Multidisciplinair overleg

Na alle onderzoeken bespreekt een multidisciplinair team uw uitslagen. In het multidisciplinaire team zitten specialisten van alle betrokken afdelingen, zoals een chirurg, patholoog, internist-oncoloog, radioloog, radiotherapeut en een verpleegkundig specialist. Deze zorgverleners hebben zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van (een specifieke vorm van) kanker. Elke specialist beoordeelt vanuit zijn of haar eigen deskundigheid de uitslagen van uw onderzoeken en draagt bij aan het opstellen van een behandelplan.

 

Centrum voor Oncologie Vaststellen van kanker

Kanker vast­stellen

De basis van elke behandeling is een juiste diagnose. Als u klachten heeft die kunnen wijzen op kanker of als tijdens een bevolkingsonderzoek een afwijking wordt gevonden, verwijst uw huisarts of specialist u door voor verder onderzoek.

lees meer

Kanker vast­stellen

De basis van elke behandeling is een juiste diagnose. Als u klachten heeft die kunnen wijzen op kanker of als tijdens een bevolkingsonderzoek een afwijking wordt gevonden, verwijst uw huisarts of specialist u door voor verder onderzoek. Omdat een verdenking op kanker veel onzekerheid met zich meebrengt, proberen we u zo snel mogelijk zekerheid te geven over uw klachten.

Toegangstijd

Hoe snel u na een verwijzing terecht kunt voor uw eerste afspraak is afhankelijk van uw vermoedelijke aandoening en varieert tussen enkele uren en enkele weken. Bij spoedgevallen gelden eventuele wachttijden niet. Uw verwijzer maakt dan een afspraak op zo kort mogelijke termijn. Zie ook het overzicht van de toegangstijden.

Eerste afspraak op de polikliniek

 Uw (huis)arts stuurt ons een verwijsbrief. Vervolgens wordt er een afspraak voor u ingepland op de polikliniek. Zorg dat u bij uw bezoek aan de polikliniek het volgende bij u hebt:

  • verzekeringsbewijs (zorgpas);
  • legitimatiebewijs; in ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart);
  • eventuele verwijsbrief van uw huisarts of specialist.

(Snel)diagnostiek

Als u hoort dat u misschien kanker heeft, zorgt dat natuurlijk voor allerlei vragen en onzekerheden. In het Radboudumc Centrum voor Oncologie willen we u daarom zo snel mogelijk laten weten of u wel of geen kanker heeft. En als blijkt dat u kanker heeft, willen we u zo snel mogelijk een doordacht en op maat gemaakt behandeladvies geven. Dat noemen we sneldiagnose.

Bij sneldiagnose plannen we alle onderzoeken die voor u nodig zijn, zo snel mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag, soms komt u hiervoor een aantal keer terug. Hierdoor heeft u in de meeste gevallen binnen een week na uw eerste afspraak de uitslag.


Multidisciplinair overleg

Na alle onderzoeken bespreekt een multidisciplinair team uw uitslagen. In het multidisciplinaire team zitten specialisten van alle betrokken afdelingen.

lees meer

Uitslag­gesprek

Na de onderzoeken volgt een uitslaggesprek met de arts of verpleegkundig specialist. Als blijkt dat u een kwaadaardige tumor hebt, kan aanvullend onderzoek nodig zijn om uitzaaiingen vast te stellen, het stadium van de ziekte te bepalen en daarmee de juiste behandeling te bepalen. lees meer

Uitslag­gesprek

Na de onderzoeken volgt een uitslaggesprek met de arts of verpleegkundig specialist. Als blijkt dat u een kwaadaardige tumor hebt, kan aanvullend onderzoek nodig zijn om uitzaaiingen vast te stellen, het stadium van de ziekte te bepalen en daarmee de juiste behandeling te bepalen.

Tips voor het uitslaggesprek
Tijdens een uitslaggesprek kan er veel op u afkomen. Vooral de diagnose kanker kan veel impact hebben. We raden u daarom aan iemand mee te nemen die u kan steunen en met u mee kan luisteren. Andere tips voor het uitslaggesprek:
  • Zet vooraf uw vragen op papier.
  • Geef gerust aan als u iets niet begrijpt.
  • Maak aantekeningen tijdens het gesprek of vraag dit aan degene die met u meekomt.
Meer tips vindt u in de KWF folder: in gesprek met uw arts. Hierin vindt u ook voorbeeldvragen.
  • Medewerkers
  • Intranet