Contact

Afdeling Revalidatie

(024) 361 48 92
contactformulier

De behandeling Wat kunt u verwachten?

Na een kennismaking en onderzoek maakt de ergotherapeut samen met u een plan van aanpak voor de behandeling. lees meer

De behandeling Wat kunt u verwachten?

In een eerste gesprek maakt u kennis met de ergotherapeut en bespreekt u welke problemen u in uw dagelijks leven tegenkomt en voor welke problemen u een oplossing zoekt. Het gaat hierbij om activiteiten die voor u belangrijk zijn. De ergotherapeut onderzoekt de oorzaken van uw probleem en welke mogelijkheden er zijn om het op te lossen. De ergotherapeut kijkt onder andere naar hoe u de dagelijkse handelingen uitvoert.

Na de kennismaking en het onderzoek maakt de ergotherapeut samen met u een plan van aanpak voor de behandeling. Verschillende onderdelen komen aan bod:
  • Het verbeteren van het lichamelijk functioneren, zoals spierkracht en beweeglijkheid in gewrichten.
  • (Opnieuw) leren om een activiteit uit te voeren.
  • Leren een activiteit op een andere manier uit te voeren. Een activiteit leren uitvoeren met hulpmiddelen, aanpassingen of hulp van anderen. De ergotherapeut begeleidt u bij het aanvragen van aanpassingen.
Na verloop van tijd evalueert u samen met de ergotherapeut het plan van aanpak. Hij of zij stelt het plan zo nodig bij. De ergotherapeut werkt nauw samen met de verwijzend arts, de verpleegkundige en andere betrokken disciplines, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog. Ook werkt de ergotherapeut soms samen met uw familieleden, mantelzorgers en met instanties in uw directe omgeving. Deze mensen zijn van harte welkom bij uw behandeling.

Duur en plaats van de behandeling

Wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen vindt de behandeling plaats op de verpleegafdeling of op de afdeling Revalidatie. Dit is afhankelijk van uw aandoening of probleem en het doel van de behandeling. De duur van een behandeling varieert van een half tot anderhalf uur.

De poliklinische behandeling kan plaatsvinden op de afdeling ergotherapie of bij u thuis. Het kan nodig zijn dat een therapeut bij u thuis komt voor het in kaart brengen van problemen of voor behandeling en begeleiding. Een poliklinische behandeling duurt over het algemeen één tot anderhalf uur per keer.

Kosten

Kosten van ergotherapie tijdens een ziekenhuisopname of dagopname zijn inbegrepen bij de ziekenhuiskosten en worden volledig vergoed. Poliklinische enkelvoudige ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering en wordt tot een maximum van tien uur per jaar vergoed. Daarnaast kan het ook zijn dat u een verwijzing voor ergotherapie heeft gekregen via de revalidatiearts. Dan wordt het vergoed via het tarief RBU (Revalidatie Behandel Uren).

Aandachtsgebieden


Heelkunde­revalidatie

Multidisciplinaire revalidatie bij volwassenen met aandoeningen van het bewegingsapparaat, met als aandachtsgebieden extremiteitsamputatie, trauma en hoofd-hals oncologie.

lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet