Expertisecentra Expertisecentra Aangeboren darmafwijkingen

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangeboren darmafwijkingen is gespecialiseerd in aangeboren darmafwijkingen, congenitale hernia diafragmatica (CHD) en chronisch darmfalen. 


Contact

Secretariaat kinderchirurgie

024 36 19761
contactformulier

Onze expertise

In ons centrum kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht. We zijn vooral gespecialiseerd in het vaststellen (de eerste diagnostiek), de chirurgische behandeling en het vervolgtraject dat onder andere bestaat uit de multidisciplinaire behandeling van incontinentie. lees meer

Onze expertise

In ons centrum kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht. De expertise van ons colorectaal centrum voor kinderen richt zich vooral op anorectale malformaties, de Ziekte van Hirschsprung en ernstige vormen van obstipatie en incontinentie van ontlasting.

We zijn vooral gespecialiseerd in het vaststellen (de eerste diagnostiek) van deze aandoeningen, de chirurgische behandeling en het vervolgtraject dat onder andere bestaat uit de multidisciplinaire behandeling van incontinentie. Verder hebben wij uitstekende genetische diagnostiek van deze aandoeningen. Zodra de kinderen met aangeboren darmafwijkingen volwassen worden, hebben zij zorg voor volwassenen nodig. Een deel van de volwassen patiënten krijgt deze zorg van ons. Een ander deel van de patiënten dragen we zorgvuldig over naar andere zorgverleners.


Europees referentie­net­werk


Adviesaanvraag voor medisch specialisten

De hoofdbehandelaar van de patiënt kan een adviesaanvraag indienen bij het expertisecentrum.

naar formulier

Omgaan met een zeldzame aandoening bij kinderen

De impact en behoeften bij zeldzame aandoeningen zijn anders dan bij ziektes die vaker voorkomen. Waar krijgen u, uw kind en uw gezin mee te maken en wat kunt u doen?

lees meer

Onze expertisegebieden


Aangeboren darmafwijkingen

Wij zijn gespecialiseerd in anorectale malformatie, gastroschizis, omphalocele, sacrococcygeaal teratoom, VACTERL associatie en de Ziekte van Hirschsprung.

lees meer

Congenitale Hernia Dia­fragmatica (CHD)

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met CHD en Foetoscopische endoluminele tracheale occlusie (FETO). Deze behandeling voor CHD vindt plaats in de baarmoeder op het nog ongeboren kind. lees meer

Chronisch darmfalen

We begeleiden patiënten met chronisch darmfalen bij het optimaliseren van de (par)enterale voeding. lees meer

Aandoeningen en behandelingen


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum. bekijk aandoeningen

Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


Congenitale Hernia Diafragmatica (CHD)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening waarbij het kind een opening (hernia) heeft in het middenrif (diafragma). Het middenrif is dan niet goed gesloten.

lees meer

Darmfalen

U heeft darmfalen wanneer u niet genoeg werkende darm heeft om goed te kunnen eten zonder dat u kunstmatige voeding gebruikt. lees meer

Kinderen met de ziekte van Hirschsprung

De ziekte van Hirschsprung is een aandoening waarbij zenuwcellen in de darm ontbreken waardoor de darmspieren zich niet ontspannen en daardoor een krampachtige afsluiting veroorzaken.

lees meer

Anorectale malformatie

Een anorectale malformatie is een aangeboren afwijking waarbij de anus (het uiteinde van de endeldarm) geheel ontbreekt of niet goed is aangelegd.

lees meer

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Onderwijs

Ons expertisecentrum verzorgt op verschillende manieren onderwijs. lees meer

Onderwijs

Aangeboren darmafwijkingen

Ons expertisecentrum verzorgt op verschillende manieren onderwijs:

  • Scholing aan kinderartsen, (kinder)chirurgen, verpleegkundigen
  • Bijdrage aan onderwijs/opleiding van medisch studenten en co-assistenten
  • Organiseren van internationale congressen
  • Samenwerking met o.a. Europese, Amerikaanse en Afrikaanse kinderchirurgen

Darmfalen

Darmfalen wordt behandeld in de curricula van de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Ook kunnen medische specialisten (in opleiding) hun stage wijden aan darmfalen en kunnen (geneeskunde)studenten wetenschappelijk onderzoek doen binnen ons expertisecentrum. Daarnaast leveren we een bijdrage aan opleiding, bij- en nascholingen van medisch specialisten en huisartsen via refereeravonden en nascholingssymposia.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet