Onderzoeken Voortplantingsgeneeskunde


Onderzoek naar kanker en kinderwens

In het Radboudumc doen wij wetenschappelijk onderzoek naar hoe we de zorg voor jonge vrouwen met kanker en een kinderwens kunnen verbeteren.

lees meer

Onderzoek naar kanker en kinderwens

Als u geïnteresseerd bent en meer informatie wilt over dit onderzoek en de resultaten, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via fertiliteitspreservatie@radboudumc.nl
Als u dit onderzoek wilt steunen, kunt u hier de website van het Radboud Oncologie Fonds bezoeken.

Achtergrond

(On)Vruchtbaarheid speelt een belangrijke rol in de ervaren kwaliteit van leven bij jonge kankeroverlevers. Ze maken zich er grote zorgen over omdat ze weten dat hun vruchtbaarheid beschadigd kan zijn door kanker behandelingen zoals chemotherapie en bestraling. Bij vrouwen kan dit zorgen voor een vervroegde overgang waardoor hun kinderwens niet in vervulling kan gaan. Bij mannen kan al tientallen jaren zaad ingevroren worden, voorafgaand aan hun kankerbehandeling. Bij jonge vrouwen konden we heel lang niets bieden. Inmiddels is daar de laatste jaren veel verandering in gekomen. Tegenwoordig kunnen we eicellen, embryo’s en eierstokweefsel invriezen en bij bestraling op de eierstok kan deze uit het bestralingsveld weggehaald worden. We weten dat vrijwel alle jonge vrouwen met kanker op zijn minst zouden willen horen wat de mogelijkheden zijn om hun vruchtbaarheid te behouden zodat ze zelf kunnen meebeslissen of ze er gebruik van willen maken. In de praktijk is het echter helaas zo dat nog lang niet alle jonge vrouwen met kanker hierover worden geïnformeerd. Dit betekent dat zij na de behandeling van kanker ernstige zorgen hebben over hun vruchtbaarheid en daardoor een verminderde kwaliteit van leven ervaren.

Wat houdt het onderzoek in?

In dit onderzoek willen wij achterhalen waarom nog niet iedere jonge vrouw met kanker geïnformeerd wordt en streven wij ernaar om dit te verbeteren. Eerst willen wij de huidige kwaliteit van zorg rondom het veilig stellen van vruchtbaarheid (fertiliteitspreservatie) voor jonge vrouwen met kanker in kaart brengen. Aan de hand hiervan kunnen wij onderzoeken waar de knelpunten liggen en een strategie ontwikkelen om de kwaliteit van zorg voor jonge vrouwen met kanker te verbeteren.

Wat willen we bereiken?

Door ons onderzoek zullen vrouwen beter geïnformeerd zijn en zullen meer vrouwen kunnen meebeslissen over hun toekomstige vruchtbaarheid en zich later minder zorgen maken over hun (on)vruchtbaarheid. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van leven voor jonge vrouwen na kanker.

 

Wetenschap­pelijk onderzoek SUMMER-studie: Onderzoek naar gebruik van voedingssupplement bij onvruchtbaarheid

Afdeling: Verloskunde en Gynaecologie
Aandoening: Vruchtbaarheidsproblemen bij mannen

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek TOF-studie

Afdeling: Verloskunde en Gynaecologie
Aandoening: Vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek Turner, vruchtbaarheids­sparende behandeling

Afdeling: Verloskunde en Gynaecologie
Aandoening: Syndroom van Turner

lees meer

ART-kinderkanker studie

Het Radboudumc neemt deel aan de ART-kinderkanker studie.

lees meer

ART-kinderkanker studie

Het Radboudumc doet mee aan een landelijke studie naar het risico op kanker bij kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen (in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI)) van moeders die zijn behandeld in de periode 2001-2012. Om dit te kunnen onderzoeken zullen gegevens van IVF- en ICSI-kinderen samengevoegd worden met gegevens over kanker, welke verzameld worden door koppeling  met de Nederlandse Kankerregistratie. De resultaten van deze studie zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de mogelijke langtermijn gevolgen op de gezondheid van kinderen verwekt met vruchtbaarheidsbehandelingen.
De studie voldoet aan de huidige privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).
Indien u niet wenst dat uw gegevens en/of die van uw kind(eren) worden meegenomen in dit onderzoek dan kunt u zich afmelden bij dr. Liliana Ramos (klinisch embryoloog) via liliana.ramos@radboudumc.nl.
 

Wetenschap­pelijk onderzoek met overgebleven embryo’s

Om de effectiviteit en veiligheid van IVF behandelingen te verbeteren, doen de IVF centra in de Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc) en het Radboudumc onderzoek naar een nieuwe kweekvloeistof waarin embryo’s tijdens een IVF behandeling gekweekt kunnen worden.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek met overgebleven embryo’s

Om de effectiviteit en veiligheid van IVF behandelingen te verbeteren, doen de IVF centra in de Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc) en het Radboudumc onderzoek naar een nieuwe kweekvloeistof waarin embryo’s tijdens een IVF behandeling gekweekt kunnen worden. Voor dit onderzoek worden embryo’s gebruikt die zijn overgebleven na een IVF behandeling en gedoneerd zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Deze embryo’s worden na ontdooien gekweekt in één van de vier verschillende kweekvloeistoffen. Eén van de vloeistoffen is een standaard embryo kweekvloeistof die gebruikt wordt in diverse IVF centra wereldwijd. Drie andere kweekvloeistoffen zijn nieuw ontwikkeld en lijken meer op de natuurlijke omgeving van embryo’s in de baarmoeder van gezonde vrouwen. Wij onderzoeken of embryo’s beter ontwikkelen in deze nieuw ontwikkelde kweekvloeistoffen. Na een kweek van maximaal 6 dagen worden de embryo’s vernietigd. De embryo’s zullen nooit gebruikt worden voor implantatie in de baarmoeder. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (www.ccmo.nl) en zal plaatsvinden van 01-06-2020 tot 01-06-2023.