Expertisecentra Expertisecentra Pulmonale Hypertensie Neonatale Pulmonale Hypertensie

Neonatale Pulmonale Hypertensie (NPH)

Het Radboudumc Expertisecentrum Neonatale Pulmonale Hypertensie (NPH) biedt zorg aan pasgeborenen met ernstige pulmonale hypertensie lees meer

Neonatale Pulmonale Hypertensie (NPH)

Het Radboudumc Expertisecentrum Pulmonale Hypertensie biedt zorg aan pasgeborenen met ernstige pulmonale hypertensie door meconiumaspiratiesyndroom, sepsis/pneumonie of zonder bekende oorzaak.

Als onderdeel van de behandeling voor pasgeborenen kan ECMO (ExtraCorporele Membaan Oxygenatie, een soort ‘kunstlong’ behandeling) nodig zijn. Voor pasgeborenen en kinderen vindt deze plaats in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis of in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Wij zijn drie keer onderscheiden met de Award voor ‘Excellence in extracorporeal life support’ door de Extracorporeal Life Support Organization (ELSO).

Het Radboudumc Expertisecentrum Neonatale Pulmonale Hypertensie is toegekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onze expertise

Onze expertise richt zich op de zorg voor pasgeborenen met een ernstige pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen) waarvoor ECMO behandeling (ExtraCorporele Membaan Oxygenatie, een soort ‘kunstlong’ behandeling) nodig is.

Naast de behandeling van pasgeborenen hebben wij een nazorg programma (poliklinische follow up) in een samenwerking met verschillende disciplines.

Voor patiënten

Pasgeborenen met ademhalingsproblemen 

Andere kinderen worden vaak kort na de geboorte verwezen met ernstige ademhalingsproblemen waarvoor ECMO behandeling nodig is.

Kinderen met longziekten

Het kan ook gaan om grotere kinderen die vanwege ziekten van hun longen ECMO behandeling nodig hebben.


Contact

Prenatale Diagnostiek en Therapie
(024)3617700

Amalia kinderziekenhuis
(024) 361 44 15

Patiënten­verenigingen


Onderwijs

De bij het expertisecentrum betrokken afdelingen verzorgen onderwijs aan verschillende studies. Daarnaast verzorgen wij trainingen in opvang en behandelingen. lees meer

Onderwijs

De bij het expertisecentrum betrokken afdelingen verzorgen onderwijs aan onder andere:
  • studenten geneeskunde,
  • studenten biomedische wetenschappen,
  • verpleegkundigen,
  • artsen (in opleiding).
Daarnaast verzorgen wij trainingen in de opvang van ernstig zieke pasgeborenen en verder voor ECMO behandelingen in ons trainingslaboratorium (skills lab) waar wordt gewerkt met een simulatemodel.
 

Wetenschappelijk onderzoek


Meedoen aan onderzoek

Er lopen verschillende onderzoeken voor CHD en ook ECMO. Het kan zijn dat wij u hiervoor benaderen en vragen om uw medewerking. lees meer

Meedoen aan onderzoek

Er zijn over CHD en ook over kinderen die ECMO behandeling hebben gehad nog steeds veel vragen:
  • hoe ontstaat het,
  • wat is de beste behandeling,
  • hoe gaat de latere ontwikkeling.
Er lopen verschillende onderzoeken voor CHD en ook ECMO. Het kan zijn dat wij u hiervoor benaderen en vragen om uw medewerking.
 

AGORA data- en biobank

Met de AGORA data- en biobank doen we onderzoek naar aangeboren aandoeningen. We hopen in de toekomst bepaalde aandoeningen te voorkomen, beter te behandelen of het verloop beter te kunnen voorspellen. Met uw hulp kunnen we de databank uitbreiden en meer onderzoek starten. lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Het onderzoek naar CHD dat bij kinderen die ECMO behandeling hebben gehad  gebeurt in nauwe samenwerking met het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast is er ook een Europees samenwerkingverband het EURO-CDH consortium. lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Het onderzoek naar CHD dat bij kinderen die ECMO behandeling hebben gehad  gebeurt in nauwe samenwerking met het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast is er ook een Europees samenwerkingverband het EURO-CDH consortium.

Er is daarnaast een eigen onderzoekslijn naar oplossingen om het defect (gat) in het middenrif van kinderen met CHD te sluiten.
 

Team NPH

  • Medewerkers
  • Intranet