Afdelingen Psychiatrie

Over de afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen. lees meer

Over de afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

Veel patiënten zijn op andere plekken al uitbehandeld of hebben een bijkomende lichamelijke aandoening. Met specialistische kennis en grondige diagnostiek brengen wij u klachten goed in kaart. Wij hebben speciale aandacht voor de combinatie van psychiatrische en lichamelijke aandoeningen en stellen waar nodig hiervoor een vervolgtraject op. Er is laagdrempelig contact mogelijk met andere specialisten in het ziekenhuis waardoor behandeling goed op elkaar afgestemd kan worden. Op deze manier kunnen wij een gericht behandeladvies formuleren.
 
Binnen onze afdeling is speciale expertise op het gebied van stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en verslaving (pijnstillers en kalmeringsmiddelen). Ons behandelaanbod stemmen we zoveel mogelijk af op uw persoonlijke situatie. Samen werken we aan doelen die we met elkaar afspreken. We bieden intensieve zorg en ondersteuning van herstel. Daarnaast zetten we samen met u een geschikt vervolgtraject ingang voor behandeling en lange termijn ondersteuning.

Bezoekadres adres en route

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: 0
Route: 961

bekijk route

Bezoekadres adres en route

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

We hebben verschillende bezoekadressen:

 • Psychiatrie polikliniek 961
 • Medisch psychiatrische unit (MPU) 963
 • Centrum voor Mindfulness 974

Huispostnummer: 961

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping 0 en volg route 961

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Intake polikliniek Psychiatrie

Wat kunt u verwachten van aanmelding tot en met behandeladvies?

lees meer

De verschillende locaties (units) van psychiatrie


Polikliniek Psychiatrie

Op de polikliniek behandelen we patiënten met verschillende psychiatrische klachten. We werken met verschillende disciplines in verschillende zorgprogramma’s.

lees meer

Medisch Psychiatrische Unit

Op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) behandelen en onderzoeken wij patiënten die door de ernst, de complexiteit of het acute karakter niet thuis kunnen worden behandeld of op andere afdelingen binnen het Radboudumc. lees meer

Psychiatrische Consultatieve Dienst

Wij zijn betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Radboudumc vanwege lichamelijke problemen. lees meer

Psychiatrische Consultatieve Dienst

De Psychiatrische Consultatieve Dienst van de afdeling Psychiatrie is betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Radboudumc vanwege lichamelijke problemen. Wanneer er bij een patiënt sprake is van psychiatrische problematiek, of het vermoeden hierop, dan kan een arts binnen het Radboudumc de Psychiatrisch Consultatieve Dienst vragen voor psychiatrische diagnostiek en behandeladviezen.

Op verzoek van een medische specialist vinden ook psychiatrische beoordelingen plaats van patiënten op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van het Radboudumc.

Verder biedt de consultatieve dienst ondersteuning en bijscholing voor medewerkers op somatische afdelingen om herkenning en begeleiding van psychiatrische problematiek op een somatische afdeling te verbeteren.
Nadat de patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen, kan de behandeling, indien nodig, voortgezet worden op de polikliniek psychiatrie of Medisch Psychiatrische Unit (MPU).

Centrum voor Mindfulness

In het Centrum voor Mindfulness bieden we mindfulnesstrainingen aan voor volwassenen en ouderen met psychische klachten en/of lichamelijke ziektes lees meer

Centrum voor Mindfulness

In het Centrum voor Mindfulness bieden we mindfulnesstrainingen aan voor volwassenen en ouderen met psychische en/of lichamelijke klachten. Dit zijn de training Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) en de compassietraining (vervolgtraining MBCT). Daarnaast wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness interventies op diverse doelgroepen. Ook bieden we scholings- en opeldingsmogelijkheden aan op het gebied van mindfulness. 

Meer informatie vindt u op pagina Radboudumc, Centrum voor Mindfulness

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Spreekuur voor persoonsgericht advies antidepressiva

Vaak is er een lange zoektocht nodig om een effectief antidepressivum te vinden waar patiënten weinig bijwerkingen van ervaren. Om dit te verbeteren geven wij een persoonlijk advies.

lees meer

Spreekuur voor persoonsgericht advies antidepressiva

Achtergrondinformatie

Er is vaak een lange zoektocht nodig voor het vinden van een antidepressivum dat effectief is en waar patiënten weinig bijwerkingen van ervaren. Om dit te verbeteren, geven we op basis van onderstaande informatie een persoonlijk advies 

Ons aanbod: Medicatiereview en Farmacogenetica

 • Medicatiereview: we zetten alle belangrijke aspecten van (eerder) medicatiegebruik op een rijtje en bekijken hoe we dit kunnen verbeteren. 
 • Farmacogenetica: als het voor u van belang is, laten we een genetisch onderzoek uitvoeren. Hiervoor nemen we bloed af. Zo kunnen we nagaan welk antidepressivum en welke dosering het meest geschikt is.

Aanmelden voor het spreekuur? 

De volgende uitgangspunten gelden:  

 1. Er is sprake van een depressieve stoornis zonder psychose, manie of bipolariteit.
 2. Er is vermoedelijk een indicatie voor het gebruik van een antidepressivum.
 3. Er was of is sprake van veel bijwerkingen en/of eerder gebruik van een antidepressivum was niet effectief genoeg.
 4. U bent 18 jaar of ouder.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Meer informatie over het doorverwijzen vindt u hier.

Extra informatie


Het nieuwe zorgprestatie­model

De Geestelijke Gezondheidszorg wordt op een andere manier in rekening gebracht per 1 januari 2022. Wat betekent dat voor u?

Het nieuwe zorgprestatie­model

Per 01-01-2022 wordt de Geestelijke Gezondheidszorg op een andere manier in rekening gebracht. De rekening wordt opgesteld volgens de regels van het zorgprestatiemodel.
In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen.

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:

 • Consulten: dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die u heeft met uw zorgverlener.
 • Groepsconsulten: u praat met de zorgverlener in een groep met andere patiënten.
 • Verblijfsdagen: een dag en nacht in een kliniek is een verblijfsdag.

Volgens landelijke regels gaat het RadboudUMC bij het in rekening brengen van (groeps)consulten uit van het principe planning = realisatie. Dit betekent dat consulten worden gedeclareerd conform de tijd die voor u is gepland, ook als deze in werkelijkheid iets afwijkt. 

Wat merk ik ervan?
De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening mogelijk sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Van 2021 naar 2022 
De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Planning is realisatie
De duur van een consult bepaalt het tarief. Het RadboudUMC gaat hierbij uit van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Hierbij volgt het RadboudUMC de landelijke regelgeving


Wetenschap­pelijk onderzoek

Ons wetenschappelijk onderzoek is gericht op een beter begrip van psychiatrische stoornissen om zo de zorg voor onze patiënten te verbeteren. lees meer

Onderwijs en opleiding

Het Radboud ziekenhuis is een Universitair Medisch Centrum. Dat betekent dat naast patiëntenzorg ook onderwijs en het opleiden van (aankomende) artsen een belangrijke plaats innemen. lees meer

Patiënten Advies­raad Psychiatrie

De Patiënten Adviesraad Psychiatrie is de spreekbuis van patiënten op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. Wij adviseren de afdelingsleiding vanuit het perspectief van patiënten. lees meer

Kwaliteits­statuut GGZ-instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

lees meer

Klachtenregeling Psychiatrie

Naast de klachtenregeling van het Radboudumc, kunt u te maken krijgen met de klachtenregeling van de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz). Lees hier welke klacht u waar kunt indienen. lees meer

Buddy4CaringParents Kom in contact met andere ouders

Buddy Matching brengt ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis met elkaar in contact voor lotgenotencontact en praktische en emotionele ondersteuning. 

lees meer

Onze mensen

Op onze afdeling werken verschillende disciplines samen in verschillende teams om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden

 • Medewerkers
 • Intranet