Afdeling Psychiatrie


Over de afdeling Psychiatrie

Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland.

lees meer

Over de afdeling Psychiatrie

Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland. Het centrum bestaat uit een polikliniek, een psychiatrisch medische unit, een centrum voor Mindfulness en een consultatieve dienst. Wij bieden u diagnostiek en behandeling op onze expertisegebieden. Tot onze kerntaken behoren verder wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan studenten, en opleiding van psychiaters en psychologen.

De afdeling Psychiatrie van het Radboudumc is een academisch psychiatrisch kenniscentrum dat:

 • kennis ontwikkelt op geselecteerde gebieden van de psychiatrie;
 • kennis toepast in vernieuwende en hoogwaardige patiëntenzorg op elk niveau van complexiteit;
 • kennis overdraagt in de opleiding van medisch specialisten en het onderwijs aan studenten.

Zorg en onderzoek

Onze afdeling heeft een nauwe koppeling tussen hoogwaardige en vernieuwende zorg voor onze patiënten en wetenschappelijk onderzoek. De principes van de ‘evidence-based psychiatry’ zijn daarbij belangrijk. Dat betekent dat we:

 • zoveel mogelijk behandelingen aanbieden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond;
 • onderzoek doen naar de werkzaamheid van nieuwe behandelvormen.

De afdeling Psychiatrie zet zich in voor de behandeling van en de zorg voor patiënten met psychiatrische stoornissen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaalpsychiatrisch gezichtspunt. Onze kerntaken zijn:

 • patiëntenzorg
 • wetenschappelijk onderzoek
 • opleiding van medisch specialisten (psychiaters)
 • onderwijs aan studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen

Contact

Afdeling Psychiatrie
(024) 361 35 13

neem contact op

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Oost
Route: 961

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

We hebben verschillende bezoekadressen:
 • Psychiatrie polikliniek 961
 • Medisch psychiatrische unit (MPU) 963
 • Centrum voor Mindfulness 974
Huispostnummer: 961

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 961

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze locaties


Polikliniek Psychiatrie polikliniek

Binnen de polikliniek werken verschillende disciplines samen. Het behandelaanbod van de polikliniek bestaat uit medicatie, lichttherapie, diverse vormen van psychotherapie, psychiatrisch verpleegkundige hulp en begeleiding door maatschappelijk werk.

lees meer

Medisch Psychiatrische Unit

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij patiënten die door de ernst, de complexiteit of het acute karakter niet thuis kunnen worden behandeld of op andere afdelingen binnen het Radboudumc.

lees meer

Centrum voor Mindfulness

Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert zorgvuldig waar te nemen, onderscheid te maken tussen oordelen en waarnemen en de automatische piloot uit te schakelen. Centraal staat de aandacht voor het hier en nu.

lees meer

Centrum voor Mindfulness

In ons Centrum voor Mindfulness behandelen wij patiënten met Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT). Daarnaast doen wij toonaangevend onderzoek op het gebied van Mindfulness en leiden wij toekomstige Mindfulness trainers op volgens onze eigen methodiek.

Onze psychiaters en psychologen

Onze mensen van het team Stemming Plus

Onze mensen van het team Ontwikkelingsstoornissen

Praktische informatie voor patiënten


mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Medisch maatschappelijk werk

Als u opgenomen bent of behandeld wordt op de afdeling Psychiatrie, dan kunt u een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk.

lees meer

Medisch maatschappelijk werk

Als u opgenomen bent of behandeld wordt op de afdeling Psychiatrie, dan kunt u een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk. Ook uw familie en directe netwerk kan hier terecht voor informatie en hulp bij het regelen van praktische zaken.

Om u goed te helpen, is er overleg en samenwerking tussen de maatschappelijk werker en andere partijen. Zoals bijvoorbeeld uw verwijzer, CIZ (indicatieorgaan), GGZ, Transferpunt, UWV Werk Bedrijf, Sociale Dienst, Gemeente, Entrée, MEE en Bureau Jeugdzorg.
 
Neem gerust contact op met de maatschappelijk werkers:
 • Petra de Lange (afdelingen)
 • Gemmy Peters (polikliniek)
Telefoonnummer (024) 361 35 13

Informatie­folders

Hier vindt u de folders van de afdeling Psychiatrie.

lees meer

Beter werken met autisme

Het Radboudumc is een autoriteit op het gebied van autisme. Om onze expertise ook buiten het ziekenhuis beschikbaar te maken hebben we diverse trainingen ontwikkeld.

lees meer

Stichting Psychiatrie Nijmegen

Donaties die de Stichting Psychiatrie Nijmegen ontvangt, worden gebruikt om onderzoek te doen naar de oorzaken van psychiatrische aandoeningen en de werkzaamheid van nieuwe psychiatrische behandelingen.

lees meer

Onze aandachtsgebieden patiëntenzorg


Stemming+

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van stemmingsstoornissen. Wij behandelen volwassenen en ouderen met stemmingsklachten op onze polikliniek of medisch psychiatrische unit (MPU).

lees meer

Ontwikkelings­stoornissen

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen. Wij behandelen volwassenen met (een vermoeden van) ontwikkelingsstoornissen op onze polikliniek.

lees meer

Ontwikkelings­stoornissen

Ontwikkelingsstoornissen beïnvloeden de persoon op al zijn levensgebieden. Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ADHD, de autismespectrumstoornissen en borderline persoonlijkheidsstoornissen al dan niet in combinatie met een andere psychische of somatische aandoening. Mensen kunnen hier terecht voor diagnostiek en gericht behandeladvies, second of third opinions en (kortdurende) behandeling van ontwikkelingsstoornissen.

De psychiatrische consultatieve dienst

Wij zijn betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Radboudumc vanwege lichamelijke problemen.

lees meer

De psychiatrische consultatieve dienst

De psychiatrische consultatieve dienst is betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Radboudumc vanwege lichamelijke problemen. Een arts werkzaam binnen het Radboudumc kan de psychiatrisch consultatieve dienst vragen voor psychiatrische diagnostiek en behandeladviezen. Op verzoek van de poortarts of een somatisch specialist vinden ook psychiatrische beoordelingen plaats van patiënten op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van het Radboudumc,.Ook biedt deze dienst ondersteuning en bijscholing voor medewerkers op somatische afdelingen om herkenning en begeleiding van psychiatrische problematiek op een somatische afdeling te verbeteren.
 

Wetenschap­pelijk onderzoek

Ons wetenschappelijk onderzoek is gericht op een beter begrip van psychiatrische stoornissen om zo de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

lees meer

Onderwijs en opleiding

Het Radboud ziekenhuis is een Universitair Medisch Centrum. Dat betekent dat naast patiëntenzorg ook onderwijs en het opleiden van (aankomende) artsen een belangrijke plaats innemen.

lees meer
inloggen