Wat doen wij?

We begeleiden de school, ondersteunen en adviseren de zieke leerling en hun ouders en geven algemene voorlichting over ziek zijn en onderwijs.

lees meer

Wat doen wij?

We begeleiden en adviseren de school, de zieke leerling en hun ouders en geven algemene voorlichting over ziek zijn en onderwijs.
 
Begeleiding school
 • we geven informatie over de mogelijke consequenties van ziekte en behandelmethode voor het onderwijsproces,
 • we helpen bij het zoeken naar oplossingen op maat,
 • we hebben specifieke kennis, informatie en literatuur,
 • we geven informatie over het omgaan met de zieke leerling in de klas en op school,
 • we ondersteunen bij het realiseren van een goede afstemming van het onderwijs aan zieke leerlingen in het ziekenhuis, thuis en op school,
 • we bieden mogelijkheden voor online lessen,
 • waar nodig starten we een traject voor de periode na de behandeling.
 
Ondersteuning leerling

We begeleiden en adviseren zieke leerlingen uit alle vormen van primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Bij langdurige of regelmatige opnames kunnen wij lessen verzorgen. De inhoud van het lesprogramma wordt vastgesteld in nauw overleg met de school. Alle consulenten zijn in het bezit van een onderwijsbevoegdheid.  

Advisering ouders

We geven advies en informatie over mogelijke gevolgen van de ziekte en/of de behandeling voor het onderwijs.
 
Algemene voorlichting

We organiseren informatiebijeenkomsten voor diverse doelgroepen. Daarnaast geven we algemene voorlichting over ziek zijn en onderwijs, bijvoorbeeld aan PABO-studenten.  

Neem contact met ons op als u vragen heeft over:
 • een ernstig zieke leerling,
 • een langdurig of chronisch zieke leerling,
 • een revaliderende leerling,
 • de effecten van ziekte op het leren,
 • omgaan met ziekte in de klas of op school,
 • een leerling met veelvuldig schoolverzuim.

Contact

Educatieve Voorziening

(024) 361 46 12
contact

Locatie

Ingang: Hoofdingang
Route: 822a

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Educatieve Voorzieningen
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Postadres:

Educatieve Voorzieningen, huispost 804
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
 

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 822a (Educatieve Voorzieningen)

Leerlingen en ouders

Is uw kind bij ons onder behandeling? En heeft de ziekte negatieve gevolgen voor het onderwijs? Dan kunt u terecht bij de Educatieve Voorziening.

lees meer

Leerlingen en ouders

Is uw kind bij ons onder behandeling? En heeft de ziekte negatieve gevolgen voor het onderwijs? Dan kunt u terecht bij de Educatieve Voorziening. Wij zijn er voor alle leerlingen die:
 • onder behandeling zijn bij het Amalia kinderziekenhuis,
 • primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen,
 • nadelige gevolgen ondervinden van hun ziekte voor het onderwijs zoals verzuim, vermoeidheid en concentratieproblemen.
We zijn er ook voor:
 • ouders,
 • scholen,
 • professionals die bij deze leerlingen betrokken zijn.
 

Onderwijs

Het belang van onderwijs voor zieke leerlingen heeft meerdere aspecten:
 • Uw kind wordt benaderd als leerling, niet als patiënt.
 • Centraal staat wat uw kind nog wèl kan, ondanks de ziekte.
 • Bezig zijn met school biedt houvast en toekomstperspectief.
 • Onderwijs in het ziekenhuis biedt afleiding en structuur.
 • Het voorkomt leerachterstanden.
 • Het contact met klasgenoten blijft bestaan.  

Scholen

Wanneer één van uw leerlingen is opgenomen in het kinderziekenhuis kunt u bij ons terecht voor onderwijsondersteuning.

lees meer

Scholen

Wanneer één van uw leerlingen bij ons onder behandeling is en dit nadelige gevolgen heeft voor het onderwijs, dan kunt u bij ons terecht voor onderwijsondersteuning, advies en informatie. Wij zijn er voor alle vormen van:
 • primair onderwijs,
 • voortgezet onderwijs,
 • middelbaar beroepsonderwijs.
De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling, zowel in het ziekenhuis als thuis.
  

Onderwijs

Het belang van onderwijs voor zieke leerlingen heeft meerdere aspecten:
 • Het kind wordt benaderd als leerling, niet als patiënt.
 • Centraal staat wat het kind nog wèl kan, ondanks de ziekte.
 • Bezig zijn met school biedt houvast en toekomstperspectief.
 • Onderwijs in het ziekenhuis biedt afleiding en structuur.
 • Het draagt bij aan het voorkomen van leerachterstanden.
 • Het contact met klasgenoten blijft bestaan.  

Ziezon

Ruim 120 consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van de 8 UMC's. Samen vormen zij het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon). website Ziezon

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer