmpliSeq en genspecifieke testen.

2. Netwerk van kenniscentra door het inrichten van een multidisciplinair expertise netwerk van moleculaire tumor boards (MTB) dat laagdrempelig toegankelijk is en waarin complexe of zeldzame testuitslagen vertaald worden naar een therapie-advies op maat en mogelijkheid tot deelname aan klinische trials. Dit netwerk interacteert met patiëntenverenigingen en andere stakeholders en vormt het platform waar knowhow en de voortdurende innovatie gedeeld wordt.

3. Clinical utility. Voor slechts een deel van de DNA verandering/precisiebehandeling combinaties is de klinische relevantie uitgekristalliseerd. Binnen het PATH project wordt in PALGA, de nationale pathologie database, de tumorregistratie uitgebouwd met gestandaardiseerde verslaglegging van DNA-diagnostiek, zodat deze gekoppeld kan worden aan behandel- en uitkomstregistraties, die worden verzorgd door IKNL en DICA. Hiermee wordt invulling gegeven aan een onmisbare schakel in de infrastructuur voor Health Technology Assessment (HTA) van precisiemedicijnen en voortdurende evaluatie van zorg. Als eerste zal in dit project de effectiviteit van de organisatie van diagnostiek worden geëvalueerd.


Opbrengst

Dit project draagt bij aan optimale diagnostiek van de kankerpatiënt van vandaag en legt een stevige basis voor evaluatie van kankerzorg en gezondheids-economisch onderzoek in de toekomst. Patiëntenorganisaties herkennen deze waarden en hebben hun steun verleend aan het PATH project.

Moleculaire tumor boards

Op deze pagina vindt u een overzicht van de moleculaire tumorboards in Nederland, inclusief contactgegevens. Zorgprofessionals kunnen hier casussen aanmelden. lees meer

Executive Council

De leden van het Executive Council stellen zich voor. lees meer

PATH resultaten

Bekijk hier de resultaten van het PATH project. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet