Afdelingen Psychiatrie

Over de afdeling Psychiatrie

Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland.

lees meer

Over de afdeling Psychiatrie

Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland. Het centrum bestaat uit een polikliniek, een psychiatrisch medische unit, een centrum voor Mindfulness en een consultatieve dienst. Wij bieden u diagnostiek en behandeling op onze expertisegebieden. Tot onze kerntaken behoren verder wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan studenten, en opleiding van psychiaters en psychologen.

De afdeling Psychiatrie van het Radboudumc is een academisch psychiatrisch kenniscentrum dat:

 • kennis ontwikkelt op geselecteerde gebieden van de psychiatrie;
 • kennis toepast in vernieuwende en hoogwaardige patiëntenzorg op elk niveau van complexiteit;
 • kennis overdraagt in de opleiding van medisch specialisten en het onderwijs aan studenten.

Zorg en onderzoek

Onze afdeling heeft een nauwe koppeling tussen hoogwaardige en vernieuwende zorg voor onze patiënten en wetenschappelijk onderzoek. De principes van de ‘evidence-based psychiatry’ zijn daarbij belangrijk. Dat betekent dat we:

 • zoveel mogelijk behandelingen aanbieden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond;
 • onderzoek doen naar de werkzaamheid van nieuwe behandelvormen.

De afdeling Psychiatrie zet zich in voor de behandeling van en de zorg voor patiënten met psychiatrische stoornissen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaalpsychiatrisch gezichtspunt. Onze kerntaken zijn:

 • patiëntenzorg
 • wetenschappelijk onderzoek
 • opleiding van medisch specialisten (psychiaters)
 • onderwijs aan studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen

Bezoekadres

Ingang: Ingang Oost
Route: volg 961

bekijk route

Bezoekadres

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

We hebben verschillende bezoekadressen:
 • Psychiatrie polikliniek 961
 • Medisch psychiatrische unit (MPU) 963
 • Centrum voor Mindfulness 974
Huispostnummer: 961

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route volg 961

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contact

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

De verschillende onderdelen


Polikliniek Psychiatrie

Op de polikliniek behandelen we patiënten met verschillende psychiatrische klachten. We werken met verschillende disciplines samen in twee units (team stemming plus en team ontwikkelingsstoornissen).

lees meer

Medisch Psychiatrische Unit

Op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) behandelen en onderzoeken wij patiënten die door de ernst, de complexiteit of het acute karakter niet thuis kunnen worden behandeld of op andere afdelingen binnen het Radboudumc.

lees meer

Psychiatrische Consultatieve Dienst

Wij zijn betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Radboudumc vanwege lichamelijke problemen.

lees meer

Psychiatrische Consultatieve Dienst

De psychiatrische consultatieve dienst is betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Radboudumc vanwege lichamelijke problemen. Een arts werkzaam binnen het Radboudumc kan de psychiatrisch consultatieve dienst vragen voor psychiatrische diagnostiek en behandeladviezen. Op verzoek van de poortarts of een somatisch specialist vinden ook psychiatrische beoordelingen plaats van patiënten op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van het Radboudumc,.Ook biedt deze dienst ondersteuning en bijscholing voor medewerkers op somatische afdelingen om herkenning en begeleiding van psychiatrische problematiek op een somatische afdeling te verbeteren.
 

Centrum voor Mindfulness

Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert zorgvuldig waar te nemen, onderscheid te maken tussen oordelen en waarnemen en de automatische piloot uit te schakelen. Centraal staat de aandacht voor het hier en nu.

lees meer

Centrum voor Mindfulness

In ons Centrum voor Mindfulness behandelen wij patiënten met Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT). Daarnaast doen wij toonaangevend onderzoek op het gebied van Mindfulness en leiden wij toekomstige Mindfulness trainers op volgens onze eigen methodiek. 
Meer informatie vindt u op pagina Radboudumc, Centrum voor Mindfulness

Extra informatie


Wetenschap­pelijk onderzoek

Ons wetenschappelijk onderzoek is gericht op een beter begrip van psychiatrische stoornissen om zo de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

lees meer

Stichting Psychiatrie Nijmegen

Donaties die de Stichting Psychiatrie Nijmegen ontvangt, worden gebruikt om onderzoek te doen naar de oorzaken van psychiatrische aandoeningen en de werkzaamheid van nieuwe psychiatrische behandelingen.

lees meer

Onderwijs en opleiding

Het Radboud ziekenhuis is een Universitair Medisch Centrum. Dat betekent dat naast patiëntenzorg ook onderwijs en het opleiden van (aankomende) artsen een belangrijke plaats innemen.

lees meer

Patiënten Advies­raad Psychiatrie

De Patiënten Adviesraad Psychiatrie is de spreekbuis van patiënten op de afdeling Psychiatrie van het RadboudUMC. Wij adviseren de afdelingsleiding vanuit het perspectief van patiënten.

lees meer

kwaliteits­statuut ggz-instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

lees meer

Beter werken met autisme

Het Radboudumc is een autoriteit op het gebied van autisme. Om onze expertise ook buiten het ziekenhuis beschikbaar te maken hebben we diverse trainingen ontwikkeld.

lees meer

Onze mensen

Op onze afdeling werken verschillende disciplines samen in verschillende teams om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden