Centrum voor Oncologie Onze organisatie Niet-melanoom huidtumoren

Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.
  • In 75 tot 80% van de gevallen gaat het bij huidkanker om deze vorm. Het komt vooral voor bij mensen van 45 jaar en ouder.

    naar de aandoening


Vijf vragen aan dr. Satish Lubeek dermatoloog

“Binnen het Radboudumc hebben we veel ervaring met patiënten met huidkanker, waarbij het ook vaak gaat om patiënten met complexe en/of zeldzame vormen van huidkanker of patiënten met veel verschillende huidkankerplekken.” lees meer

Vijf vragen aan dr. Satish Lubeek dermatoloog

dr. Satish Lubeek is dermatoloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de keten dermato-oncologie (excl. melanoom) die zich richt op de behandeling van non-melanoma huidkanker.

1. Waarom zouden patiënten voor het Radboudumc moeten kiezen?

Binnen het Radboudumc hebben we veel ervaring met patiënten met huidkanker, waarbij het ook vaak gaat om patiënten met complexe en/of zeldzame vormen van huidkanker of patiënten met veel verschillende huidkankerplekken. We werken in een multidisciplinair team van verschillende medisch specialisten en hebben de beschikking over alle faciliteiten en technieken om een compleet diagnostisch en therapeutisch arsenaal te kunnen bieden.

2. Welke betekenis heeft uw keten voor de regio?

De keten dermato-oncologie (excl. melanoom) levert zorg binnen een actief regionaal netwerk met laagdrempelige contacten met zowel de eerste- als de tweedelijn. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt binnen dit proces centraal staat en de zorg rondom de patiënt georganiseerd wordt. Wij zijn ons hierbij tevens bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en streven ernaar de zorg voor patiënten met huidkanker in de regio zo patiëntvriendelijk, persoonsgericht en kostenbewust mogelijk te organiseren samen met onze regiopartners.
 

3. Welke rol speelt de huisarts binnen uw keten?

Als poortwachter binnen de zorg is de rol van de huisarts essentieel, zo ook binnen de zorg voor patiënten met huidkanker. De afgelopen jaren hebben we vanuit de keten dermato-oncologie (excl. melanoom) meerdere projecten en onderzoeken gedaan samen met huisartsen in de regio. We hebben hierbij met name gekeken naar hoe we de huidkankerzorg zo optimaal mogelijk kunnen organiseren en de samenwerking tussen eerste-, tweede- en derdelijnszorg zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen.

4. Hoe helpt u de patiënt bij het maken van de vaak moeilijke keuzes?

Wij vinden het belangrijk om de patiënt zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden en tot een weloverwogen gezamenlijk besluit te komen. Recent is daarom het informatiemateriaal voor patiënten (folders, website) volledig herzien en zijn we tevens bezig met het ontwikkelen van speciale video’s waarin er uitleg gegeven wordt over diverse aspecten omtrent huidkanker. Andere voorbeelden zijn een speciaal spreekuur voor kwetsbare ouderen met huidkanker en de ontwikkeling van een keuzehulp binnen een landelijk samenwerkingsverband.

5. Wat houdt de psychosociale dienstverlening in binnen uw keten?

Iedereen is anders en iedereen heeft zijn eigen wensen, waarden en manier van het omgaan met het krijgen van kanker. Daarom hechten we veel waarde aan goede ondersteuning in het proces dat iemand doormaakt wanneer hij of zij huidkanker krijgt, onder andere door het meten van de impact op kwaliteit van leven, de inzet van een casemanager en de beschikbaarheid van een medisch psycholoog.


Trots op... onze keten!

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

Trots op... onze keten!

dr. Satish Lubeek is dermatoloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de keten dermato-oncologie (excl. melanoom) die zich richt op de behandeling van non-melanoma huidkanker.

Waar bent u het meest trots op?

"Allereerst ben ik trots op de goede beoordelingen en positieve feedback van patiënten die we krijgen over de door ons geleverde zorg. De ervaring van de patiënt is iets wat ik en mijn collega’s erg belangrijk vinden. Daarnaast ben ik trots op de manier van samenwerken tussen alle betrokkenen in onze keten en de gedrevenheid waarmee iedereen dagelijks bezig is de meest optimale zorg te leveren voor onze patiënten. We staan met z’n allen voor een grote uitdaging richting de toekomst door de snelle groei van het aantal patiënten met huidkanker in Nederland. Het is mooi om te zien hoe alle collega’s in de keten en partners uit de regio de handen ineen slaan om de zorg ook in de toekomst van hoge kwaliteit en bereikbaar voor iedereen te houden.”

Team dermato-oncologie (excl. melanoom)

  • Medewerkers
  • Intranet