Centrum voor Infectieziekten Outbreak Management

Onze expertise

Binnen het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten zijn wij optimaal voorbereid op het gebied van uitbraak management en de opvang van zeer infectieuze patiënten. lees meer

Onze expertise

In het Radboudumc zijn we optimaal voorbereid op het gebied van uitbraak management en de opvang van zeer infectieuze patiënten. Wij zijn in staat acute zorg te bieden voor de patiënt in een veilige omgeving voor zowel medewerkers als de patiënt.

Daarnaast zijn wij onderdeel van het landelijk platform preparatie A-ziekten (Polio, pokken, SARS, MERS en virale hemorragische koorts). We participeren in dit landelijke advies orgaan op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling.

In de afgelopen jaren zijn we buiten het Radboudumc coördinerend betrokken geweest bij uitbraken variërend van Ebola (WHO en Artsen zonder Grenzen) tot multi-resistente bacterien in Afrika en Haïti (Artsen zonder Grenzen), Q koorts uitbraak in Nederland en Mycobacterium chimaera in heater-cooler units in Europa en USA.
Binnen de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie zijn we vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het bestuur van de sectie Hygiëne en infectiepreventie (HIP). 


Voor patiënten

Wij bieden deskundige zorg voor patiënten met een zeer besmettelijke bacterie of virus. Wanneer u een besmettelijke bacterie of virus bij u draagt, verplegen we u apart in een daarvoor geschikte kamer. Wij behandelen ook patiënten met Ebola en patiënten die daarvan verdacht worden.

PANDEM-2

Het Radboudumc maakt samen met het RIVM deel uit van het PANDEM-2-project. Dit project, gefinancierd door de EU via Horizon 2020, wil de paraatheid bij en de respons op pandemieën in de toekomst verhogen en versterken. lees meer

PANDEM-2

Het Radboudumc maakt samen met het RIVM deel uit van het PANDEM-2-project. Dit project, gefinancierd door de EU via Horizon 2020, wil de paraatheid bij en de respons op pandemieën in de toekomst verhogen en versterken. Dit zal de Europese landen, gezamenlijk en individueel, meer inzicht geven en hen in staat stellen om gecoördineerd en effectief te reageren op een volgende pandemie.

PANDEM-2

Vanuit verschillende disciplines uit meerdere EU-landen wordt binnen het PANDEM-2-project samengewerkt aan de ontwikkeling van IT-systemen, -processen, trainingen etc. die een goede voorbereiding op een volgende pandemie tot doel hebben en de samenwerking gaat ondersteunen tijdens een nieuwe pandemie. Zo kunnen o.a. simulaties van toekomstige pandemieën worden gedeeld en wordt er aan een gezamenlijk systeem gewerkt dat beter inzicht kan geven in kritieke middelen zoals bijvoorbeeld aantal ziekenhuisbedden, persoonlijke beschermingsmiddelen en vaccins binnen de EU.

Het projectconsortium

Het projectconsortium wordt geleid door projectcoördinator professor Máire Connolly en de National University of Ireland Galway. De leden van het consortium bestaan uit EU-experts op verschillende gebieden: gezondheidszorg, veiligheid, defensie, microbiologie, communicatie, informatietechnologie en crisisbeheer. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen zo ook meteen worden geïmplementeerd in alle EU-landen. Tot de Raad van Advies behoren onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Het team uit Nederland bestaat uit medewerkers van het RIVM en het Radboudumc. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de eindgebruikers en zullen zij input leveren aan de verschillende deelprojecten, trainingen ontwikkelen en de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de ontwikkelde IT-systemen toetsen.
Het Radboudumc wordt vertegenwoordigd door internist-infectioloog Chantal Bleeker, arts-microbioloog Joost Hopman en epidemioloog Alma Tostmann. De verschillende achtergronden in het team zorgen voor een brede basis als het gaat om kennis en ervaring.

Meer informatie over het complete PANDEM-project en andere door de EU gefinancierde lopende projecten in dezelfde onderzoeksruimte vindt u hier.


Voor verwijzers

Verwijzers kunnen 24/7 contact opnemen met het Frontoffice van de Hygiëne en infectiepreventie of via het algemene nummer van het Radboudumc met de dienstdoende infectioloog. Er zijn ten allen tijde een arts-microbioloog en en internist-infectioloog bereikbaar om casuïstiek mee te bespreken. lees meer

Ons onderwijs

We scholen alle nieuwe co-assistenten & medewerkers op het gebied van infectiepreventie. Ook volgen kwaliteitsmedewerkers jaarlijks regionale bijscholing over infectiepreventie. Alle medewerkers betrokken bij de opvang van zeer infectieuze patiënten nemen regelmatig deel aan trainingen & oefeningen.

Contact

Joost Hopman
Arts-Microbioloog/Medisch directeur Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid


Contact

Chantal Rovers
Internist-Infectioloog

Onze Mensen

  • Medewerkers
  • Intranet