Centrum voor Oncologie Onze organisatie

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt optimale innovatieve zorg, afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Onze patiënt staat altijd centraal. Voor de beste kwaliteit van zorg werken onze specialisten samen als één team en krijgt u één aanspreekpunt voor al uw zorg. Deze organisatie van zorg door veel verschillende zorgverleners noemen we ketenzorg

De soort kanker die u heeft bepaalt welke keten u behandelt. Hieronder vindt u over elke keten meer informatie, zoals wie de keteneigenaar is, waar we trots op zijn en informatie over onze resultaten.


Onze oncologische zorgketens

 • De endocrinologische keten richt zich op de behandeling van neuro-endocriene tumoren (in het bijzonder schildklierkanker).

  lees meer


Patiënt ervaring met kankerzorg

We vragen zelf naar patiëntervaringen met behulp van de vragenlijst PREM Oncologie. De PREM Oncologie meet de patiënt ervaringen met de kankerzorg in het Radboudumc. De uitkomsten van deze meting gebruiken we om onze zorg te verbeteren. lees meer

Patiënt ervaring met kankerzorg

We vragen zelf naar patiëntervaringen met behulp van de vragenlijst PREM Oncologie. De PREM Oncologie meet de patiënt ervaringen met de kankerzorg in het Radboudumc. De uitkomsten van deze meting gebruiken we om onze zorg te verbeteren.

Waar gaan de vragen over?

De vragen gaan over thema’s die belangrijk zijn voor patiënten. Bijvoorbeeld over de kennis van de arts en behandelaars, het vertrouwen in de arts en of de informatie duidelijk en begrijpelijk is. Ook worden vragen gesteld over de beschikbare tijd die er voor de patiënt is, of de familie betrokken wordt bij de zorg en of we rekening houden met de voorkeuren van de patiënt.

De PREM Oncologie is een betrouwbare meting

Het is belangrijk dat patiëntervaringen betrouwbaar worden gemeten. De PREM Oncologie is een korte (landelijk vastgestelde) vragenlijst. Het onafhankelijke onderzoekbureau Expoints stuurt namens het Radboudumc de uitnodiging naar patiënten om de PREM Oncologie-vragenlijst in te vullen. Dit bureau zorgt ervoor dat het Radboudumc de anonieme resultaten ontvangt.

U beslist zelf of u meedoet

Deelname aan de PREM is geheel vrijwillig. Of u meedoet beslist u zelf. Het Radboudumc weet niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Als u meedoet, dan is dat anoniem. Wij kunnen ook niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven.

Hoe vult u de vragenlijst in?

Bent u patiënt in het Radboudumc en hebben we uw e-mailadres? Dan sturen we u na een behandeling voor (een verdenking op) kanker via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. In de e-mail staat een link naar het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. U krijgt maximaal 2 keer per jaar een vragenlijst.

Wat doet het Radboudumc met de resultaten?

Uw ervaringen geven inzicht in wat u goed vindt gaan en wat nog beter kan. Zo kunnen we de zorg verbeteren vanuit het perspectief van patiënten. Met de resultaten die volgens patiënten verbeterd kunnen worden gaan we aan de slag.

Wilt u zich afmelden of heeft u vragen?

Als u wordt uitgenodigd en niet wilt meedoen dan hoeft u de vragenlijst niet te beantwoorden. Andere vragenlijsten kunt u nog wel krijgen. Wilt u geen uitnodiging meer ontvangen voor de PREM? Of heeft u vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar patientervaringsmeting.cskv@radboudumc.nl


Multidisciplinair samenwerken

We streven ernaar patiënten de beste zorg aan te bieden, op maat, goed gecoördineerd en afgestemd met alle betrokken professionals. Elke patiënt heeft een hoofdbehandelaar, een casemanager en een inzichtelijk behandelplan. lees meer

Multidisciplinair samenwerken

We streven ernaar patiënten de beste zorg aan te bieden, op maat, goed gecoördineerd en afgestemd met alle betrokken professionals. Elke patiënt heeft een hoofdbehandelaar, een casemanager en een inzichtelijk behandelplan.

Casemanager

Binnen de keten is een belangrijke rol weggelegd voor de casemanager. Elke patiënt krijgt een eigen casemanager. Dit zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die gedurende het hele proces van zorg de patiënt en eventuele familie begeleiden en een vast aanspreekpunt vormen. U kunt uw casemanager overdag telefonisch en altijd via een speciaal e-mailadres bereiken. Uw casemanager geeft u voorlichting en bewaakt uw weg door uw zorgketen waarbij verschillende specialismen en afdelingen met elkaar samenwerken. Zo zorgt de casemanager ervoor dat alle onderzoeken die uitgevoerd moeten worden ook daadwerkelijk binnen deze korte termijn ingepland kunnen worden.


Deelnemende afdelingen

Naast de specifieke specialismen van uw zorgketen, is bij elke keten een heel team van ondersteunende specialismen en specialismen die in iedere keten voorkomen, betrokken. lees meer

Deelnemende afdelingen

Naast de specifieke specialismen van uw zorgketen, is bij elke keten een heel team van ondersteunende specialismen en specialismen die in iedere keten voorkomen, betrokken. Zo integreren we de zorg rondom de patiënt.

Participerende afdelingen

 • Algemene Interne Geneeskunde
 • Anesthesiologie
 • Apotheek/ Klinische Farmacie
 • Biochemie
 • Cardio-thoracale chirurgie
 • Dermatologie
 • Eerstelijnsgeneeskunde
 • Endocriene Ziekten
 • Epidemiologie, Biostatistiek en HTA
 • Genetica
 • Geriatrie
 • Heelkunde
 • Hematologie
 • Keel-Neus-Oorheelkunde
 • Kindergeneeskunde
 • Laboratoriumgeneeskunde
 • Longziekten
 • Maag-Darm-Leverziekten
 • Medische Oncologie
 • Medische Psychologie
 • Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Oogheelkunde
 • Operatiekamers
 • Orthopedie
 • Pathologie
 • Paramedische specialismen: fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, tandheelkunde, huidtherapie, maatschappelijk werk
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
 • Radiotherapie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Tumor Immunologie
 • Urologie
 • Verloskunde & Gynaecologie

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet