U en uw partner zijn verwezen naar de afdeling Voortplantingsgeneeskunde. Vruchtbaarheidsproblemen kunnen emotioneel veel van u vragen. Het psychosociaal team is er om u daarin te ondersteunen als het nodig is.

Waarom een psychosociaal team?

Veel paren kunnen de stress van de behandeling goed samen opvangen. Toch hebben ook veel paren moeite om er samen uit te komen. Soms kan het prettig zijn dat een professional u dan ondersteunt in het omgaan met de emotionele druk van vruchtbaarheidsbehandelingen.

Aanmelding en werkwijze

U kunt u via uw arts of verpleegkundige laten verwijzen naar het psychosociaal team. lees meer

Aanmelding en werkwijze

U kunt u via uw arts of verpleegkundige laten verwijzen naar het psychosociaal team. Er wordt dan vanzelf contact met u opgenomen voor een intakegesprek.
Samen brengen we dan in kaart wat uw vraag is of waar u tegen aan loopt. Daarna bespreken we wat we daaraan kunnen doen. Vaak kunnen één of meer gesprekken bij gespecialiseerd maatschappelijk werk of psycholoog u al een stuk verder helpen. Het kan al voldoende zijn om zelf weer zonder hulp verder te gaan. 

Het medisch maatschappelijk werk en de medische psychologie maken deel uit van het Voortplantingsgeneeskunde-team. Hierdoor kunnen wij nauw samenwerken met artsen en verpleegkundigen die u behandelen.

Wij bieden individuele behandeling, en behandeling van u en uw partner.

Waarover gaat het?

Voorbeelden van vragen waarmee mensen zich aanmelden bij maatschappelijk werk of psycholoog. lees meer

Waarover gaat het?

Voorbeelden van vragen waarmee mensen zich aanmelden bij maatschappelijk werk of psycholoog:
 • wat betekenen de vruchtbaarheidsproblemen voor de relatie
 • hoe praat je over je vruchtbaarheidsproblemen in je familie
 • omgaan met collega’s, werkgevers en combinatie werk en behandeling
 • spanningen rond het spuiten en de bijwerkingen van de medicijnen
 • spanningen bij het wachten op de uitslag
 • omgaan met zwangerschappen en geboorten van vrienden en kennissen
 • invloed van vruchtbaarheidsproblemen op seksualiteit
 • verschil in motivatie voor de behandeling tussen partners
 • verschil in emotionele beleving tussen partners: hoe praat je daarover met elkaar
 • hoe steun je elkaar als partners in dit behandelingstraject
 • als de behandeling niet slaagt: gaan we verder of stoppen we
 • hoe ziet je leven eruit als er geen kind komt
 • wat betekent onvervulde wens voor een tweede kind
Al deze, maar ook andere vragen kunnen aanleiding zijn om in contact te komen  met maatschappelijk werk of psycholoog.
 

Vertrouwelijk

Maatschappelijk werkers en psychologen hebben een beroepsgeheim. lees meer

Vertrouwelijk

Maatschappelijk werkers en psychologen hebben een beroepsgeheim. Wat u vertelt blijft binnenskamers. Als daar aanleiding toe is, wordt het beloop van de behandeling besproken met uw arts en verpleegkundige in een multidisciplinair overleg. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven. Na afloop van de behandeling schrijft de maatschappelijk werker of de psycholoog hierover een brief die opgenomen zal worden in uw elektronisch dossier. Als u daar bezwaar tegen hebt kunt u dat aangeven.

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet