Centrum voor Oncologie CONtext: Samen Beslissen in de oncologie
Onderwijsmodules voor zorgverleners
Achtergrondinformatie
30 minuten
Samen Beslissen
Trainingsprogramma
60 minuten incl. e-learning
Samen Beslissen binnen de 'CONtext' van de patiënt
Verdiepingsmodules
45 minuten
Ethiek
45 minuten
Zingeving
leren op de werkplek
Interprofessionele samenwerking
Voor trainers/docenten
60 minuten
Toolbox
Beperkte gezondheidsvaardigheden
120 minuten
Samen Beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden

Onderwijsmodules voor zorgverleners


Samen beslissen over de behandelopties

Gebruik de onderwijsmodules om te verbeteren hoe u samen met de patiënt beslist over behandelopties bij kanker. Dit pad geeft een suggestie van de volgorde waarin u de modules kunt volgen.


Samen beslissen over de behandelopties

Achtergrondinformatie

Samen Beslissen


Inhoud van deze module

In deze module vindt u achtergrondinformatie over het thema 'Samen Beslissen' en meer informatie over het implementatieproject 'Context.'

lees meer

Inhoud van deze module


Web­voorwaarden CONtext

Voor het gebruik van de toolbox zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. lees meer

Trainingsprogramma

Samen Beslissen binnen de 'CONtext' van de patiënt


Inhoud van het trainingsprogramma

Het trainingsprogramma over 'Samen Beslissen' bestaat uit verschillende modules, zoals een basismodule, spreekuurobservaties en achtergrondliteratuur.

lees meer

Inhoud van het trainingsprogramma

Verdiepingsmodules

Ethiek


Ethiek rondom samen beslissen

Tijdens deze opdracht denkt u na over 3 ethische kwesties: hoop, patiëntgericht zijn en rolverdeling in de dokter-patiënt relatie. lees meer

Zingeving


Zingevingsvragen tijdens consulten

Tijdens deze opdracht gaat u aan de slag met het signaleren en verkennen van zingevingsvragen tijdens consulten. lees meer

Interprofessionele samenwerking


Shared Decision Making

In deze module vindt u een traject om uzelf (verder) te ontwikkelen in Shared Decision Making en/of om anderen hierbij te helpen. lees meer

Voor trainers/docenten

Toolbox


Inhoud van de toolbox

In deze module staan suggesties voor het gebruik van de materialen uit het leertraject in een training en opleiding.

lees meer

Inhoud van de toolbox

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Samen Beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden


Inhoud van de e-learning

Het project 'Goed Begrepen' van Pharos gaat over het informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. In deze learning space vindt u een e-learning en hulpmiddelen.

lees meer

Inhoud van de e-learning

  • Medewerkers
  • Intranet