Centrum voor Oncologie CONtext: Samen Beslissen in de oncologie

CONtext: Samen Beslissen in de oncologie

Project CONtext is een nieuwe werkwijze om Samen Beslissen over behandelopties bij kanker in de spreekkamer te verbeteren. Interactie en verbinding tussen patiënt, huisarts en ziekenhuis staat centraal. lees meer

CONtext: Samen Beslissen in de oncologie

Project CONtext is een nieuwe werkwijze om samen beslissen over behandelopties bij kanker in de spreekkamer te verbeteren. Interactie en verbinding tussen patiënt, huisarts en ziekenhuis staat centraal.

Naast medische mogelijkheden heeft elke patiënt zijn of haar eigen context, zoals unieke waarden, doelen, wensen en leefsituatie. Project CONtext ondersteunt patiënten én zorgverleners om naast medische mogelijkheden de contextinformatie van de patiënt in een keuzegesprek explicieter aan de orde te laten komen. Zo kan een beter weloverwogen en meer gezamenlijke beslissing worden genomen over het te volgen beleid.

Voor wie?

Patiënten met kanker, voor wie geen in opzet curatieve behandeling meer bestaat en die een besluit nemen over een behandeling.

Aanpak

Deze nieuwe werkwijze biedt patiënten de mogelijkheid om na te denken over wat voor hem of haar belangrijk is (persoonlijke ‘context’) zodat hij of zij een meer weloverwogen keuze kan maken. Daarnaast biedt CONtext zorgverleners handvaten hoe zij zo’n gesprek het beste kunnen aanpakken. Dit project versterkt de vaardigheden van zorgverleners én patiënten bij samen beslissen.


Contact Samen Beslissen

contactformulier

Toolbox Samen Beslissen

Gebruik de trainingsmodules om te verbeteren hoe u samen met de patiënt beslist over behandelopties bij kanker. lees meer

Wat er toe doet

Wat er toe doet helpt u duidelijk te maken wat voor u belangrijk is in uw leven. Dat doet u door vier vragen te beantwoorden.

Doelstellingen

Project CONtext heeft een aantal doelstellingen geformuleerd waarbij verbinding tussen patiënt, huisarts en ziekenhuis centraal staat. lees meer

Doelstellingen

Project CONtext heeft een aantal doelstellingen geformuleerd waarbij verbinding tussen patiënt, huisarts en ziekenhuis centraal staat:
  • Het verbeteren van gezamenlijke besluitvorming ('Samen Beslissen') over behandelopties bij kanker in de spreekkamer.
  • Patiënten meer ondersteunen en bewuster de mogelijkheid bieden om na te denken over wat voor hem/haar belangrijk is, zodat hij/zij een meer weloverwogen keuze kan maken.
  • Het verbeteren van de tevredenheid van patiënten over de gemaakte keuzes.

Bewustwording

Project CONtext gaat over bewustwording voor patiënten en zorgverleners. Bewustwording van Samen Beslissen en bewustwording van de persoonlijke CONtext en de invloed daarvan op de te nemen besluiten.

Bewustwording

Project CONtext gaat over bewustwording voor patiënten en zorgverleners. Bewustwording van Samen Beslissen en bewustwording van de persoonlijke CONtext en de invloed daarvan op de te nemen besluiten.

E-learning Samen Beslissen

Hieronder vindt u bestaande e-learnings om meer te leren over Samen Beslissen voor zorgverleners en/of patiënten.

Centrum voor Oncologie

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt iedere patiënt met kanker optimale, innovatieve zorg, afgestemd op zijn of haar behoeften. lees meer

Subsidie

  • Thema 2018: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen

    lees meer

Meer informatie


Tools voor zorgverleners

Hier vindt u verschillende tools die u kunt gebruiken om samen met de patiënt een zo goed mogelijke beslissing te kunnen nemen.

Tools om gesprekken voor te bereiden

Lees hier meer over wat u kunt doen om gesprekken met uw zorgverlener voor te bereiden.

Connected Care Project

Het Connected Care Project heeft een drietal doelstellingen geformuleerd waarbij verbinding tussen eerste- en tweedelijnszorg centraal staat.

Team CONtext

  • Medewerkers
  • Intranet