Patiëntenzorg Uw afspraak Praktische informatie Wachttijden en toegangstijden

Over wachttijden en toegangstijden

U hebt van uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing gekregen voor een afspraak, onderzoek of behandeling in het Radboudumc. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

lees meer

Over wachttijden en toegangstijden

U hebt van uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing gekregen voor een afspraak, onderzoek of behandeling in het Radboudumc. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

Het Radboudumc wil graag kwalitatieve, innovatieve, betaalbare en toegankelijke zorg leveren. Het Radboudumc is een universitair medisch centrum waar zeer specialistische zorg geboden wordt. Hierdoor zijn de wachttijden voor de behandeling van eenvoudige en veelvoorkomende aandoeningen, dit noemen we basiszorg, vaak langer dan in algemene ziekenhuizen in de omgeving. Bij spoedgevallen gelden de wachttijden niet. Heeft u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.

Wachttijden zijn indicatie

Wij geven op de website aan hoe snel u gemiddeld bij één van onze poliklinieken terecht kunt en wat de  wachttijden zijn voor diagnostische onderzoeken en behandelingen. De wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd afwijkt van de tijden op de website. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijden zijn actueel

Toegangstijden polikliniek:
Uw huisarts kan alle toegangstijden van ziekenhuizen in Nederland inzien. Zo weet uw huisarts meteen waar u het snelst geholpen kunt worden op het moment dat hij u verwijst.

Wachttijden behandeling:
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor bepaalde behandelingen aangegeven dat ziekenhuizen de wachttijd tot de behandeling moeten publiceren. Dit doen wij volgens de specificaties van de NZa. Wij publiceren de doorlooptijd van de wachttijden van de afgelopen drie maanden. Dit is een indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Ook hierbij geldt dat de wachttijd in de praktijk kan afwijken van de genoemde wachttijden op de website.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


 

Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken. lees meer

Wat zijn wachttijden?

Bij elk ziekenhuis gelden wachttijden, maar deze verschillen per ziekenhuis. Alle ziekenhuizen gebruiken dezelfde definities. Zo kunnen patiënten de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken.

Toegangstijd polikliniek

Het aantal dagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijd behandeling

Het aantal dagen tussen het moment dat u van uw behandelende specialist  de indicatie krijgt voor een medische behandeling, tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek

Het aantal dagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Deze wachttijd geldt alleen als u (nog) geen patiënt bent bij het Radboudumc.

Onze wacht- en toegangstijden


Toegangstijden polikliniek

Vind hier alle toegangstijden voor de poliklinieken, weergegeven per afdeling.

lees meer

Wachttijden behandelingen

Naast de toegangstijden voor de polikliniek publiceren we ook de wachttijden voor de behandelingen, deze kunt u per specialisme terugvinden via onderstaande link.

lees meer

Wachttijden behandelingen

Wij publiceren de doorlooptijd van de wachttijden. Met de doorlooptijd van de wachttijd wordt de tijd tussen de start van het zorgtraject en het moment van de ingreep bedoeld. Hiervoor worden data uit het ziekenhuissysteem opgehaald. De mediaan van de wachttijden wordt weergegeven in dagen.

Over de wachttijden

De gepubliceerde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd afwijkt van de tijden op de website. Soms duurt het  langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijd peildatum 28 mei 2024​ in dagen

Ablatie

 63

Apexresectie(s) (kaakchirurgie)

  0 

Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde, dermatologie)

 66

Bypass-operatie als zelfstandige verrichting (cardiothoracale chirurgie)

 

Dotterbehandeling (cardiologie)

 7 

Extractie gebitselement(en) (kaakchirurgie)

 

Galblaasverwijdering (heelkunde)

 25 

Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)

 112

Hartkatheterisatie (cardiologie)

 3

Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde, orthopedie,
 plastische chirurgie)

 40

Initiële staaroperatie (oogheelkunde)

 28 

Initiële totale heupvervanging (orthopedie)

 90 

Initiële totale knie vervanging (orthopedie)

 74 

IUI (gynaecologie)

 23

IVF/ICSI (gynaecologie)

 16

Mohs chirurgie (dermatologie)

 30 

Ooglidcorrectie (oogheelkunde)

 70

Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)

 16

Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw (gynaecologie)

 74

Operatieve borstreconstructie (plastische chirurgie)

248

Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde)

 63

Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (keel-,
neus- en oorheelkunde)

 44

Spondylodese operatie aan de wervelkolom anders dan

ihkv behandeling van hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie)

 57
Tonsillectomie en/of adenotomie (kno)

 25

Triggerfingerrelease (plastische chirurgie)

 

 

 


Wachttijden diagnostiek

Naast de toegangstijden voor de polikliniek publiceren we ook de wachttijden voor bepaalde diagnostische verrichtingen.

lees meer

Wachttijden diagnostiek

De gepubliceerde wachttijden zijn altijd een indicatie. Afhankelijk van het specifieke onderzoek dat uw behandelend arts heeft aangevraagd kan de wachttijd langer of korter zijn. De wachttijd is ook afhankelijk van uw specifieke medische situatie.  Op grond van uw verwijzing en uw situatie bepaalt de specialist hoe snel u gezien zult worden. Hebt u direct zorg nodig, dan wordt u meteen geholpen.
 

 Wachttijd per 28 mei 2024:  dagen

 MRI hersenen

  11

 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en)

  15

 MRI nek

  15

 MRI rug

  15

 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en

  15
 CT scan   25
 Gastroscopie   30
 Colonscopie   42
 Mammografie    2
 Echografie   20
 Röntgen    0
 Botdichtheidsmeting DEXA meting   19
 Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje   35


 

  • Medewerkers
  • Intranet