Over het expertise­centrum

De expertise van ons centrum bestaat met name uit de (kinder)neurologische kennis, de genetische diagnostiek en de revalidatiegeneeskundige behandeling.

lees meer

Over het expertise­centrum

De expertise van dit centrum richt zich vooral op de aandoeningen Ataxie, Hereditaire Spastische Paraparese (HSP) en Neurometabole aandoeningen (stofwisselingsziekten die vooral neurologische symptomen geven). De expertise zit met name in de (kinder)neurologische kennis over deze ziekten, de genetische diagnostiek en de revalidatiegeneeskundige behandeling.

Voorbeelden van andere aandoeningen die in ons centrum gezien worden zijn de ziekte van Huntington, erfelijke vormen van de ziekte van Parkinson en erfelijke dystonieën.

Samenwerken

De afdelingen die samenwerken in dit centrum zijn de Neurologie, Genetica en Revalidatie, maar waar nodig worden andere disciplines ingeschakeld (bijvoorbeeld cardioloog, oogarts, of uroloog).
In het centrum kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht.

Spreekuren

Voor volwassen patiënten zijn er bij Neurologie spreekuren Bewegingsstoornissen en een spreekuur Ataxie. Hier werken vooral neurologen en klinisch-genetici nauw samen. Op de afdeling Revalidatie is er een Mobiliteitspolikliniek. Ook op de afdeling Kinderneurologie zijn er speciale spreekuren Bewegingsstoornissen.
 
Voor de ziekte ataxia telengiectasia (AT) is er een multidisciplinaire poli, waarin (kinder)neuroloog ook longarts, internist/immunoloog, revalidatiearts, logopedist en fysiotherapeut samenwerken.


Naar uw afspraak bij Erfelijke Bewegings­stoornissen

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 935

Hereditaire Spastische Paraparese (HSP)

HSP is een erfelijke aandoening die gepaard gaat met met hoge spierspanning en zwakte van de beenspieren.

lees meer

Voor patiënten


Uw bezoek

Het traject in ons centrum hangt sterk af van de diagnose, zorgvraag etc. In het algemeen is het eerste bezoek aan één van de specialisten het meest uitgebreid.

lees meer

Uw bezoek

Het traject in ons centrum hangt sterk af van de diagnose, zorgvraag etc. In het algemeen is het eerste bezoek aan één van de specialisten het meest uitgebreid en wordt dan besproken wat er verder nog is of gedaan kan worden aan onderzoek en behandelingen. Voor sommige patiënten is een eenmalig bezoek voldoende, terwijl in andere gevallen meerdere bezoeken nodig zijn, bijvoorbeeld bij verder onderzoek of om behandelingen te evalueren.

Waarvoor kunt u terecht?

Patiënten, zowel volwassenen als kinderen, met een (mogelijke) erfelijke bewegingsstoornis kunnen in ons centrum terecht. Wij houden ons bezig met het vinden van de exacte erfelijke oorzaak, meer informatie over een erfelijke ziekte en adviezen over behandelmogelijkheden

Afspraak maken

Patiënten kunnen naar ons centrum worden verwezen door hun eigen specialist en in bepaalde gevallen ook door hun eigen huisarts.

lees meer

Afspraak maken

Patiënten kunnen naar ons centrum worden verwezen door hun eigen specialist en in bepaalde gevallen ook door hun eigen huisarts. Van belang voor ons is dat er zoveel mogelijk relevante informatie (onder andere eerder erfelijkheidsonderzoek, MRI-scans etc) met de verwijzing worden meegezonden. Daarnaast is het zeer behulpzaam als de patiënt een goed overzicht heeft van de ziekten die in zijn/haar familie voorkomen.

Voor verwijzers

Het is van belang dat de verwijzing gericht verzonden wordt aan de afdeling Neurologie of Kinderneurologie aan de hand van de leeftijd van de patiënt.

lees meer

Voor verwijzers

Het expertisecentrum werkt nog aan het inrichten van één verwijsloket. Tot die tijd is het van belang dat de verwijzing gericht verzonden wordt aan de afdeling Neurologie of Kinderneurologie aan de hand van de leeftijd van de patiënt.

Revalidatie

Als het duidelijk is dat de vraag met name ligt op revalidatiegebied dan kan de verwijzing direct naar die afdeling gestuurd worden.

Klinische genetica

Als de hulpvraag bestaat uit uitleg over de erfelijke achtergrond van een aandoening (counseling) of over het testen op de aanwezigheid van een erfelijke fout dan mag de verwijzing direct naar de afdeling Klinische Genetica.

Meld bij de verwijzing a.u.b. dat het gaat om een verwijzing binnen de ‘Erfelijke Bewegingsstoornissen’.

Wetenschap­pelijk onderzoek

Er wordt veel onderzoek gedaan naar deze aandoeningen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opsporen van nieuwe erfelijke oorzaken.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Er wordt veel onderzoek gedaan naar deze aandoeningen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opsporen van nieuwe erfelijke oorzaken, het beter begrijpen wat er in de hersenen misgaat bij dit soort aandoeningen, en het bestuderen van revalidatiebehandelingen.

Meedoen aan onderzoek

Het Expertisecentrum doet veel wetenschappelijk onderzoek naar erfelijke bewegingsstoornissen. Vraag uw arts gerust naar mogelijkheden om hieraan deel te nemen als u daar interesse in heeft.

Onze mensen