Afdelingen Spoedeisende Hulp Nazorg na een ingrijpende gebeurtenis

Over klachten na een ingrijpende gebeurtenis

Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ongeluk, een brand of geweld kan leiden tot stressklachten bij uw kind. lees meer

Over klachten na een ingrijpende gebeurtenis

Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ongeluk, een brand of geweld kan leiden tot stressklachten. Denk aan slaapproblemen, verhoogde prikkelbaarheid, heel druk zijn, somberheid, geheugen- en concentratieproblemen en het steeds opnieuw beleven van de gebeurtenis. Ook lichamelijke klachten kunnen voorkomen, zoals hoofdpijn, buikpijn, verkrampte spieren en vermoeidheid.

Meestal verdwijnen deze klachten na een aantal weken vanzelf. Maar soms blijven ze langer bestaan. We spreken dan van een verstoorde verwerking. Dit kan zich onder andere uiten in een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Als PTSS-klachten optreden, zijn de meeste kinderen al uit het ziekenhuis ontslagen. Om eventuele PTSS-klachten toch op tijd op te merken, bieden we alle kinderen en ouders die dat willen nazorg aan.

Hoe ziet de nazorg eruit?

Met behulp van een vragenlijst onderzoeken we hoe u en uw kind de ingrijpende gebeurtenis verwerken. Aan de hand van uw scores beoordelen we of er reden is om u en uw kind verder te volgen. lees meer

Hoe ziet de nazorg eruit?

Op de SEH vult u een formulier in met uw contactgegevens. Binnen 2 weken na de behandeling op de SEH nemen we contact met u op. Als uw kind weer thuis is krijgt u een telefoontje, anders komen wij langs op de afdeling.

Met behulp van een vragenlijst onderzoeken we hoe u en uw kind de ingrijpende gebeurtenis verwerken. Aan de hand van uw scores beoordelen we of er reden is om u en uw kind verder te volgen.

Als dat zo is, ontvangt u van ons na ongeveer 3 maanden een digitale vragenlijst. We vragen u beiden deze in te vullen en terug te sturen. We passen een periode van 3 maanden in, omdat de ervaring leert dat de psychische klachten in deze tijd nog kunnen verdwijnen.
 
Met behulp van de digitale vragenlijst kijken we hoe het met u en uw kind gaat. Als het nodig is, verwijzen we u en uw kind door naar de afdeling Medische Psychologie van het Radboudumc. Bij deze afspraak hoort geen lichamelijk onderzoek. We informeren uw huisarts hierover per brief.

Voor- en nadelen

De nazorg vraagt tijd van u en uw kind. Het praten over het ongeluk en de eventuele klachten kan ongemakkelijk zijn. Daar staat tegenover dat klachten in een zeer vroeg stadium ontdekt worden. Als blijkt dat u of uw kind PTSS heeft, kunnen wij u een passende behandeling aanbieden.

Tips voor het verblijf in het ziekenhuis

We hebben een aantal tips voor u en uw kind tijdens het verblijf in het ziekenhuis. lees de tips

Tips voor het verblijf in het ziekenhuisNog vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. lees meer

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat SEH tel (024) 361 41 87 of per mail:

  • Medewerkers
  • Intranet