Afdelingen Verloskunde en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde

Over Voortplantings­geneeskunde als zwanger worden niet lukt

We proberen met het vruchtbaarheidsonderzoek een oorzaak te vinden waarom het niet lukt om zwanger te worden. Als we de oorzaak weten, bekijken we vervolgens samen met u of er een behandeling mogelijk is om toch zwanger te worden.

lees meer

Over Voortplantings­geneeskunde als zwanger worden niet lukt

De meeste stellen met een kinderwens zijn binnen een jaar zwanger. Maar wat als zwanger worden bij u niet lukt? Dat kan voor onzekerheid en verdriet zorgen. De afdeling Voortplantingsgeneeskunde kan onderzoeken of er meer aan de hand is.
Daarnaast bieden we behandelingen om zwanger te worden. Wij beschikken over alle mogelijkheden van in Nederland gangbare fertiliteitbehandelingen en sluiten niemand uit van een behandeling. Ook hebben wij mogelijkheden om uw vruchtbaarheid veilig te stellen wanneer u een behandeling gaat krijgen die de vruchtbaarheid beïnvloedt, bijvoorbeeld bij kanker.

Als zwanger worden niet lukt

We proberen met het vruchtbaarheidsonderzoek een oorzaak te vinden waarom het niet lukt om zwanger te worden. Als we de oorzaak weten, bekijken we vervolgens samen met u of er een behandeling mogelijk is om toch zwanger te worden. Meer informatie over zwanger worden.

De eerste afspraak

De eerste afspraak die u als stel met ons heeft voor het vruchtbaarheidsonderzoek, is de intake. Het is goed om u te realiseren dat we bij de intake het grootste deel van het onderzoek al afronden. Van tevoren krijgt u een vragenlijst toegestuurd die u moet invullen en terugsturen. Wij zullen deze vragenlijst bespreken en we doen lichamelijk onderzoek bij u en indien nodig ook bij uw partner. Vaak is bij de man zaadonderzoek nodig; dit wordt meestal voorafgaand aan de intake gepland. Natuurlijk kunt u ook al uw vragen aan ons stellen. De intake duurt ongeveer een half uur.

De uitslag bespreken

Wij doen ons best om de uitslagen van het zaadonderzoek en de intake binnen één maand met u te bespreken, want we willen zo snel mogelijk meer duidelijkheid aan u geven. Dit doen we tijdens het evaluatiegesprek. Afhankelijk van de uitslag zijn er na het vruchtbaarheidsonderzoek drie stappen mogelijk: toch nog een tijdje afwachten, aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek of een operatie), of een behandeling starten. Het evaluatiegesprek duurt ongeveer 20 minuten.

Praat over uw gevoel

Het hele vruchtbaarheidsonderzoek, maar zeker ook de uitslag, is voor veel stellen emotioneel. Het traject kan voor spanning, onzekerheid en vragen zorgen. Bij de uitslag kunnen de emoties uiteenlopen van hoop tot teleurstelling en van verdriet tot blijdschap. Wij kunnen u ook op op dit vlak helpen met psychosociale begeleiding (psycholoog of medisch maatschappelijk werk). Vertel daarom aan uw arts wat er in u omgaat en wat het onderzoek of de uitslag met u doet.


Voortplantings­geneeskunde Resultaten

Hier laten wij de resultaten van verschillende behandelingen zien om u een beeld te geven van de succeskans.

lees meer

Informatie rondom COVID-19

Onze zorg tijdens corona

Gelukkig kunnen de meeste afspraken op onze afdeling nog gewoon doorgaan.

update 18 februari

Onze zorg tijdens corona

Inmiddels is er opnieuw sprake van een lockdown en worden de ziekenhuizen weer overspoeld met corona opnames. Gelukkig gaan op onze afdeling de meeste afspraken nog gewoon door. Wij doen er alles aan om reeds geplande behandelingen af te maken.
Wij vragen u om niet naar het ziekenhuis te komen wanneer u klachten heeft die aan corona gerelateerd kunnen zijn en het mogelijk is de afspraak uit te stellen. In geval van twijfel, neemt u dan contact met ons op.

U heeft corona (gehad)

Positief getest voor corona

Als u positief getest wordt op het coronavirus vragen wij u dit door te geven aan de afdeling Voortplantingsgeneeskunde. Geplande afspraken in uw periode van quarantaine kunnen dan worden omgezet in videoconsulten. Als u op het moment van quarantaine in een behandeltraject zit, zullen we kijken of die behandeling eventueel aangepast of uitgesteld moet worden.

Na de infectie

We weten nog niet precies of een doorgemaakte infectie met het coronavirus invloed heeft op de vruchtbaarheid. Voor vrouwen zijn er momenteel geen aanwijzingen dat na herstel van de infectie een fertiliteitsbehandeling moet worden uitgesteld. Voor mannen is dit anders, want de infectie heeft mogelijk een negatief effect op de zaadkwaliteit. Bij mannen die koorts hebben gehad, stellen wij de behandeling 3 maanden uit. Bij mannen die geen koorts hebben gehad, kan na 6 weken een zaadonderzoek worden gedaan om te beoordelen of de behandeling kan doorgaan. Voor mannen die een PESA/TESE moeten ondergaan, geldt dat we die altijd 3 maanden uitstellen na een infectie, zowel met als zonder koorts. 

Voor meer informatie, zie ook: Wat betekent het coronavirus voor mijn zwangerschapswens of vruchtbaarheidsbehandeling? (NVOG)

Uw behandeling

Medicatie

Ondanks de soms langere wachtperiode door de Corona crisis, is het erg belangrijk om u aan het bewaaradvies te houden.

Voor de meeste medicatie gebruikt tijdens onze behandelingen geldt dat deze in de koelkast bewaard moet worden, hierop zijn maar enkele uitzonderingen. Zorg wel dat de medicatie niet kan bevriezen! Indien dit gebeurt zijn wij helaas genoodzaakt nieuwe medicatie uit te schrijven op uw kosten.

U kunt dit checken via de apotheek en op deze website via de informatie van de voorgeschreven medicatie.

De huidige wachtlijst voor IVF/ ICSI behandelingen

Momenteel hebben we nog steeds een wachtlijst voor IVF/ICSI behandelingen. Omdat we niet iedereen tegelijk kunnen helpen, bepaalt ons team op basis van aanmeldingsdatum en medische gronden wie eerst mag starten met een behandeling en wie iets later aan de beurt is. Met de huidige aantallen patiënten die we per week kunnen behandelen, verwachten we dat de wachttijd voor behandeling gemiddeld 3 tot 6 maanden zal zijn.

Overige vruchtbaarheidsbehandelingen (opwekken van de eisprong, inseminaties, terugplaatsen ingevroren embryo’s)

Voor deze behandelingen geldt momenteel geen wachtlijst. Indien akkoord door uw arts, dan kunt u zich aanmelden voor start van uw behandeling. Dit kan met de digitale aanmeldlijst voor het terugplaatsen van ingevroren embryo’s. Of via onze telefonische aanmeldlijn, op werkdagen tussen 8.30-11.00u, 024-3616644, keuze 4. Helaas kan het wel voorkomen dat u niet iedere maand met een nieuwe behandeling kunt starten, maar soms een maand moet overslaan omdat het maximaal aantal plekken voor de betreffende maand al vol is.

Nieuwe patiënten

Heeft u een onvervulde kinderwens en van uw huisarts of medisch specialist een verwijzing voor ons ziekenhuis gekregen? Door de huidige Corona maatregelen kan het zijn dat u langer moet wachten, voordat u een afspraak op onze polikliniek krijgt. We zullen prioriteit geven aan patiënten die op medische gronden snel gezien moeten worden. Wij vinden het belangrijk om de lopende behandelingen zo goed mogelijk te kunnen afronden en onze nog bestaande wachtlijsten eerst weg te werken. Om die reden moeten nieuwe patiënten nu helaas langer wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Contact

Mocht u dringende vragen hebben over uw persoonlijke situatie, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Telefonisch kunt u ons op werkdagen bereiken tijdens ons telefonisch spreekuur tussen 8.00 -9.00 u (024-3616644, keuze 3) en natuurlijk via Mijn Radboud.


Voortplantings­geneeskunde en COVID-19-vaccinatie

We begrijpen dat er veel vragen zijn rondom de veiligheid van de COVID-19 vaccinatie bij vrouwen met kinderwens of zwangerschap.

lees meer

Wie mag er mee tijdens uw bezoek aan de poli?

Kinderen meebrengen is helaas niet toegestaan. Dit kan confronterend voor medepatiënten zijn. Tijdens de coronacrisis komt u alleen, zonder uw partner, voor de echo. Uw partner is welkom bij intake- en evaluatiegesprekken, zwangerschapsecho, IUI, punctie en embryo- terugplaatsing.

Route naar onze afdeling

Hier ziet u op een filmpje hoe u naar onze afdeling kunt lopen.

bekijk filmpje

Route naar onze afdeling

Op deze filmpjes ziet u hoe u naar onze afdeling kunt lopen:


Ervaringen van patiënten

Wilt u weten hoe andere patiënten de behandeling hebben ervaren? Mannelijke en vrouwelijke patiënten die een behandeling ondergingen om zwanger te kunnen worden, vertellen hun verhaal.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Waar zijn wij goed in?


Behandeling In Vitro Fertilisatie (IVF) en Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI)

Bij In Vitro Fertilisatie (IVF) proberen we een eicel en zaadcel buiten het lichaam te bevruchten. Als dat lukt plaatsen we de bevruchte eicel (embryo) in de baarmoeder. Bij een ICSI-behandeling wordt in het laboratorium één van de zaadcellen opgezogen en in één van de eicellen gebracht.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Radboud centrum voor mannelijke onvruchtbaarheid

Het Radboud centrum voor mannelijke onvruchtbaarheid is gespecialiseerd in het onderzoek naar vruchtbaarheidsproblemen bij mannen en in alle typen vruchtbaarheidsbehandelingen.

lees meer

Fertiliteits­preservatie

Fertiliteitspreservatie is het behouden van uw vruchtbaarheid voor de toekomst. Dit kan door het invriezen van zaadcellen, eicellen, embryo's en eierstokweefsel.

lees meer

Kanker en kinderwens

Als u kanker heeft en een kinderwens, nu of in de toekomst, bespreek dit dan met uw behandelend arts vóór de behandeling. Hij kan samen met u en onze afdeling bekijken wat er mogelijk is om na uw behandeling toch zwanger te worden.

lees meer

Kanker en kinderwens

Sommige behandelingen van kanker hebben invloed op uw vruchtbaarheid. Er zijn zelfs behandelingen die als gevolg hebben dat een spontane zwangerschap nooit meer mogelijk is. Als u kanker hebt en een kinderwens, nu of in de toekomst, bespreek dit dan met uw behandelend arts vóór uw behandeling. Hij kan samen met u en onze afdeling bekijken wat er mogelijk is om na uw behandeling toch zwanger te worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld van jongens die nog geen zaad produceren testisweefsel invriezen, van mannen het zaad invriezen en van vrouwen en meisjes eicellen, embryo’s of eierstokweefsel invriezen.

Turnersyndroom en kinderwens

Als u het Turnersyndroom hebt, is de kans op een spontane zwangerschap erg klein. Dit lukt vaak alleen bij vrouwen die een eigen menstruatie (zonder de pil) hebben.

lees meer

Turnersyndroom en kinderwens

Als u het Turnersyndroom hebt, is de kans op een spontane zwangerschap erg klein. Dit lukt vaak alleen bij vrouwen die een eigen menstruatie (zonder de pil) hebben. In overleg met uw behandelend arts kunnen wij u helpen om toch zwanger te worden. Dat doen we met in vitro fertilisatie (IVF) met eiceldonatie. Natuurlijk bespreken we eerst met u alle voor- en nadelen. Turnerpatiënten hebben een verhoogd risico op (het ontwikkelen van) afwijkingen aan het hart en de bloedvaten. Deze afwijkingen kunnen aanleiding zijn voor risico’s tijdens de zwangerschap. Daarom doen we vaak extra onderzoek naar uw hart en bloedvaten als u zwanger wilt worden.

Freya Pluim

Een Freya Pluim! Met deze mooie blijk van waardering onderscheidt de fertiliteitszorg in het Radboudumc zich van andere ziekenhuizen.

Contact met de afdeling

Voortplantingsgeneeskunde

(024) 361 66 44

Wat doen wij nog meer?


Transport van ingevroren materiaal semen, eicellen of embryo's

Wilt u voor uw fertiliteitsbehandeling ingevroren semen, eicellen of embryo’s transporteren van of naar het Radboudumc? Dan moet u rekening houden met de volgende zaken.

lees meer

Psychosociale begeleiding

U en uw partner zijn verwezen naar de afdeling Voortplantingsgeneeskunde. Vruchtbaarheidsproblemen kunnen emotioneel veel van u vragen. Het psychosociaal team is er om u daarin te ondersteunen als het nodig is.

lees meer

Embryowet: kwaliteits­bewaking

Overgebleven zaadcellen, eicellen en embryo's mogen gebruikt worden voor kwaliteitsbewaking.

lees meer

Embryowet: kwaliteits­bewaking

Embryowet

Om de kwaliteit en veiligheid van IVF-behandelingen te bewaken, testen we materialen, apparatuur en technieken voordat we ze inzetten in de patiëntenzorg. Ook geven wij training aan onze en externe medewerkers. Deze kwaliteitsbewaking en scholing is een wettelijke verplichting en een heel belangrijk onderdeel van goede zorg. 

De Embryowet biedt de mogelijkheid om voor deze kwaliteitsbewaking geslachtscellen (zaad-en eicellen) en embryo's te gebruiken. Het gaat hierbij o.a. om:

  • zaadcellen die overblijven na een zaadonderzoek of behandeling
  • eicellen die ongeschikt zijn om te bevruchten
  • embryo’s die ongeschikt zijn om terug te plaatsen
  • eicellen of embryo’s die over zijn na het afsluiten van uw kinderwens

Dit materiaal noemen we ook wel ‘restmateriaal’. Het wordt niet meer gebruikt voor een behandeling en wordt normaal gesproken dus vernietigd.

Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met dit (bijzondere) restmateriaal en gebruiken we het alleen als dat nodig is. Na het gebruik voor kwaliteitsbewaking en scholing vernietigen we het materiaal alsnog.

Goed om te weten: geslachtscellen zullen nooit gebruikt worden om embryo's te laten ontstaan. En embryo’s zullen nooit gebruikt worden voor een terugplaatsing.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor wetenschappelijk onderzoek met geslachtcellen en embryo's gelden andere regels; als wij wetenschappelijk onderzoek willen doen, zullen we hier altijd eerst uw toestemming voor vragen.

 


Wetenschap

Op onze afdeling lopen verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

lees meer

Meer informatie

Op de websites van Freya en RIVM vind u informatie over onder andere vruchtbaarheidsbehandelingen en infectieziekten.

Onze mensen


Zwanger worden

Als zwanger worden niet meteen lukt of niet vanzelfsprekend is voor u, kan dat voor veel onzekerheid zorgen.

lees meer

Zwanger worden

Als zwanger worden niet meteen lukt of niet vanzelfsprekend is voor u, kan dat voor veel onzekerheid zorgen. Op deze pagina leest u meer over zwanger worden, verminderde vruchtbaarheid en wanneer het verstandig is om naar uw huisarts te gaan.

Hoe komt een zwangerschap tot stand?

Menstruatiecyclus en eisprong
Een menstruatiecyclus duurt bij de meeste vrouwen 25 tot 35 dagen. De dag waarop de menstruatie goed doorzet, telt als de eerste cyclusdag. 14 dagen vóór de menstruatie vindt de eisprong (ovulatie) plaats. Dan komt er uit de eierstok van de vrouw een eicel vrij. Na de eisprong maakt de eierstok nog minimaal tien dagen hormonen aan, om het slijmvlies van de baarmoederholte geschikt te maken voor innesteling van het bevruchte eitje.

Zaadcellen
Om tot een bevruchting te komen, zijn er voldoende bewegende zaadcellen nodig. Deze worden in de zaadballen (testikels) van de man aangemaakt. Bij een zaadlozing komen de zaadcellen samen met zaadvocht naar buiten (sperma). Het zaad moet tijdens de geslachtsgemeenschap via de vagina bij de baarmoederhals terechtkomen. De zaadcellen bewegen zich voort door het slijm van de baarmoederhals; via de baarmoederholte komen ze daarna in de eileider.

Bevruchting en innesteling
De eigenlijke bevruchting vindt plaats wanneer de eicel en de zaadcel elkaar ontmoeten in één van de eileiders. De bevruchte eicel begint zich meteen te delen, zodat meer cellen ontstaan. Dit zogenoemde embryo gaat vanuit de eileider naar de baarmoeder. Na enige dagen vindt daar de innesteling plaats.

Wanneer naar de huisarts?

Soms lukt het niet om zwanger te worden. Dat kan tot veel onzekerheid en zorgen leiden. Dat is heel begrijpelijk, maar in veel gevallen niet nodig. Meestal is er namelijk niets aan de hand. 70% van de Nederlandse stellen met een kinderwens is binnen een half jaar in verwachting. Ongeveer 85% is binnen één jaar zwanger. Ongeveer 15% van de stellen is langer één jaar bezig om zwanger te worden. In dat laatste geval is er reden om onderzoek te gaan doen naar de oorzaak en mogelijkheden. U kunt dan het beste eerst naar uw huistarts gaan om hierover te praten. Of hij u doorverwijst naar het ziekenhuis voor vruchtbaarheidsonderzoek, hangt van een aantal zaken af:

  • Hoe lang bent u al bezig met zwanger worden? Als u na 12 maanden onbeschermde geslachtsgemeenschap nog niet zwanger bent, kan de huisarts verder onderzoek doen en samen met u bepalen of u een doorverwijzing naar het ziekenhuis krijgt.
  • Leeftijd. Als u ouder bent dan 38, kan de huisarts u eerder doorverwijzen.
  • Menstruatiecyclus. Als u niet of nauwelijks (meer dan 35 dagen tussen de menstruaties) menstrueert, kunt u ook eerder doorverwezen worden. Het is dan namelijk onzeker of u wel een eisprong heeft.
  • Als uw huisarts aanwijzingen ziet voor problemen met de eileiders of het zaad, kan hij u eerder doorverwijzen.

Doorverwijzing naar Voortplantingsgeneeskunde
De huisarts kan u doorverwijzen naar onze afdeling. Wij onderzoeken vervolgens of u inderdaad verminderd vruchtbaar bent. Als dat zo is, bekijken we vervolgens samen met u of er een behandeling mogelijk is om toch zwanger te worden.

Verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaar?

Als de zwangerschap na een jaar nog steeds uitblijft, noemen we dat 'verminderde vruchtbaarheid'. Misschien bent u bang dat u dan onvruchtbaar bent, maar dat is iets anders. Als u verminderd vruchtbaar bent, is er altijd nog een kans om zwanger te worden: ongeveer de helft van de paren die verminderd vruchtbaar zijn, wordt uiteindelijk zwanger.

Oorzaken verminderde vruchtbaarheid
De oorzaak van verminderde vruchtbaarheid is meestal een stoornis. Die kan bij de vrouw liggen, bij de man, of bij beide partners. Bijvoorbeeld: geen of heel soms een eisprong, slechte zaadkwaliteit, of een eileiderprobleem. Bij 20-25% van de paren wordt geen duidelijke oorzaak gevonden voor de verminderde vruchtbaarheid.