Expertisecentra Expertisecentra Zeldzame en Erfelijke Bewegingsstoornissen

Over het expertisecentrum

U of uw kind leeft met een zeldzame of erfelijke bewegingsstoornis? Dat vraagt om specialistische begeleiding en behandeling op maat. In dit expertisecentrum bieden we u (kinder)neurologische expertise en kennis, alsook genetische diagnostiek en revalidatiegeneeskundige behandeling. lees meer

Over het expertisecentrum

U of uw kind leeft met Ataxie, Hereditaire Spastische Paraparese (HSP), een zeldzame of erfelijke vorm van Parkinson(isme) of een Dystonie. Bij het centrum bieden we u (kinder)neurologische expertise en kennis over uw ziekte, genetische diagnostiek en revalidatiegeneeskundige behandeling.

We richten ons op het vinden van de eventuele erfelijke oorzaak, meer informatie over een zeldzame of erfelijke ziekte en adviezen over behandelmogelijkheden.

Om zowel kinderen als volwassenen de best mogelijke zorg te bieden, werken we binnen het centrum samen met de afdelingen neurologie, genetica en revalidatie en met het Amalia kinderziekenhuis. Waar nodig schakelen we andere disciplines, bijvoorbeeld cardioloog, oogarts, of uroloog, in.

Uw traject hangt sterk af van de diagnose, zorgvraag etc. Vaak is het eerste bezoek aan één van de specialisten het meest uitgebreid. We bespreken dan ook de verdere mogelijkheden op gebied van onderzoek en behandelingen. Voor sommigen is een eenmalig bezoek voldoende, terwijl in andere gevallen meerdere bezoeken nodig zijn. Bijvoorbeeld bij verder onderzoek of om behandelingen te evalueren.


Contact

dr. Bart van de Warrenburg
hoofd expertisecentrum

Contact met het secretariaat:
(024) 361 33 92

Amalia kinderziekenhuis
(024) 361 44 15
contactformulier

Onze expertise

Ons team van (kinder)neurologen, (kinder)revalidatieartsen, klinisch-genetici en laboratoriumspecialisten heeft specifieke expertise op het gebied van de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met zeldzame en erfelijke bewegingsstoornissen. In het bijzonder hebben wij ervaring met cerebellaire ataxie, hereditaire spastische paraparese (HSP), dystonie en zeldzame/erfelijke vormen van Parkinson(isme).

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Ingang Oost
Verdieping: 1
Route: 914

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Verdieping 1 en volg route 914

Informatie­materiaal

Goede kennis en informatie over zeldzame en erfelijke bewegingsstoornissen en de behandeling ervan, is van groot belang als u leeft met de ziekte of naaste bent. Onze zorgverleners informeren u zelf maar ze helpen u ook bij het vinden van goede informatiebronnen.

Expertise­centrum Parkinson en Bewegings­stoornissen

Dit overkoepelende centrum is onderverdeeld in het expertise-centrum 'Parkinson' en het expertisecentrum 'Zeldzame en erfelijke bewegingsstoornissen'. Wij zijn gespecialiseerd in zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson, een parkinsonisme of een zeldzame of erfelijke bewegingsstoornis. lees meer

Jong en parkinson

Als mensen op jonge leeftijd de ziekte van Parkinson krijgen, dan hebben zij andere vragen dan wanneer mensen het op latere leeftijd krijgen. Binnen ons expertisecentrum leveren we zorg aan mensen die op jonge leeftijd te maken hebben met de ziekte van Parkinson. lees meer

Europees referentie­netwerk


Voor verwijzers

Mensen kunnen naar ons centrum worden verwezen door hun eigen specialist en in bepaalde gevallen ook door hun eigen huisarts. lees meer

Voor verwijzers

Mensen kunnen naar ons centrum worden verwezen door hun eigen specialist en in bepaalde gevallen ook door hun eigen huisarts. Van belang voor ons is dat u zoveel mogelijk relevante informatie (onder andere eerder erfelijkheidsonderzoek, MRI-scans etc) met de verwijzing meezendt. Daarnaast is het zeer behulpzaam als de patiënt een goed overzicht heeft van de ziekten die in zijn/haar familie voorkomen.

Verwijst u iemand door? Meld bij de verwijzing dat het gaat om een verwijzing binnen de ‘Zeldzame en erfelijke bewegingsstoornissen’. Het is van belang dat u de verwijzing gericht verzendt aan de afdeling neurologie of kinderneurologie, afhankelijk van de leeftijd van de persoon.

Revalidatie

Indien duidelijk is dat de vraag met name ligt op revalidatiegebied, stuurt u de verwijzing dan direct naar die afdeling.

Klinische genetica

Als de hulpvraag bestaat uit uitleg over de erfelijke achtergrond van een aandoening (counseling) of over het testen op de aanwezigheid van een erfelijke fout, dan mag de verwijzing direct naar de afdeling klinische genetica.


Adviesaanvraag voor medisch specialisten

De hoofdbehandelaar van de patiënt kan een adviesaanvraag indienen bij het expertisecentrum.

naar formulier

Omgaan met een zeldzame aandoening bij kinderen

De impact en behoeften bij zeldzame aandoeningen zijn anders dan bij ziektes die vaker voorkomen. Waar krijgen u, uw kind en uw gezin mee te maken en wat kunt u doen?

lees meer

Aandoeningen en behandelingen


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum. bekijk aandoeningen

Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


Ataxie

De term ‘cerebellaire ataxie’ staat voor neurologische coördinatiestoornissen (ataxie), veroorzaakt door ziektes van de kleine hersenen (het cerebellum). lees meer

Dystonie

Dystonie is een neurologische bewegingsstoornis waarbij bepaalde spieren in het lichaam overmatig actief zijn. Dit leidt tot abnormale bewegingen en afwijkende standen van aangedane lichaamsdelen. lees meer

Hereditaire Spastische Paraparese (HSP)

HSP is een erfelijke aandoening die gepaard gaat met met hoge spierspanning en zwakte van de beenspieren. lees meer

Zeldzame parkinsonismen

Naast de ziekte van Parkinson, zijn er zeldzamere ziekten die op Parkinson lijken. lees meer

Zeldzame parkinsonismen

Naast de ziekte van Parkinson, zijn er zeldzamere ziekten die op Parkinson lijken. Dit zijn onder andere de zogenaamde atypische parkinsonismen, zoals multipele systeem atrofie (MSA), progressieve supranucleaire parese (PSP) en corticobasaal syndroom (CBS). Deze ziekten kenmerken zich door extra klachten en problemen, een slechtere reactie op medicatie en vaak een wat snellere achteruitgang. De diagnose kan soms worden gesteld op basis van hulponderzoek, maar meestal is het een klinische diagnose. In de eerste ziektejaren is het soms niet duidelijk dat het om een atypisch parkinsonisme gaat.

Daarnaast zijn er ook erfelijke parkinsonismen, waarbij een fout in het erfelijk materiaal leidt tot een ziektebeeld dat sterk lijkt op de ziekte van Parkinson. Deze ziekte kan bij meerdere mensen in de familie aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. Ook hebben sommige erfelijke parkinsonismen de neiging om op wat jongere leeftijd te beginnen. We kennen inmiddels een aantal van deze erfelijke fouten, die we ook in het laboratorium kunnen onderzoeken. Dat doen we echter pas na uitvoerige voorlichting over de voor- en nadelen van dit onderzoek.

Met al deze aandoeningen heeft ons centrum veel ervaring.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Wetenschap­pelijk onderzoek

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de verschillende aandoeningen. Bijvoorbeeld naar het opsporen van nieuwe erfelijke oorzaken, het beter begrijpen wat er in de hersenen misgaat en het ontwikkelen en testen van nieuwe behandelingen. lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de verschillende aandoeningen. Bijvoorbeeld naar het opsporen van nieuwe erfelijke oorzaken, het beter begrijpen wat er in de hersenen misgaat en het ontwikkelen en testen van nieuwe behandelingen.

Het expertisecentrum doet ook wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame en erfelijke bewegingsstoornissen. Heeft u interesse on deel te nemen? Vraag uw arts gerust naar de mogelijkheden.


Project Sportpoli voor kinderen

De sportpoli is opgericht voor kinderen met spierziekten, zenuw- en bindweefselaandoeningen en ontwikkelings- en bewegingsstoornissen. Tijdens een traject wordt uw kind begeleid naar een geschikte sportvereniging dicht bij huis. lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet