Afdeling Psychiatrie


Over de afdeling Psychiatrie

Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland.

lees meer

Over de afdeling Psychiatrie

Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland. Het centrum bestaat uit een polikliniek, een psychiatrisch medische unit en een consultatieve dienst. Wij bieden u diagnostiek en behandeling op onze expertisegebieden. Tot onze kerntaken behoren verder wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan studenten, en opleiding van psychiaters en psychologen.

De afdeling Psychiatrie van het Radboudumc is een academisch psychiatrisch kenniscentrum dat:

 • kennis ontwikkelt op geselecteerde gebieden van de psychiatrie;
 • kennis toepast in vernieuwende en hoogwaardige patiëntenzorg op elk niveau van complexiteit;
 • kennis overdraagt in de opleiding van medisch specialisten en het onderwijs aan studenten.

Zorg en onderzoek

Onze afdeling heeft een nauwe koppeling tussen hoogwaardige en vernieuwende zorg voor onze patiënten en wetenschappelijk onderzoek. De principes van de ‘evidence-based psychiatry’ zijn daarbij belangrijk. Dat betekent dat we:

 • zoveel mogelijk behandelingen aanbieden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond;
 • onderzoek doen naar de werkzaamheid van nieuwe behandelvormen.

De afdeling Psychiatrie zet zich in voor de behandeling van en de zorg voor patiënten met psychiatrische stoornissen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaalpsychiatrisch gezichtspunt. Onze kerntaken zijn:

 • patiëntenzorg
 • wetenschappelijk onderzoek
 • opleiding van medisch specialisten (psychiaters)
 • onderwijs aan studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen

Contact


Afdeling Psychiatrie
(024) 361 35 13


Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Oost
Route: 961

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 EX Nijmegen

We hebben verschillende bezoekadressen:
 • Psychiatrisch Universitaire Polikliniek (PUP) 961
 • Psychiatrisch Universitaire Kliniek (PUK) 963
 • Centrum voor Mindfulness 974

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 961

mijnRadboud uw persoonlijke patiëntendossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Patiënten bij de afdeling Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie van het Radboudumc biedt onderzoek en behandeling voor mensen uit heel Nederland. U vertelt ons over uw klachten en problemen en laat ons weten waar u behoefte aan heeft. Vervolgens komen we samen met u tot een behandelplan, specifiek voor u.

lees meer

Onderwijs en opleiding

Het Radboud ziekenhuis is een Universitair Medisch Centrum. Dat betekent dat naast patiëntenzorg ook onderwijs en het opleiden van (aankomende) artsen een belangrijke plaats innemen.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Ons wetenschappelijk onderzoek is gericht op een beter begrip van psychiatrische stoornissen om zo de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

lees meer

Stichting Psychiatrie Nijmegen

Donaties die de Stichting Psychiatrie Nijmegen ontvangt, worden gebruikt om onderzoek te doen naar de oorzaken van psychiatrische aandoeningen en de werkzaamheid van nieuwe psychiatrische behandelingen.

lees meer

Informatie­folders

Hier vindt u de folders van de afdeling Psychiatrie.

lees meer

Onze mensen

inloggen