Chronisch darmfalen

We begeleiden patiënten met chronisch darmfalen bij het optimaliseren van de (par)enterale voeding. lees meer

Chronisch darmfalen

We begeleiden patiënten met chronisch darmfalen bij het optimaliseren van de (par)enterale voeding. Waar mogelijk trainen we patiënten en hun partner om thuis zelf TPV toe te dienen. Hiervoor werken onze MDL-artsen samen met onze chirurgen, gespecialiseerd verpleegkundigen (stoma- en wondzorg, TPV, enterale voeding), diëtisten en apothekers. Dit doen we niet alleen binnen het Radboudumc, maar ook (inter)nationaal. Zo willen we de zorg voor patiënten met darmfalen verbeteren. Ook verrichten wij hiervoor wetenschappelijk onderzoek.  


Behandeling Darmfalen

Bij het behandelen van darmfalen proberen we er eerst voor te zorgen dat het niet erger wordt, zodat u kunt aansterken. lees meer

Afspraak en eerste bezoek

Uw huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar het Radboudumc Expertisecentrum Afwijkingen aan darmen en middenrif. Zodra wij de verwijzing binnen hebben, nodigen we u uit voor een afspraak. Deze vindt plaats op de polikliniek van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (route 433, balie groen).

Meedoen aan onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan, de behandeling en het voorkomen van complicaties van totaal parenterale voeding. We vragen patiënten die TPV gebruiken hieraan mee te werken. Uiteraard is deelname hieraan een vrije keuze.

Onderwijs

Darmfalen wordt behandeld in de curricula van de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Ook verzorgen wij stages en bij- en nascholing. lees meer

Onderwijs

Darmfalen wordt behandeld in de curricula van de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Ook kunnen medische specialisten (in opleiding) hun stage wijden aan darmfalen en kunnen (geneeskunde)studenten wetenschappelijk onderzoek doen binnen ons expertisecentrum. Daarnaast leveren we een bijdrage aan opleiding, bij- en nascholingen van medisch specialisten en huisartsen via refereeravonden en nascholingssymposia.
 

Ons team

  • Medewerkers
  • Intranet