Amalia kinderziekenhuis Opname op de verpleegafdeling
Als uw kind wordt opgenomen in ons kinderziekenhuis betekent dat dat uw kind één of meer nachten blijft slapen op een van onze verpleegafdelingen.

De verpleeg­afdelingen

Het Amalia kinderziekenhuis heeft een aantal verschillende verpleegafdelingen. Op verpleegafdeling De Zon zijn pasgeborenen opgenomen. De verpleegafdeling Medium Care voor kinderen bestaat uit De Vuurtoren en Verpleegafdeling 2 (voorheen De zee).

Contact

Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15
contact

Wat neemt u mee?

Voordat u met uw kind naar de polikliniek of afdeling gaat, moet u uw kind inschrijven bij de inschrijfbalie. Het is belangrijk dat u een aantal dingen meeneemt.

lees meer

Wat neemt u mee?

Voordat u met uw kind naar de polikliniek of afdeling gaat, moet u uw kind inschrijven bij de centrale inschrijfbalie. Deze zit bij de hoofdingang en bij ingang oost. Voor de inschrijving en opname is het belangrijk dat u de volgende dingen meeneemt:
 • Verzekeringspas van uw kind.
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
 • Geldig identiteitsbewijs van uw kind. Als uw kind is bijgeschreven in uw (geldige) paspoort is dat voldoende. Als uw paspoort verloopt, moet u voor uw kind een eigen identiteitsbewijs aanvragen. Dit moet u voor de opname regelen.
 • Het medicatieoverzicht van uw kind. De apotheek kan u dit geven. Neem ook de medicijnen mee die uw kind gebruikt. Deze moeten in de originele verpakking zitten.
 • Nachtkleding, ondergoed en kleding voor overdag.
 • Tandenborstel (met naam van uw kind erop) en tandpasta, shampoo, zeep, een kam of borstel en eventueel gel en deodorant.
 • Eventueel een knuffel en/of het lievelingsspeelgoed van uw kind.
 • Een familiefoto.
 • Eventueel een laptop, tablet of mobiele telefoon. Na een operatie mag u een tablet meenemen naar de verkoeverkamer. Soms is dit een prettige afleiding voor uw kind als hij of zij wakker wordt. Het ziekenhuis heeft Wifi.
Meer informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op de afspraak en uw rechten en plichten vindt u op de algemene afsprakenpagina van het Radboudumc.

Informatie voor kinderen

Je blijft slapen in het ziekenhuis als je geopereerd of behandeld wordt en daarna beter moet worden. lees meer

Verpleegafdelingen


Verpleegafdeling Amalia kinderziekenhuis

Op onze verpleegafdeling liggen kinderen van nul tot achttien jaar. We hebben een- en tweepersoonskamers en enkele drie- en vierpersoonskamers.

lees meer

Afdeling Neonatologie

Op de afdeling neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt en kinderen met aangeboren afwijkingen.

lees meer

Uw kind op de Intensive Care/ High Care

Uw kind is of wordt opgenomen op een van de intensive care units van het Radboudumc: de Intensive Care & High Care Kinderen. Extra zorg en permanente bewaking zijn tijdelijk noodzakelijk omdat belangrijke lichaamsfuncties niet goed functioneren of zijn uitgevallen.

lees meer

Over de opname


Voorbereiden

Vaak hoort u een paar dagen voor de opnamedag waar, wanneer en hoe laat u zich moet melden met uw kind. Het is belangrijk dat u een aantal benodigdheden meeneemt.

lees meer

Voorbereiden

Als uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis, is het goed om uw kind hierop voor te bereiden. Vaak hoort u een paar dagen voor de opnamedag waar, wanneer en hoe laat u zich moet melden met uw kind. U hoort dan ook of uw kind nuchter moet zijn op de opnamedag.

Meenemen voor uw kind bij opname

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Verzekeringspas.
 • Medicatieoverzicht.
 • Gepaste nachtkleding voor u en uw kind.
 • Toiletartikelen zoals zeep, shamp, tandenborstel en tandpaste. Ook als uw kind nog een zuigeling of peuter is.
 • Eventueel laptop of tablet (graag van naam voorzien). Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
 • Eigen speelgoed mag, mits goed reinigbaar en van naam voorzien.
 • Wij verzoeken u uw eventuele eigen wandelwagen/ buggy weer mee naar huis te nemen.

Tips

 • Vertel uw kind waarom hij of zij naar het ziekenhuis moet en wat er gaat gebeuren. Leg het eenvoudig uit, maar wees eerlijk. Vertel alleen wat hij of zij bewust gaat meemaken.
 • Begin een paar dagen voor de opname met de voorbereiding. Zo heeft uw kind de tijd om de informatie te verwerken en vragen te stellen.
 • Pak samen met uw kind de tas of koffer in. U kunt ondertussen praten over wat er tijdens de opname zal gebeuren.
 • Kleine kinderen begrijpen beter wat er gaat gebeuren als u er een spel van maakt. Bijvoorbeeld door samen te tekenen of te spelen met een pop, knuffel of dokterskoffer.
 • Vertel uw kind dat hij of zij pijn en verdriet kan hebben. Maar vertel ook over de leuke dingen in het ziekenhuis, zoals spelen met andere kinderen, knutselen en internetten.
 • Betrek broertjes en/of zusjes bij de voorbereiding.

Spoedopname

Als uw kind met spoed is opgenomen in het ziekenhuis, is er geen tijd om op de opname voor te bereiden. Praat dan in het ziekenhuis met uw kind over wat er gebeurt en hoe hij of zij zich voelt. De pedagogisch medewerker van de verpleegafdeling kan hierbij helpen.

De opnamedag

U meldt zich met uw kind bij de balie. De verpleegkundige neemt u en uw kind mee naar de kamer en geeft een rondleiding over de afdeling. Vaak liggen er meerdere kinderen op een kamer. Soms heeft uw kind een eigen kamer nodig.

lees meer

De opnamedag

Op de dag van de opname komt u met uw kind op de afgesproken tijd naar de verpleegafdeling. U kunt zich melden bij de balie. De verpleegkundige neemt u en uw kind dan mee naar de kamer. Ook krijgen u en uw kind een rondleiding over de afdeling.

Vaak liggen er meerdere kinderen op een kamer. Dit zijn maximaal 4 kinderen van zoveel als mogelijk dezelfde leeftijd. Soms heeft uw kind een eigen kamer nodig.

Isolatieverpleging

Soms verplegen we uw kind in isolatie. Hij of zij gaat dan naar een speciale sluiskamer. Dit is om uw kind te beschermen tegen de ziektekiemen van andere kinderen. Óf omdat uw kind zelf besmettelijk is voor anderen. De verpleegkundige legt u uit hoe isolatieverpleging werkt.

Het opnamegesprek met de verpleegkundige en arts

Als u op de afdeling komt, hebben u en uw kind eerst een opnamegesprek met de verpleegkundige. Hierin bespreekt u de eet- en slaapgewoontes van uw kind en kunt u eventueel andere belangrijke dingen vertellen. Ook neemt de verpleegkundige een aantal gegevens met u door. Vanaf 12 jaar is uw kind wilsbekwaam en richt de verpleegkundige zich in het gesprek tot uw kind.

Ook komt de behandelend arts bij u en uw kind langs. Hij of zij vertelt over de behandeling en beantwoordt uw vragen. Als uw kind wordt geopereerd, praat u ook met de chirurg en/of de verpleegkundig specialist. De assistent en/of de kinderarts van de afdeling kan lichamelijk onderzoek verrichten.

Identificatiebandje

Uw kind krijgt een identificatiebandje om de pols. Dit bandje is nodig om altijd te weten wie de patiënt is. Bijvoorbeeld op de operatiekamer, bij bloedafname en bij het geven van medicijnen.

Wie behandelt uw kind?

Als uw kind in het ziekenhuis ligt, krijgt u met verschillende mensen te maken. Sommigen zult u vaker tegenkomen, zoals de eerst verantwoordelijke verpleegkundige en de hoofdbehandelaar.

lees meer

Wie behandelt uw kind?

Als uw kind in het ziekenhuis ligt, krijgt u met verschillende mensen te maken. Sommigen zult u vaker tegenkomen, zoals de eerst verantwoordelijke verpleegkundige en de hoofdbehandelaar.

Patiëntentoewijzing

We werken met een systeem van patiëntentoewijzing. Dat betekent dat per dienst dezelfde verpleegkundige uw kind verzorgt. We proberen dit een aantal dagen voort te zetten. Op het informatiebord van de afdeling kunt u zien wie verantwoordelijk is voor de zorg voor uw kind. Alle informatie en afspraken rondom uw kind worden genoteerd in het verpleegkundig dossier. Dit is voor u ter inzage. Uw kind mag de afdeling alleen verlaten in overleg met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt

Eerst verantwoordelijke verpleegkundige

Als uw kind langere tijd in het ziekenhuis blijft, wijzen we een verpleegkundige aan als eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV).
 • De EVV helpt bij het plannen, coördineren en evalueren van de zorg. Hij of zij is altijd op de hoogte van de situatie van uw kind.
 • De EVV plant regelmatig gesprekken met u. In deze gesprekken maakt u afspraken over de verpleegkundige zorg en bespreekt u bijvoorbeeld problemen en ideeën over de zorg. Deze afspraken komen in het verpleegkundig dossier van uw kind te staan.

Hoofdbehandelaar

Uw kind wordt behandeld door verschillende artsen en verpleegkundigen. Eén arts is de hoofdbehandelaar van uw kind. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor de zorg aan uw kind en overlegt met alle betrokken personen. Bij het bed van uw kind hangt een bord met de naam en een foto van de hoofdbehandelaar. U kunt een gesprek met hem of haar aanvragen via de verpleegkundige.

Het Medical Emergency Team (MET)

Als de situatie van uw kind verslechtert, kan de verpleegkundige of afdelingsarts het Medical Emergency Team (MET) inschakelen. Het MET bestaat uit een Intensive Care-arts en Intensive Care-verpleegkundige. Zij kijken samen met de afdelingsarts en -verpleegkundige naar uw kind. Door veranderingen in de toestand van uw kind op tijd te herkennen en te behandelen, proberen we levensbedreigende situaties te voorkomen.

Contact met artsen

Dagelijks maakt de arts afspraken met de verpleegkundige. Hierna komt hij of zij bij uw kind langs. Als u een gesprek wilt met de behandelend arts dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Het is tijdens de opname belangrijk dat het duidelijk is wie de hoofdbehandelaar is.

Begeleiding

Uw kind kan zich tijdens de opname in het ziekenhuis anders gedragen. Hij of zij kan boos zijn, of afstandelijk. U kunt hierover praten met de medisch pedagogisch zorgverlener van de afdeling.

lees meer

Begeleiding

Uw kind kan zich tijdens de opname in het ziekenhuis anders gedragen. Hij of zij kan boos zijn, of afstandelijk. U kunt hierover praten met de medisch pedagogisch zorgverlener van de afdeling.

Pedagogisch medewerker

De medisch pedagogisch zorgverlener begeleidt uw kind tijdens de opname in het ziekenhuis. In overleg met u en de verpleegkundige bereidt de medisch pedagogisch zorgverlener uw kind voor op onderzoeken en/of behandelingen. Hij of zij observeert uw kind en bespreekt de bevindingen met u en het behandelingsteam. Als het voor uw kind nodig is, heeft hij of zij ook contact met een psycholoog.

Ondersteuning

Opname in het ziekenhuis kan zwaar zijn voor uw kind en gezin. U kunt hierover praten met een geestelijk verzorger van de dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het ziekenhuis. Ook kunt u hulp krijgen van een maatschappelijk werker, psycholoog of orthopedagoog. U kunt zelf contact met hen opnemen, maar de verpleegkundige kan dit ook regelen. Ouderverenigingen kunnen u ook helpen, zoals de Vereniging Kind en Ziekenhuis.

Paramedische zorg

Als het nodig is, schakelt de behandelend arts ook een fysiotherapeut, ergotherapeut of (pré)logopedist in bij de behandeling van uw kind. Die behandeling kan doorgaan als uw kind weer thuis is.


Tips voor het verblijf in het ziekenhuis

We hebben een aantal tips voor u en uw kind tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

lees de tips

Tips voor het verblijf in het ziekenhuis


 • U bent de beste persoon om uw kind gerust te stellen en te troosten. Zorg voor afleiding voor uw kind door bijvoorbeeld een boek voor te lezen of samen van de kamer af te gaan. Er mag vaak meer dan u denkt.
  Idee: Praat samen over iets leuks als uw kind geprikt wordt en complimenteer uw kind na afloop.
   

Overnachten


Ouder­participatie en overnachten

Tijdens de opname van uw kind proberen wij zoveel mogelijk de zorg in overleg met u te doen. Er mag één ouder blijven slapen.

lees meer

Ouder­participatie en overnachten

Tijdens de opname van uw kind proberen wij zoveel mogelijk de zorg in overleg met u te doen. U mag als ouder bij de meeste onderzoeken aanwezig zijn. Overleg met de verpleegkundige wat het meest in het belang is voor uw kind. Kunt u niet zelf aanwezig zijn dan wordt uw kind begeleid door een verpleegkundige of pedagogisch medewerker.

U kunt blijven overnachten bij uw kind. Wilt u dan rekening houden met het volgende:

 • Er kan één ouder blijven slapen.
 • Het opklapbed of de stretcher graag opmaken voordat uw kind gaat slapen en ’s morgens voor 8.00 uur weer opbergen.
 • Wij verzoeken u ook gepaste nachtkleding te dragen.
 • U kunt gebruikmaken van de badkamer op de kamer van uw kind.
 • De ouder die blijft slapen krijgt ontbijt geserveerd op de kamer. Koffie en thee zijn voor u verkrijgbaar in de ouderkamer op de afdeling. Overige maaltijden dient u zelf te verzorgen.
 • Dat kan door te kiezen voor een gastenmaaltijd die u op de afdeling kunt bestellen. Ook is er de mogelijkheid te eten in het restaurant. De keuze is uiteraard aan u. U mag ook zelf uw eten verzorgen.
 • Ook kunt u kiezen voor overnachten in het Ronald Mc Donaldhuis of in het Radboudhotel. Reserveren is helaas niet mogelijk. Op de dag van opname kan de secretaresse zien of er kamers aldaar beschikbaarheid zijn. Aan beide faciliteiten zijn kosten verbonden.

Radboudhotel

Familieleden van patiëntjes kunnen gebruikmaken van het Radboudhotel. Dit is een eenvoudig hotel met 17 kamers. lees meer

Ronald McDonald Huis Nijmegen

In het Ronald McDonald Huis Nijmegen logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in ons kinderziekenhuis.

lees meer

Ronald McDonald Huis Nijmegen

In het Ronald McDonald Huis Nijmegen logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in ons kinderziekenhuis. Medewerkers van de afdeling waar uw kind is opgenomen bekijken of u in het Ronald McDonald Huis kunt blijven. Het ziekenhuis informeert of er een kamer beschikbaar is en kondigt uw komst bij het Huis aan. Bij binnenkomst schrijven de medewerkers van het Ronald McDonald huis u in. U krijgt een rondleiding door het Huis en uw kamer. Per gezin is in principe één kamer beschikbaar. De kamers zijn groot genoeg om ruimte te bieden aan extra (kinder)bedden. De kamer beschikt over een badkamer en televisie.
 
Route naar het Ronald McDonald huis Nijmegen vanuit het Amalia kinderziekenhuis:
 • Vanuit het Amalia kinderziekenhuis loopt u links de grote gang in richting de hoofdingang.
 • Bij de hoofdingang, het Geert Grooteplein Zuid, slaat u linksaf richting de Philips van Leydenlaan (waar ook de bussen rijden).
 • Sla op de T-splitsing rechtsaf en loop vijftig meter door op de Philps van Leydenlaan
 • Sla op de hoek rechtsaf naar de Kapittelweg.
 • U vindt het Ronald Mc Donald huis na twintig meter aan uw rechterhand.
Contact
Ronald McDonald Huis Nijmegen
Kapittelweg 24
6525 EP Nijmegen
T 024 - 354 09 61
https://rmcdnijmegen.nl/
nijmegen@ronaldmcdonaldhuis.nl

Logeerhuis De Boeg

In Logeerhuis De Boeg kunnen zieke kinderen samen met hun ouders, broers en zussen kosteloos overnachten.

lees meer

Logeerhuis De Boeg

In Logeerhuis De Boeg kunnen zieke kinderen samen met hun ouders, broer of zus kosteloos overnachten. Dit kan van pas komen als u bijvoorbeeld vroeg met uw kind in het ziekenhuis moet zijn en jullie van ver komen, of als jullie voor een behandeling meerdere dagen achter elkaar in het ziekenhuis moeten zijn.

Logeerhuis de Boeg in Groesbeek ligt op 7 minuten rijden van het Amalia kinderziekenhuis en is rolstoeltoegankelijk. In de suites van De Boeg kunnen maximaal 4 personen overnachten. De Boeg heeft een tuin met een trampoline en een speelhuis. Vrijwilligers bieden ondersteuning door u te helpen met koken en op uw andere kinderen te passen als u met uw zieke kind naar het ziekenhuis moet. 

U kunt 1 nacht tot maximaal 6 weken in De Boeg verblijven. 

Meer informatie

Kijk op www.deboegnijmegen.nl of bel 06 13 26 25 56. 

Praktische informatie

Bezoektijden

Ouders en broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom. Voor anderen gelden de bezoektijden. Doordeweeks is dit van 14.30 tot 20.00 uur. In het weekend is dit tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 tot 20.00 uur.

lees meer

Bezoektijden

U als ouder mag de hele dag bij uw kind zijn. Ook broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom. Voor anderen gelden de bezoektijden:
 • Maandag t/m vrijdag: van 14.30 tot 20.00 uur.
 • Zaterdag en zondag: van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 20.00 uur.
Kan het bezoek niet op deze tijd? Overleg dan met de verpleegkundige of zij eventueel op een andere moment mogen komen. Er mogen maximaal 3 mensen tegelijk bij uw kind op bezoek zijn. Kinderen mogen alleen op bezoek komen als er een volwassene bij is.

Rusttijd

Van 12.30 tot 14.00 uur is het rusttijd voor de kinderen op de afdeling. Er zijn dan ook, voor zover mogelijk, geen behandelingen.

Weggaan

Het kan voor uw kind lastig zijn als u weggaat. U maakt het vertrek makkelijker als u uw vertrek een paar minuten van te voren aankondigt. Vertel dat u terugkomt en zeg zo precies mogelijk wanneer u er weer bent. Als uw kind wil dat er even iemand van de afdeling bij hem of haar blijft, kan dat. Geef ook bij de verpleegkundige aan wanneer u terugkomt. Dan passen we de zorg hierop aan.

Telefoon, TV, internet en post

Ieder kind heeft televisie, telefoon en een internetaansluiting via de multimediaterminal bij het bed.

lees meer

Telefoon, TV, internet en post

In het ziekenhuis mag u mobiel bellen. Houd hierbij rekening met anderen en zet uw telefoon op de trilstand als u op de afdeling bent.
 
Ieder kind heeft televisie, telefoon en een internetaansluiting via de multimediaterminal bij het bed. Internet, televisie en bellen naar vaste nummers in Nederland is gratis. Bellen naar mobiele, internationale en 0900-servicenummers is niet gratis. Op de informatiekaart bij het bed leest u meer over aanvragen en kosten.

Post

Uw kind kan post ontvangen. Gebruik hiervoor dit adres:

Amalia kinderziekenhuis
Naam en achternaam van uw kind
Afdeling + kamernummer
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Spel en ontspanning

Er is voor uw kind veel leuks te beleven in het ziekenhuis. Van spelen op het dakterras tot activiteiten op het theaterplein. Geef het aan de verpleegkundige door als u uw kind meeneemt van de afdeling.

lees meer

Spel en ontspanning

Er is voor uw kind veel leuks te beleven in het ziekenhuis. Op ‘Wat is er te beleven?’ kunt u lezen wat er voor uw kind te doen is in het ziekenhuis. Geef het aan de verpleegkundige door als u uw kind meeneemt van de afdeling.

Speelgoed

We hebben veel speelgoed op de afdeling. Het meeste speelgoed bewaren we in een afgesloten kast. Zo voorkomen we dat het kwijtraakt en zorgen we dat kleine kinderen niet bij speelgoed kunnen dat gevaarlijk voor hen is. U kunt de sleutel altijd vragen aan de pedagogisch medewerker of verpleegkundige. Berg het speelgoed na gebruik weer op en doe de kast op slot.

Dakterras

Bij mooi weer mag uw kind op het dakterras spelen. Dit mag altijd, behalve tijdens het rustuur. Ook broertjes en zusjes kunnen hier spelen. Er moet altijd een volwassene bij zijn. U vindt het dakterras op de 2e verdieping van het gebouw Vrouw en Kind. U mag hier niet roken.

Theaterplein

We organiseren regelmatig activiteiten op het theaterplein. Kinderen kunnen hier spelen en voor tieners is er een hangplek. U vindt het plein op de 2e verdieping van het gebouw Vrouw en Kind. Kinderen onder de 12 mogen alleen onder begeleiding op het theaterplein spelen.

Boeken lenen

U en uw kind kunnen boeken lenen van de boekenwagen. Medewerkers van de bibliotheek komen op een vaste morgen in de week met de boekenwagen op de afdeling.

Voeding en borst- en flesvoeding

De voedingsassistenten zorgen voor goede voeding voor uw kind. Uw kind eet op de kamer. Een paar keer per dag komt de voedingsassistent hiervoor bij uw kind aan bed.

lees meer

Voeding en borst- en flesvoeding

De voedingsassistenten zorgen voor goede voeding voor uw kind. We vinden het erg belangrijk dat uw kind in een goede voedingsconditie is en streven naar optimale zorg in deze. Uw kind eet op de kamer. Een paar keer per dag komt de voedingsassistent hiervoor bij uw kind aan bed. Heeft uw kind iets nodig? Dan kunt u dit vragen aan de voedingsassistenten of verpleegkundige.

’s Morgens en tussen de middag krijgt uw kind een broodmaaltijd uit de broodbuffetwagen. Uw kind kiest zelf wat hij of zij wil eten. ’s Avonds krijgt uw kind een warme maaltijd. Hij of zij kan kiezen uit een aantal gerechten op de menukaart. De menukaart is aangepast op het dieet van uw kind. Heeft hij of zij een speciaal dieet? Dan is de menukaart hierop aangepast. Vegetarische maaltijden, of maaltijden passend bij uw geloof zijn ook mogelijk.

Borstvoeding

Op de afdeling is een kolfapparaat. U kunt gekolfde melk afgeven bij de afdelingskeuken. Zorg dat de naam van uw kind en de datum erop staat.

Flesvoeding

Wilt u uw kind flesvoeding geven? Overleg dit dan met de verpleegkundige of voedingsassistent. We gebruiken hiervoor flessen en spenen van het ziekenhuis. Als uw kind niet uit een andere fles mag drinken, neem dan een eigen fles en speen mee. Eigen materiaal kan door de ouders zelf gereinigd worden in een speciale magnetron.

Gebruik van servies, glazen en bestek

Wilt u serviesgoed, glazen en bestek van de afdeling na gebruik afgeven bij de afdelingskeuken? In verband met de hygiëne, mogen ouders, bezoek en patiënten niet zelf in de afdelingskeuken komen.

Educatieve Voorziening ziek en onderwijs

Wanneer uw kind of uw leerling ernstig of langdurig ziek is en bij ons onder behandeling is kan dat gevolgen hebben voor het onderwijs en de ontwikkeling. Wij helpen de school, de leerling en de ouders hierbij.

lees meer

Veiligheid

Voor een zo veilig mogelijke omgeving voor uw kind, hebben we in het ziekenhuis een aantal regels.

Lees meer

Veiligheid

 • Blijft u slapen bij uw kind? Berg uw eigen toiletartikelen dan goed op.
 • Desinfecteer uw handen met alcohol bij het betreden en verlaten van de kamer van uw kind.
 • Wilt u erop letten dat de kinderen waarvoor u verantwoordelijk bent, altijd met een volwassene zijn? Buiten de verpleegafdeling zijn er situaties die onveilig kunnen zijn voor kinderen. Kinderen mogen niet alleen op de gang lopen, of in ruimtes komen die niet geschikt zijn voor kinderen.
 • Vertel tijdens het opnamegesprek aan de verpleegkundige wat u belangrijk vindt voor de veiligheid van uw kind. We houden hier zo veel mogelijk rekening mee.
 • De deuren naar de verpleegafdeling zijn beveiligd. U opent de deuren vanaf de hal of loopbrug door op een vierkante knop te drukken. Deze knop hangt op ooghoogte. Na 23.00 uur kunnen de deuren alleen nog van binnenuit worden geopend. Als u via de intercom aanbelt, opent de verpleegkundige de deur voor u.
 • De nooduitgangen zijn met bordjes aangegeven en zitten achter de rode deuren. De nooduitgangen komen uit op een trappenhuis.

Praat uw kind graag mee?

Dat kan bij de Kinderadviesraad. De kinderen van de Kinderadviesraad hebben het over alles wat er in het Kinderziekenhuis beter kan. lees meer

Naar huis


Ontslag

Meestal hoort u het 24 uur van te voren van de arts of verpleegkundige als uw kind naar huis mag. Heeft uw kind thuis verzorging nodig? Dan bespreekt de verpleegkundige dit met u. Als het nodig is, krijgt u instructies mee naar huis.

lees meer

Ontslag

Meestal hoort u het 24 uur van te voren van de arts of verpleegkundige als uw kind naar huis mag. Heeft uw kind thuis verzorging nodig? Dan bespreekt de verpleegkundige dit met u. Hij of zij overlegt eventueel ook met de thuiszorg of huisarts. De arts informeert uw huisarts ook over het ontslag van uw kind.

Met de afdelingssecretaresse maakt u een afspraak voor een eventuele afspraak op de polikliniek. Als het nodig is, krijgt u instructies mee naar huis. Bijvoorbeeld over medicijngebruik of een voorgeschreven dieet.
 

Thuis zijn

Thuis kan uw kind zich anders gedragen en extra aandacht vragen. Uw kind kan druk zijn, veel huilen, of juist heel stil zijn. Het helpt hen om te praten over wat er in het ziekenhuis is gebeurd.

lees meer

Thuis zijn

Thuis kan uw kind zich anders gedragen en extra aandacht vragen. Uw kind kan druk zijn, veel huilen, of juist heel stil zijn. Sommige kinderen dromen angstig of raken snel in paniek. Kleine kinderen zijn graag bij hun ouders, om er zeker van te zijn dat ze niet weggaan. Sommige kinderen zijn tijdelijk niet meer zindelijk. Het helpt kinderen om te praten over wat er in het ziekenhuis is gebeurd. Als uw kind jong is, kunt u samen de opname in het ziekenhuis naspelen. Dit helpt bij het verwerken van de ervaringen.

Een weekend naar huis

Soms geeft de arts toestemming om uw kind voor een weekend mee naar huis te nemen. Heeft u vragen als uw kind thuis is? Dan belt u overdag met de polikliniek. ’s Avonds en ’s nachts belt u met de afdeling waar uw kind is opgenomen.