Over Pulmonale hypertensie

Pulmonale hypertensie is een gevolg van veel verschillende ziekten. De diagnostiek en behandeling van patiënten met pulmonale hypertensie vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij meerdere medische specialismen een bijdrage moeten leveren.

lees meer

Over Pulmonale hypertensie

Pulmonale hypertensie is een gevolg van veel verschillende ziekten. De diagnostiek en behandeling van patiënten met pulmonale hypertensie vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij meerdere medische specialismen een bijdrage moeten leveren. Het Radboudumc Expertise Centrum voor Pulmonale Hypertensie is sinds 2015 erkend door Orphanet en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, maar bestaat reeds sinds 2004. Het multidisciplinaire team onderzoekt patiënten met (verdenking op) pulmonale hypertensie, bepaalt de precieze oorzaak en stelt de best mogelijke behandeling in. Begeleiding van patiënten vormt een belangrijk onderdeel van het behandeltraject.

Naast geïntegreerde patiëntenzorg doet het Expertisecentrum onderzoek en geeft het onderwijs aan medisch specialisten, arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist en andere professionals betrokken bij diagnostiek en behandeling van patiënten met pulmonale hypertensie. Awareness voor het bestaan van pulmonale hypertensie bij professionals is belangrijk voor het tijdig stellen van de diagnose en het kiezen voor de juiste evidence-based behandeling.
Het Radboudumc Expertise Centrum voor Pulmonale Hypertensie is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Hier vindt u de contactgegevens van het expertisecentrum Pulmonale hypertensie.

lees meer

Contact

Telefoon

Maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur:

Cardiologie: 024-3614533
Longziekten: 024-361 45 79
Reumatische Ziekten:  024-3614580
Telefoonnummer verpleegkundig consulent pulmonale hypertensie - 06-20798881

Avond, nacht en weekenden:
024 - 361 45 90

E-mail

Klik hier om een mail te versturen naar het expertisecentrum.

Bezoekadres

Poliplein Radboudumc
Route 725
Radboudumc, centraal
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 CA Nijmegen

Postadres Afdeling Cardiologie

616 Cardiologie
Radboudumc
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Postadres Afdeling Longziekten

614 Longziekten
Radboudumc
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Postadres Afdeling Reumatische Ziekten

470 Reumatische Ziekten
Radboudumc
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
 

 

Onze expertise

Het Radboudumc heeft alle faciliteiten om de diagnose pulmonale hypertensie en de oorzaak daarvan snel en nauwkeurig te kunnen stellen. Speciale expertise bestaat in reumatologische diagnostiek, echocardiografie en inspanningsonderzoek (cardiopulmonale inspanningstest)

lees meer

Onze expertise

Pulmonale hypertensie, hoge bloeddruk in de bloedsomloop van de longen, is een gevolg van veel verschillende ziekten. Omdat deze ziekten complex zijn en vanuit verschillende medisch specialismen komen is een geïntegreerde systematische multidisiciplinaire aanpak nodig. Hierbij verdient niet alleen de pulmonale hypertensie zelf de aandacht, maar ook de onderliggende ziekte. De gevolgen van het hebben van pulmonale hypertensie en de daarbij horende behandeling op het dagelijks functioneren van de patiënt zijn groot.
Het Radboudumc Expertise Centrum heeft veel kennis en ervaring in de diagnostiek en behandeling van alle verschillende vormen van pulmonale hypertensie. Belangrijke vormen van pulmonale hypertensie waarin bijzondere expertise bestaat zijn:
  • Idiopathische en familiaire pulmonale arteriële hypertensie
  • Pulmonale arteriële hypertensie bij bindweefselziekten (systemische sclerose)
  • Pulmonale arteriële hypertensie bij aangeboren hartafwijkingen
  • Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie
  • Gemengde vormen van pulmonale hypertensie.
Het Radboudumc heeft alle faciliteiten om de diagnose pulmonale hypertensie en de oorzaak daarvan snel en nauwkeurig te kunnen stellen. Speciale expertise bestaat in reumatologische diagnostiek, echocardiografie en inspanningsonderzoek (cardiopulmonale inspanningstest).

Het multidisciplinaire team bundelt kennis uit de verschillende medische specialismen, maar ook van verschillende disciplines (bijvoorbeeld medici, verpleegkundigen, diagnostisch laboranten) om optimale patiëntgerichte zorg te leveren. Alle behandelingen voor pulmonale hypertensie zijn mogelijk. De chirurgische behandeling van chronische tromboembolische pulmonale hypertensie is recent geintroduceerd in het Radboudumc.

Het team is met name door de inzet van verpleegkundigen laagdrempelig bereikbaar voor patiënten, maar ook voor verwijzers.
 

Meedoen aan onderzoek

U kunt gevraagd worden om aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. De onderzoeken zijn goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsing Commissie en de Raad van Bestuur van het Radboudumc. wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

Meedoen aan onderzoek

Het Radboudumc Expertise Centrum voor Pulmonale Hypertensie doet medisch wetenschappelijk onderzoek. De nadruk van dit onderzoek ligt op het verbeteren van de vroege diagnostiek en screening van pulmonale hypertensie, de verbetering van de behandeluitkomsten en van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten bij systemische sclerose. Bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen ligt de nadruk van het onderzoek op het vóórkomen van pulmonale hypertensie en de behandeling. In alle patiëntgroepen wordt onderzoek gedaan naar de effecten van pulmonale hypertensie op de functie van de rechter hartkamer.
 
U kunt gevraagd worden om aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. De onderzoeken zijn goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsing Commissie en de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Na de uitleg en bedenktijd beslist u of u wilt deelnemen. Welke beslissing u ook neemt, het heeft geen nadelige gevolgen voor uw behandeling.
 
 

Pulmonale Hypertensie

Een verhoogde bloeddruk in de longslagader noemen we pulmonale hypertensie. Het is een gevolg van een grote groep ziektes. Om te bepalen welke behandeling het beste is, moeten we weten wat de exacte oorzaak van pulmonale hypertensie is. 

lees meer

Voor patiënten

Als patiënt bij wie pulmonale hypertensie wordt vermoed of is vastgesteld, wordt u verwezen door uw huisarts, een longarts, cardioloog of een reumatoloog voor verder onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer

Voor patiënten

Als patiënt bij wie pulmonale hypertensie wordt vermoed of is vastgesteld, wordt u verwezen door uw huisarts, een longarts, cardioloog of een reumatoloog voor verder onderzoek en eventueel behandeling.
 
Vaak is er al veel onderzoek gedaan door uw verwijzer, maar is meer onderzoek nodig om de diagnose pulmonale hypertensie te bevestigen en de oorzaak daarvan te vinden. Het echocardiografisch onderzoek en longfunctie onderzoeken worden altijd herhaald, omdat er speciale aandacht nodig is voor bepaalde aspecten van deze onderzoeken, die in de routine in het algemeen niet wordt gegeven. Het streven is de primaire diagnostiek en de gesprekken met cardioloog, longarts en reumatoloog zoveel mogelijk te combineren. Het multidisciplinaire team vergadert wekelijks waarbij uw gegevens worden besproken en de diagnose wordt gesteld en een behandelplan wordt opgesteld.
 
Als de diagnose pulmonale hypertensie gesteld is. Bij vele vormen van pulmonale hypertensie volstaat de behandeling van de onderliggende ziekte. Dat kan vaak door de verwijzend specialist in het ziekenhuis bij U in de regio. Bij bepaalde oorzaken is behandeling met zogenaamde pulmonale hypertensie modificerende therapie aangewezen. Deze therapie kan alleen door expertisecentra worden voorgeschreven. Het gaat daarbij om kostbare geneesmiddelen in tabletvorm, maar het kan ook nodig zijn behandelingen via infusie onder de huid (subcutaan), in een grote ader (intraveneus) of met behulp van verneveling toe te dienen. Vooral bij de subcutane en intraveneuze behandeling is intensieve begeleiding noodzakelijk. Bij chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie is soms een operatie mogelijk, waarbij stolsels die de longbloedstroom belemmeren worden verwijderd.

Voor verwijzers

Als huisarts of medisch specialist kunt u patiënten met het vermoeden op of vastgestelde pulmonale hypertensie verwijzen voor verdere diagnostiek naar de oorzaak van pulmonale hypertensie en de verdere behandeling.

lees meer

Voor verwijzers

Als huisarts of medisch specialist kunt u patiënten met het vermoeden op of vastgestelde pulmonale hypertensie verwijzen voor verdere diagnostiek naar de oorzaak van pulmonale hypertensie en de verdere behandeling. Wij vragen u om alle recente relevante correspondentie, uitslagen van onderzoeken en beeldvormend materiaal (op CD of via EVOCS ten aanzien van cardiologie) op te sturen. Het gaat hierbij met name om het verrichte echocardiogram, longfunctieonderzoek, HR-CT/CT-pulmonalis angiografie, ventilatie-perfusie scintigrafie en hartkatheterisatie. Bij de hartkatheterisatie ontvangen wij niet alleen graag het verslag, maar ook de verkregen drukcurven.  U kunt de gegevens ten aanzien van het PH-team opsturen aan de polikliniek cardiologie, longziekten of reumatologie.

Zorgpad

De verwijzer stuurt een brief met uw gegevens en de resultaten (beelden) van eerder uitgevoerd onderzoek aan ons op. U krijgt daarna schriftelijk bericht met daarin de verschillende afspraken.

lees meer

Zorgpad

In het algemeen worden patiënten door een cardioloog, longarts of reumatoloog verwezen naar het Radboudumc Expertise Centrum voor Pulmonale Hypertensie. De verwijzer stuurt een brief met uw gegevens en de resultaten (beelden) van eerder uitgevoerd onderzoek aan ons op. U krijgt daarna schriftelijk bericht met daarin de verschillende afspraken. De wachttijd varieert maar is hooguit enkele weken.
 
De polikliniek van het Expertise Centrum is opgezet volgens het one-stop shop principe: alle belangrijke onderzoeken en de gesprekken met verschillende specialisten vinden zoveel mogelijk op 1 dag plaats. Dat betekent dat U bij een eerste bezoek aan de polikliniek meerdere afspraken krijgt.
 
Voor het polikliniekbezoek hoeft U zich niet speciaal voor te bereiden. Het is wel gewenst dat U een lijst met de door U gebruikte medicijnen meeneemt.

Uw bezoek

De polikliniek van het Expertise Centrum voor Pulmonale Hypertensie vindt plaats op het Poliplein, Route 725, ingang Radboud Centraal.

lees meer

Uw bezoek

De polikliniek van het Expertise Centrum voor Pulmonale Hypertensie vindt plaats op het Poliplein, Route 725, ingang Radboud Centraal. De loopafstand van de hoofdingang naar het Poliplein is groot. Gastenvervoer met de golfkar treft u aan het einde van de centrale hal om de hoek
 
U meldt zich op het poliplein aan bij een aanmeldzuil. Vrijwilligers wijzen u hierbij de weg. Daarna meldt u zich bij de medicatie-balie. Hier worden de door u gebruikte medicijnen door apothekersassistenten in het elektronisch patiëntendossier ingevoerd. Als dat gebeurd is neemt U plaatst in de wachtkamer die op uw ticket vermeld wordt. U wordt opgehaald door de verpleegkundige.
 
Om te beginnen krijgt U ’s morgens een elektrocardiogram, echocardiografisch onderzoek door de hartfunctie-laborant en een gesprek met de cardioloog. Dezelfde morgen hebt U ook een longfunctieonderzoek en een 6 minuten looptest. In de middag volgt een gesprek met de longarts en/of de reumatoloog. In een enkel geval krijgt u ook direct een afspraak met een van de verpleegkundigen. Soms is het nodig om alle onderzoeken uit te voeren tijdens een korte opname op de Verpleegafdeling Longziekten (C4) of Reumatologie (EoV).
 
Aan het eind van de dag vergadert het multidisciplinaire pulmonale hypertensie team en worden uw gegevens besproken. Er wordt bekeken of er nog meer diagnostiek nodig is en een behandelplan opgesteld. Tijdens uw polikliniekbezoek wordt met U afgesproken hoe u op de hoogte wordt gebracht van de bevindingen van de teambespreking. Meestal gebeurt dat telefonisch in de dagen na uw polikliniekbezoek.

Onderwijs

Het Radboudumc is een opleidingsplaats voor artsen in opleiding (studie Geneeskunde), medisch specialisten (o.a. opleiding tot longarts, cardioloog, reumatoloog), maar ook voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en functielaboranten (hartfunctie, longfunctie).

lees meer

Onderwijs

Het Radboudumc is een opleidingsplaats voor artsen in opleiding (studie Geneeskunde), medisch specialisten (o.a. opleiding tot longarts, cardioloog, reumatoloog), maar ook voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en functielaboranten (hartfunctie, longfunctie). Medewerkers van het Radboudumc Expertise Centrum voor Pulmonale Hypertensie dragen hieraan bij.
 
Naast de opleidingen van het Radboudumc wordt er veel tijd geïnvesteerd in de opleiding van collega-medisch specialisten, artsen, functielaboranten en verpleegkundigen in de regio, in Nederland en ook in het buitenland.

Wetenschap­pelijk onderzoek

De nadruk van dit onderzoek ligt op het verbeteren van de vroege diagnostiek en screening van pulmonale hypertensie, de verbetering van de behandeluitkomsten en van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten bij systemische sclerose

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Het Radboudumc Expertise Centrum voor Pulmonale Hypertensie doet medisch wetenschappelijk onderzoek. De nadruk van dit onderzoek ligt op het verbeteren van de vroege diagnostiek en screening van pulmonale hypertensie, de verbetering van de behandeluitkomsten en van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten bij systemische sclerose. Bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen ligt de nadruk van het onderzoek op het vóórkomen van pulmonale hypertensie en de behandeling. In alle patiëntgroepen wordt onderzoek gedaan naar de effecten van pulmonale hypertensie op de functie van de rechter hartkamer.

Onderzoeksleiders:

Pulmonale Hypertensie en Systemische Sclerose: dr. Madelon Vonk, reumatoloog.
Pulmonale Hypertensie en Aangeboren Hartafwijkingen: dr. Arie van Dijk, cardioloog
Rechter ventrikelfunctie en Pulmonale Hypertensie: dr. Arie van Dijk, cardioloog en prof. dr. Dick Thijssen, fysioloog Radboudumc en Liverpool John Moores University, United Kingdom.

Onze mensen