Centrum voor Oncologie Onze organisatie

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt optimale innovatieve zorg, afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Onze patiënt staat altijd centraal. Voor de beste kwaliteit van zorg werken onze specialisten samen als één team en krijgt u één aanspreekpunt voor al uw zorg. Deze organisatie van zorg door veel verschillende zorgverleners noemen we ketenzorg

De soort kanker die u heeft bepaalt welke keten u behandelt. Hieronder vindt u over elke keten meer informatie, zoals wie de keteneigenaar is, waar we trots op zijn en informatie over onze resultaten.


Onze oncologische zorgketens

 • De endocrinologische keten richt zich op de behandeling van neuro-endocriene tumoren (in het bijzonder schildklierkanker).

  lees meer


Multidisciplinair samenwerken

We streven ernaar patiënten de beste zorg aan te bieden, op maat, goed gecoördineerd en afgestemd met alle betrokken professionals. Elke patiënt heeft een hoofdbehandelaar, een casemanager en een inzichtelijk behandelplan.

lees meer

Multidisciplinair samenwerken

We streven ernaar patiënten de beste zorg aan te bieden, op maat, goed gecoördineerd en afgestemd met alle betrokken professionals. Elke patiënt heeft een hoofdbehandelaar, een casemanager en een inzichtelijk behandelplan.

Casemanager

Binnen de keten is een belangrijke rol weggelegd voor de casemanager. Elke patiënt krijgt een eigen casemanager. Dit zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die gedurende het hele proces van zorg de patiënt en eventuele familie begeleiden en een vast aanspreekpunt vormen. U kunt uw casemanager overdag telefonisch en altijd via een speciaal e-mailadres bereiken. Uw casemanager geeft u voorlichting en bewaakt uw weg door uw zorgketen waarbij verschillende specialismen en afdelingen met elkaar samenwerken. Zo zorgt de casemanager ervoor dat alle onderzoeken die uitgevoerd moeten worden ook daadwerkelijk binnen deze korte termijn ingepland kunnen worden.


Deelnemende afdelingen

Naast de specifieke specialismen van uw zorgketen, is bij elke keten een heel team van ondersteunende specialismen en specialismen die in iedere keten voorkomen, betrokken.

lees meer

Deelnemende afdelingen

Naast de specifieke specialismen van uw zorgketen, is bij elke keten een heel team van ondersteunende specialismen en specialismen die in iedere keten voorkomen, betrokken. Zo integreren we de zorg rondom de patiënt.

Participerende afdelingen

 • Algemene Interne Geneeskunde
 • Anesthesiologie
 • Apotheek/ Klinische Farmacie
 • Biochemie
 • Cardio-thoracale chirurgie
 • Dermatologie
 • Eerstelijnsgeneeskunde
 • Endocriene Ziekten
 • Epidemiologie, Biostatistiek en HTA
 • Genetica
 • Geriatrie
 • Heelkunde
 • Hematologie
 • Keel-Neus-Oorheelkunde
 • Kindergeneeskunde
 • Laboratoriumgeneeskunde
 • Longziekten
 • Maag-Darm-Leverziekten
 • Medische Oncologie
 • Medische Psychologie
 • Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Oogheelkunde
 • Operatiekamers
 • Orthopedie
 • Pathologie
 • Paramedische specialismen: fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, tandheelkunde, huidtherapie, maatschappelijk werk
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
 • Radiotherapie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Tumor Immunologie
 • Urologie
 • Verloskunde & Gynaecologie

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet