Expertisecentra Expertisecentra Gynaecologische Kanker

Over het expertise­centrum

In ons landelijk en zelfs internationaal erkende expertisecentrum kunnen vrouwen met (mogelijk) gynaecologische kanker terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer

Over het expertise­centrum

In ons landelijk en zelfs internationaal erkende expertisecentrum kunnen vrouwen met (mogelijk) gynaecologische kanker terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling. Gynaecologische kanker is een groep ziektebeelden die ontstaat in de trofoblast. Trofoblastcellen zijn de cellen die de placenta (de moederkoek) vormen.
De hCG zwangerschapshormoon bepaling voor deze aandoening wordt voor het gehele land al vele jaren in ons ziekenhuis uitgevoerd. Daarnaast kunnen patiënten worden aangemeld voor onze landelijke mola registratie.

Mola-zwangerschap

Bij een normale zwangerschap ontstaan uit de bevruchte eicel een embryo (het toekomstige kindje) en een placenta. Tijdens of kort na de bevruchting kan er in zeldzame gevallen echter iets misgaan, waardoor het embryo niet meer doorgroeit, maar de placenta wel. Hierdoor ontstaan veel kleine blaasjes die de baarmoederholte vullen. Dit wordt een mola-zwangerschap genoemd. Een mola-zwangerschap is op zich een goedaardige aandoening. Als blijkt dat het embryo niet meer levensvatbaar is, worden zo veel mogelijk mola-blaasjes uit de baarmoederholte verwijderd. De achtergebleven blaasjes ruimt het lichaam meestal zelf op.

Trofoblasttumor

Heel soms verdwijnen de mola-blaasjes echter niet of groeien ze opnieuw aan. Dit gebeurt bij 10-15% van de vrouwen die een mola-zwangerschap hadden. In dit geval is er sprake van een persisterende trofoblast (aanwezig blijvend mola-weefsel) of trofoblasttumor. Het gaat dan om kwaadaardige cellen. Bij ongeveer de helft van de vrouwen verspreiden deze zich via het bloed naar de longen. In zeldzame gevallen verspreiden de kwaadaardige cellen zich naar de vagina, hersenen of lever. Een trofoblasttumor ontstaat meestal na een mola-zwangerschap, maar kan ook na een normale zwangerschap of miskraam optreden.
 
De trofoblasttumor is zeldzaam: per jaar wordt deze aandoening in Nederland bij ongeveer dertig vrouwen vastgesteld.


Contact

Expertisecentrum voor Gynaecologische Kanker

024 361 18 00

Onze expertise

Het Radboudumc heeft veel ervaring met patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trofoblastziekten, een groep ziektebeelden die ontstaat in de placenta (de moederkoek). In 2015 is het Radboudumc Expertisecentrum voor Trofoblastziekten opgericht. lees meer

Onze expertise

Het Radboudumc heeft veel ervaring met patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trofoblastziekten, een groep ziektebeelden die ontstaat in de placenta (de moederkoek). In 2015 is het Radboudumc Expertisecentrum voor Trofoblastziekten opgericht.

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Trofoblastziekten is een samenwerkingsverband tussen artsen en andere zorgverleners van verschillende afdelingen van het Radboudumc. Een groot deel van de activiteiten ligt in de landelijke advisering van gynaecologen tijdens de begeleiding van patiënten met een trofoblastziekte. Daarnaast proberen we de lijnen met de behandelaren in de woonregio van de patiënt zo kort mogelijk te houden.

Nederland kent vanaf 1975 een registratiesysteem voor trofoblastziekten. De Centrale Mola Registratie bevindt zich in het Radboudumc, evenals het landelijk referentielaboratorium voor bepalingen van het hCG (een zwangerschapshormoon). Iedere mola-zwangerschap moet hier worden gemeld en geregistreerd.

De specialisten binnen het expertisecentrum staan in nauw contact met hun collega’s elders in de wereld, waardoor de kennis en vaardigheid op het gebied van trofoblastziekten steeds up to date zijn.

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Trofoblastziekten is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Molaregistratie

Nederland kent sinds 1975 een registratiesysteem voor gynaecologische kanker. Iedere mola-zwangerschap dient hier te worden gemeld en geregistreerd.

lees meer

Molaregistratie

Nederland kent sinds 1975 een registratiesysteem voor gynaecologische kanker. De Centrale Molaregistratie bevindt zich in het Radboudumc, evenals het referentie laboratorium voor hCG bepalingen. Iedere mola-zwangerschap dient hier te worden gemeld en geregistreerd.

U kunt uw patiënten aanmelden via: molaregistratie@radboudumc.nl


Europees referentie­netwerk


Patiënten­verenigingen


Informatie voor verwijzers

Verwijzers kunnen schriftelijk, of in het geval van spoed en consulten telefonisch contact opnemen met het expertisecentrum.

lees meer

Informatie voor verwijzers

Verwijzing via zorgdomein (huisartsen) of schriftelijke doorverwijzing

Afdeling
Expertisecentrum voor Gynaecologische Kanker

Postadres
Radboudumc
Huispost 791
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Telefoon 
(024) 361 69 98

Spoedverwijzing en consulten

U kunt telefonisch contact opnemen met de dienstdoende specialist.

Molaregistratie

U kunt uw patiënten aanmelden via molaregistratie@radboudumc.nl

Aanvragen hCG bepalingen 

 • Download het aanvraagformulier Endocrinologie.
 • Print het formulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de bloedbuis naar het Laboratorium voor Diagnostiek. Vermeld ook de datum van curettage op het aanvraagformulier op de daarvoor aangegeven plaats.

Aandoeningen en behandelingen


Trofoblasttumor (mola)

Een trofoblasttumor is een kwaadaardig gezwel in de baarmoederholte. Het is een erg zeldzame aandoening, die in Nederland bij ongeveer dertig vrouwen per jaar wordt vastgesteld. lees meer

Richtlijn Gynaecologische Kanker

Begin 2018 werd de nieuwe landelijke richtlijn Trofoblastziekten (Gynaecologische Kanker) gepubliceerd op de richtlijnendatabase.

lees meer

Informatie voor patiënten


Uw eerste afspraak

Uw huisarts of behandelend specialist verwijst u naar ons expertisecentrum. Vervolgens krijgt u informatie thuis gestuurd over:
 • de polikliniek
 • datum en tijdstip van uw afspraak

Uw bezoek

Tijdens uw eerste bezoek doen we eerst enkele onderzoeken om een eventuele mola-zwangerschap vast te stellen. Dit kan bestaan uit o.a. lichamelijk onderzoek, echografie en weefselonderzoek

lees meer

Uw bezoek

Tijdens uw eerste bezoek doen we eerst enkele onderzoeken om een eventuele mola-zwangerschap vast te stellen. Dit kan bestaan uit:

 • Lichamelijk onderzoek
  Bij een eerste consult bij verdenking op mola-zwangerschap, zal een uitwendig onderzoek worden verricht, onder andere om te voelen hoe groot de baarmoeder is. Meestal volgt een inwendig onderzoek, een gynaecologisch onderzoek van de vagina en de baarmoedermond.
 • Echografie
  Bij een transvaginale echografie (echografie via de vagina, een inwendige echografie) wordt bekeken of er kenmerken van een mola-zwangerschap of andere afwijkingen zijn.
 • Weefselonderzoek
  Door middel van een curettage kunnen mola-blaasjes uit de baarmoederholte worden verwijderd. Hierna wordt het weefsel onderzocht door een patholoog, om te bepalen of er sprake is van een trofoblasttumor.
 • Laboratoriumonderzoek
  Bij verdenking op een mola-zwangerschap wordt bloedonderzoek gedaan. Daarbij wordt onder andere de concentratie van het hCG (een zwangerschapshormoon) in het bloed bepaald.
 • CT-scan en MRI-scan
  Soms is aanvullend onderzoek nodig. Daarmee sporen we eventuele uitzaaiingen op en kunnen we de juiste behandeling bepalen.

Uw vaste aanspreekpunt

Na het eerste contact met de gynaecoloog maakt u kennis met uw casemanager. De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor u en uw naasten tijdens het hele behandelproces. Samen met u houdt de casemanager het overzicht over de onderzoeken en behandelingen die u krijgt. Hebt u vragen of zorgen, dan kunt u deze met de casemanager bespreken.

Alle casemanagers zijn gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen.

Wat neemt u mee bij het eerste bezoek?

 • Verzekeringsbewijs (zorgpas)
  Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt de kosten. Houdt u wel rekening met uw eigen risico.
 • Legitimatiebewijs
  In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
 • De verwijzing van uw huisarts of andere zorgverlener, als u die heeft gekregen
  Bij een eerste bezoek in het Radboudumc meldt u zich bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang. Hier worden uw persoonsgegevens gecontroleerd en in het ziekenhuissysteem vastgelegd.

Waar melden?

U gaat via de hoofdingang het Radboudumc binnen. Wanneer u routenummer 782 volgt, komt u bij de polikliniek Verloskunde & Gynaecologie en kunt u zich melden bij de balie.

Vervolgafspraken

Als er sprake is geweest van een mola-zwangerschap, moet wekelijks de hCG-concentratie in het bloed worden bepaald, totdat dit genormaliseerd is.


Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: F
Verdieping: 0
Route: 782

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw F, Verdieping 0 en volg route 782

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Onderwijs

Ons expertisecentrum verzorgt onderwijs voor studenten aan o.a. de opleiding Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Tevens is er de mogelijkheid van stages voor medisch specialisten (in opleiding).

lees meer

Onderwijs

Ons expertisecentrum verzorgt onderwijs voor studenten aan o.a. de opleiding Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Tevens is er de mogelijkheid van stages voor medisch specialisten (in opleiding). Ook bieden wij studenten de mogelijkheid voor het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen ons expertisecentrum.

Bij- en nascholing

Daarnaast levert ons expertisecentrum een bijdrage aan bij- en nascholingen van medisch specialisten, huisartsen en (oncologie)verpleegkundigen via refereeravonden en nascholingssymposia.


Wetenschap­pelijk onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten wij internationaal wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en zorg aan vrouwen met gynaecologische kanker te verbeteren.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten wij internationaal wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en zorg aan vrouwen met gynaecologische kanker te verbeteren.

 • Mw. dr. P.B. Ottevanger
 • Prof dr. G.C.J. Sweep
 • Dr. A.E. van Herwaarden
 • Dr. M. Simons
 • Prof. dr. R. Bekkers
 • Dr. T. Meuleman

Er wordt nauw samengewerkt met het AVL te Amsterdam, het Charing Cross Hospital te Londen en het French Centre for Trophoblastic Diseases, University Hospital Lyon Sud, te Lyon.

In de afgelopen jaren werden aan het Radboudumc vier proefschriften geschreven over gynaecologische kanker:

 • Mw. dr. N.E. van Trommel - Refinements in the Management of Persistant Trophoblastic Disease
 • Mw. dr. L.G.W. Kerkmeijer - Human chorionic gonadotropin in the prediction of persistant trophoblastic disease
 • Mw. dr. C. Lybol - Improving Management of gestational trophoblastic neoplasia
 • Mw. dr. Y.K. Eysbouts - Detection and classification of gestational trophoblastic neoplasia
 • Mw. dr. Y. Hoeijmakers - Gestational trophoblastic disease: clinical prediction and exploration of the immune cell landscape


Meedoen aan onderzoek

Binnen ons expertisecentrum wordt wetenschappelijk onderzoek verricht om de diagnostiek naar en zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker te verbeteren. Tijdens een van uw bezoeken kan medewerking aan een onderzoek worden gevraagd.

Betrokken afdelingen


Afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

lees meer

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen. Wij behandelen patiënten met eenvoudige, veel voorkomende aandoeningen tot zeer complexe en zeldzame ziektebeelden en problematiek. lees meer

Afdeling Pathologie

Wij onderzoeken het ontstaan en verloop van ziektes. Uitgangspunt daarbij is dat ziekte ontstaat door schade aan weefsels, cellen en moleculen. lees meer

Afdeling Laboratorium­geneeskunde

In onze laboratoria kunt u 24 uur per dag terecht voor zowel routine- als specialistische laboratorium-bepalingen op het gebied van Hematologie, Klinische Chemie en Medische Immunologie.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet