Het familiebeleid

De familie is vaak betrokken bij de zorg en de begeleiding van patiënten. We raden aan om binnen de familie en/of kennissenkring 1 of 2 contactpersonen aan te stellen. Deze contactpersonen onderhouden het contact tussen de afdeling en de rest van de familie. lees meer

Het familiebeleid

Het beleid

De familie is vaak betrokken bij de zorg en de begeleiding van patiënten. Meestal is de patiënt het er mee eens dat familie en naasten betrokken worden bij de behandeling. Hiervoor vragen we toestemming aan de patiënt. In de eerste 2 weken nodigen we u uit voor een gesprek met de arts-assistent. In dit gesprek kunt u vragen stellen over de aandoening. Soms wil een patiënt (tijdelijk) geen contact met zijn of haar familie. Als dit het geval is, kunnen wij u niet informeren over de behandeling.

Alle verpleegkundigen zijn op de hoogte van de afspraken en het beleid rond iedere patiënt en zijn voor u aanspreekbaar. Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen de familie en verpleegkundigen. Daarnaast werken we op de opname afdelingen met Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundigen (EVV-ers). Deze EVV-ers houden de grote lijnen van de verpleegkundige zorg rondom een patiënt in de gaten. Binnen 48 uur na opname wijzen we 2 EVV-ers toe aan de patiënt.

De EVV-ers plannen ook familiecontacten. We proberen dit familiecontact regelmatig op een vast tijdstip en een vaste dag te organiseren. De patiënt is hier bij aanwezig, tenzij de situatie en/of de toestand van de patiënt dit niet toelaat. Het familiecontact met een partner of meest betrokkene plannen we zo snel mogelijk na de opname. Dit doen we in overleg met de patiënt. In het familiecontact wisselen we informatie uit over bijvoorbeeld het verloop van de behandeling en het weekendverlof. U kunt hier ook met vragen en opmerkingen terecht.

De privacywet

De privacywet beperkt de informatie die hulpverleners aan familie mogen geven zonder toestemming van de patiënt. Hulpverleners mogen in bijzondere situaties wel beperkte persoonsgebonden informatie geven. Zoals bij ongevallen, suïcidedreiging en situaties waarin sociale ontwrichting dreigt (bijvoorbeeld schulden en verlies van huisvesting). Hulpverleners mogen alleen informatie geven als de familie een bijdrage kan leveren aan het beperken van de problemen. Als de hulpverlener informatie geeft zonder toestemming, informeren we de patiënt hierover. Dit zetten we ook in zijn of haar dossier.

Contactpersonen

We raden aan om binnen de familie en/of kennissenkring 1 of 2 contactpersonen aan te stellen. Deze contactpersonen onderhouden het contact tussen de afdeling en de rest van de familie. Ook coördineren zij het bezoek. Het is belangrijk om de naam en het telefoonnummer van de contactpersonen bij opname aan de verpleegkundige door te geven. Zo kunnen wij in geval van nood contact opnemen.

Als contactpersoon kunt u vragen stellen en ideeën kenbaar maken door:
 • Het plannen van een familiecontact met de EVV-ers van uw familielid.
 • Het aanvragen van een gesprek met de behandelend arts van uw familielid.
 • Een schriftelijke reactie op de behandelplanbespreking te leveren. Deze bespreking vindt op de gesloten afdeling 1 keer in de 2 weken plaats op maandag. Op de open afdeling is dit 1 keer in de 3 weken op donderdag. Uw bevindingen, vragen en ideeën kunt u kwijt op het formulier “eigen inbreng” dat uw familielid invult ter voorbereiding op de behandelplanbespreking

Uw naaste aanwezig op de afdeling

Tijdens de opname is in bepaalde gevallen rooming-in mogelijk lees meer

Uw naaste aanwezig op de afdeling

Rooming-in wil zeggen dat uw naaste één of meerdere dag(del)en bij u aanwezig is op de afdeling en ook bij u op de kamer kan overnachten. Tijdens de opname is in bepaalde gevallen rooming-in mogelijk of zelfs van groot belang met als doel om uw herstel te bevorderen. Dit kan met het behandelend team besproken worden.

Het multidisciplinair behandelteam

De afdelingsarts en psychiater stellen het behandelplan op. Als u een afspraak wilt maken met de afdelingsarts of de psychiater kunt u dit via een verpleegkundige of de afdelingssecretaresse doen. lees meer

Het multidisciplinair behandelteam

De behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair behandelteam. Het team bestaat uit:
 • een afdelingsarts
 • een arts in opleiding tot psychiater
 • een psychiater
 • een psycholoog
 • een maatschappelijk werker
 • verpleegkundigen
 • een beeldend therapeut
 • een psychomotore therapeut
De afdelingsarts en psychiater stellen het behandelplan op. In het behandelplan zijn de behandelingen door het multidisciplinaire team beschreven. Als u een afspraak wilt maken met de afdelingsarts of de psychiater kunt u dit via een verpleegkundige of de afdelingssecretaresse doen. De behandelaar kan zelf ook vragen om een gesprek met familieleden of andere betrokkenen.
 

Ondersteuning voor familie

Voor veel mensen is het zwaar en vaak ook ingewikkeld als iemand in hun omgeving een psychische aandoening heeft. Daarom bieden we ook ondersteuning aan familie. Ook zijn er regelmatig landelijke cursussen en informatie-bijeenkomsten. lees meer

Ondersteuning voor familie

Ondersteuning door onze afdeling

Psychische of psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Een psychische of psychiatrische aandoening heeft niet alleen invloed op het leven van de patiënt, maar ook op dat van zijn of haar omgeving. Omgaan met iemand met een psychische of psychiatrische aandoening is voor veel mensen zwaar en ingewikkeld. Betrokkenen kunnen of willen soms niet bij iedereen hun verhaal doen, omdat niet iedereen begrijpt wat zij meemaken. Daarom biedt de afdeling Psychiatrie Radboudumc ondersteuning aan familie. Bespreek het met de behandelaar van uw familielid als u behoefte heeft aan ondersteuning.

Landelijke cursussen en bijeenkomsten

Er worden regelmatig landelijke cursussen en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Kijk voor meer informatie hierover op de website www.indigo.nl of bel het informatiecentrum (030 - 230 85 75). Daarnaast vindt u op de website www.familievan.nl ondersteuning voor naasten van iemand met een psychische of psychiatrische aandoening.

Familieorganisaties

Verder zijn er verschillende soorten familieorganisaties. Labyrinth in Perspectief richt zich op de familie van mensen met psychiatrische aandoeningen. Daarnaast richt een aantal organisaties zich op familieleden van patiënten met een specifieke psychiatrische aandoening. De organisatie Balans richt zich op ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, zoals ADHD, dyslexie, PDD-NOS) en Ypsilon richt zich op schizofrenie en psychose.

Ook zijn er organisaties die zich op de familie én het zieke familielid samen richten: de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB). Deze familieorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten voor lotgenoten om informatie over de aandoening uit te wisselen. Ook is er vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning middels telefonische hulp of individuele belangenbehartiging.

Als een gesprek met de hulpverlener of klachtenbemiddelaar niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen met iemand van de Landelijke stichting familievertrouwenspersoon (LSFVP). De LSFVP geeft advies en kan bemiddelen tussen u en de hulpverlener. Deze persoon heeft een onafhankelijke positie. U kunt telefonisch contact opnemen met de LSFVP: 0900-333 22 22 (10 ct/min) op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken. Zij bellen u dan terug.

 • Medewerkers
 • Intranet