Over Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire Geneeskunde voert diagnostisch onderzoek uit met radioactieve stoffen. Daarmee kunnen we diverse afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar maken. Ook behandelen we bepaalde aandoeningen, zoals schildklierkanker, met radioactieve stoffen.

Contact

Nucleaire Geneeskunde

ma t/m vr, 8.30-17.00 uur
(024) 361 45 10
contactformulier

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: D
Verdieping: -1
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw D, Verdieping -1 en volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)

Ons specialisme

Kennis van (radio)farmacie en fysica is onmisbaar voor de afdeling Nucleaire Geneeskunde om ons onderzoek goed te kunnen uitvoeren. lees meer

Ons specialisme

De afdeling Nucleaire Geneeskunde heeft zich de laatste twintig jaar kwantitatief en kwalitatief snel ontwikkeld. Op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs behoren wij nu tot de Nederlandse en Europese top.

Meerdere disciplines

Kennis van (radio)farmacie en fysica is onmisbaar voor de afdeling Nucleaire Geneeskunde om ons onderzoek goed te kunnen uitvoeren. De arts die zich in dit vakge­bied gespecialiseerd heeft, noemen we nucleair geneeskundige. Uiteraard zijn er bij de nucleaire geneeskunde nog andere disciplines betrokken:
  • Apotheker: radiofarmaca worden gezien als geneesmiddelen. Ze moeten meestal elke dag opnieuw bereid worden.
  • Klinisch fysicus: voor de toepassing van ingewikkelde apparatuur en het risico van de straling.
  • Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB-er): hebben als voornaamste taak het uitvoeren van de onderzoeken (van het ontvangen van patiënten tot het maken en bewerken van de foto’s). Met hen hebt u het meeste contact.
  • Administratief personeel: maakt de afspraken voor alle onderzoeken en behande­lingen en verwerkt de verslaglegging van de verrichtingen.

Polikliniek Nucleaire geneeskunde

De afdeling Nucleaire Geneeskunde gebruikt radioactieve stoffen voor de diagnostiek en behandeling van verschillende ziekteprocessen. lees meer

Schilddrüsen­zentrum

Die nuklearmedizinische Abteilung des Nimwegener Universitätsklinikums Radboudumc ist auf die Diagnose und Behandlung unterschiedlicher Schilddrüsenprobleme spezialisiert – und das bereits seit 40 Jahren. lese Sie mehr

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Schildklier­aandoeningen

Een schildklier kan om diverse redenen ontregeld raken. Hierdoor werkt hij in de meeste gevallen te snel, maar te langzaam komt ook voor. Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke klachten.  

lees meer

Onderzoek PET-CT

Een PET-CT kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Er zijn dus verschillende typen onderzoeken mogelijk op het PET-CT apparaat. Dit is mogelijk door het gebruik van verschillende radioactieve stoffen.

lees meer

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. lees meer

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de nucleair Geneeskundige de beelden. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag en samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de nucleair geneeskundige het definitief heeft gemaakt bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de nucleair geneeskundige nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet