Voor zorgverleners

U kunt uw patiënt/cliënt aanmelden voor Poli op maat via Zorgmail. Vermeld hierbij dat het om Poli op Maat gaat en de eerste afspraak een intake van 1 uur is.

Verloskundigen

Samen met u en uw cliënt brengen we de zorgvraag in kaart en zoeken we naar een op maat gemaakt plan. Bij voorkeur blijft u uw eigen cliënt begeleiden en komt dus ook mee naar de Poli op Maat.

Intercollegiaal advies

Als zorgverlener kunt u ook advies inwinnen over de begeleiding van uw patiënt bij het team van Poli op Maat. Eventueel kunnen wij de patiënt ook (eenmalig) ter consult zien en desgewenst de begeleiding overnemen.

Maatwerk zwangerschap en geboorte

In het Radboudumc werken we volgens een speciale werkwijze rondom zwangerschap en geboorte waarbij jouw zorgvraag centraal staat. Je geeft aan wat jouw wensen, angsten en gedachten zijn over de komende bevalling en ook wat je niet wilt. lees meer

Maatwerk zwangerschap en geboorte

Voor 10 tot 20 procent van de vrouwen is een bevalling een traumatische gebeurtenis. Soms verliezen ze alle vertrouwen in de zorgverlening, willen ze bij een volgende bevalling per sé een keizersnede of zien ze af van het krijgen van een volgend kind. Sommige vrouwen met een hoogrisico zwangerschap willen tegen medisch advies in toch thuis bevallen met een verloskundige, of zelfs helemaal zonder zorgverlener. Uit onderzoek van gynaecoloog dr. Martine Hollander blijkt dat de meeste van hen eigenlijk helemaal niet per se thuis of alleen willen bevallen. Ze doen dat min of meer ‘noodgedwongen’, omdat ze zich met hun wensen in het ziekenhuis niet gehoord voelen. Velen van hen hebben eerder een traumatische ervaring opgedaan in de (geboorte-)zorg en hebben daardoor geen vertrouwen meer in medisch professionals.
 
In het Radboudumc hanteren we een speciale werkwijze rondom zwangerschap en geboorte waarbij jouw zorgvraag echt centraal staat. Je geeft aan wat jouw wensen, angsten en gedachten zijn over de komende bevalling en ook wat je niet wilt, al gaat dat in tegen de protocollen. Door tijd, aandacht en respect lukt het meestal om nader tot elkaar te komen en samen te komen tot een maatwerk oplossing  waarin jij je kunt vinden en die ook medisch verantwoord is.

Contact

Afdeling verloskunde
(024) 361 47 88

Werkwijze

We nemen uitgebreid de tijd voor de eerste intake om goed naar jouw verhaal te luisteren. Omdat geen enkele zorgvraag hetzelfde is, stemmen we met je af hoe het vervolgtraject er uit ziet. lees meer

Werkwijze

We nemen uitgebreid de tijd voor de eerste intake om goed naar uw verhaal te luisteren. Omdat geen enkele zorgvraag hetzelfde is, stemmen we met jou af hoe het vervolgtraject er uit ziet, waarbij we dichter bij elkaar proberen te komen. Wij streven ernaar de zorg zó te organiseren dat deze binnen de eigen regio, met instemming van alle betrokkenen, verleend kan worden.

Als je dat wil is je eigen verloskundige vanaf het begin af aan betrokken en aanwezig bij de afspraken. De afspraken bij de Poli op Maat duren gemiddeld 1 uur.
 
Tijdens de gesprekken kijken we met je terug op de vorige bevalling(en) en horen we graag wat jouw ideeën zijn voor de komende bevalling. We proberen in kaart te brengen wat jouw behoefte is, waar eventuele angsten of bezwaren liggen zodat we jouw zorgvraag goed kunnen begrijpen.

Daarna gaan we verder in op jouw situatie en bespreken we de verschillende opties, richtlijnen en (on)mogelijkheden. Tenslotte zoeken we samen naar een op maat gemaakt plan waarbij jij je prettig, dat zoveel mogelijk medisch verantwoord is en zo min mogelijk risico voor jou en jouw kind oplevert.

Afspraak maken

Er zijn verschillende manieren om een afspraak te maken bij de Poli op maat. lees meer

Afspraak maken

Er zijn verschillende manieren om een afspraak te maken bij de Poli op maat.
Verwijzing door verloskundige
Jouw eigen verloskundige kan je aanmelden bij de Poli op Maat. Als je dat wil kan hij of zij ook mee naar de afspraken bij de Poli op Maat om samen met ons tot een op maat gemaakt plan te komen

Verwijzing vanuit ander ziekenhuis

Als je onder behandeling bent bij een ander ziekenhuis en graag een afspraak wilt bij de Poli op Maat, dan kun je dit aangeven bij uw zorgverlener. Zij kunnen je doorverwijzen voor een intakegesprek.

Voor zorgverleners

U kunt uw patiënt/cliënt aanmelden voor Poli op maat via Zorgmail. Vermeld hierbij dat het om Poli op Maat gaat en de eerste afspraak een intake van 1 uur is. lees meer

Meer informatie

Vanuit het Radboudumc is onderzoek gedaan naar het onderwerp ‘Trauma en autonomie rondom geboortezorg’. lees het onderzoek (Engels)

Betrokken gynaecologen

  • Medewerkers
  • Intranet