Over subarachnoïdale bloeding

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) treedt zeer plotseling op, zonder enige vorm van waarschuwing. De acute bloeding ontleedt de naam aan de exacte locatie in het hoofd.

lees meer

Over subarachnoïdale bloeding

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) treedt zeer plotseling op, zonder enige vorm van waarschuwing. De acute bloeding ontleedt de naam aan de exacte locatie in het hoofd: net boven de hersenen onder het spinnenwebvlies (arachnoidea).  Een verwijding van de slagader (aneurysma) of een andere vaatafwijking in deze  subarachnoïdale ruimte kan leiden tot een bloeding. Spoedeisende hulp is noodzakelijk bij een subarachnoïdale bloeding. Patiënten kunnen aan deze aandoening overlijden of er ernstige schade aan overhouden, maar het is ook mogelijk dat er weinig tot geen blijvende gevolgen zijn.
Mogelijke symptomen van een SAB zijn:
• acute, heftige hoofdpijn (die langer dan een uur aanhoudt)
• misselijkheid
• braken
• gedaald bewustzijn
• krachtverlies van ledematen
• stijve nek
 

Over het expertisecen­trum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Subarachnoïdale Bloeding (SAB) behandelt patiënten met een SAB, die vaak acuut optreedt.

lees meer

Over het expertisecen­trum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Subarachnoïdale Bloeding (SAB) behandelt patiënten met een SAB, die vaak acuut optreedt. U gaat dan direct met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Radboudumc. De neuroloog kan met een CT-scan de diagnose SAB stellen. Het streven is de oorzaak van de bloeding zo snel mogelijk (binnen 24 uur) te laten behandelen door een vasculair neurochirurg. We staan u naderhand ook bij tijdens uw revalidatietraject.

Als er een niet-gebloed aneurysma in uw hoofd is vastgesteld en er minder spoedeisende hulp vereist is, kunt u eveneens bij ons expertisecentrum terecht.

We zijn gespecialiseerd in:
• acute opvang van patiënten met een SAB (waaronder snelle overname uit andere ziekenhuizen in de omgeving)
• multidisciplinaire specialistische ketenzorg
• individuele begeleiding van u en uw naasten door een verpleegkundig specialist
• klinisch patiëntgebonden en basaal-wetenschappelijk onderzoek

Het expertisecentrum voor Subarachnoïdale Bloeding is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 

Subarachnoïdale bloeding (SAB)

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) treedt zeer plotseling op, zonder enige vorm van waarschuwing. Deze bloeding heet zo door de locatie in het hoofd: net boven de hersenen onder het spinnenwebvlies (arachnoidea).

lees meer

Opname

Als u een subarachnoïdale bloeding krijgt, nemen we u acuut op via de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Radboudumc.

lees meer

Opname

Als u een subarachnoïdale bloeding krijgt, nemen we u acuut op via de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Radboudumc. Daarna is er opname op de afdeling Intensive Care of Medium Care. Daar maken u en uw naasten kennis met de verpleegkundig specialist. Die draagt, in nauwe samenwerking met uw behandelend vasculair neurochirurg en het multidisciplinair team, zorg voor het natraject, vervolgafspraken en vervolg onderzoeken. 

Als bij u een niet-gebloed aneurysma in het hoofd is vastgesteld, dan kunt zich naar de polikliniek neurochirurgie van het Radboudumc laten verwijzen door uw behandelend neuroloog of de huisarts. Voor een efficiënte beoordeling adviseren we een recente CT- of MRI-scan mee te laten sturen. U krijgt vervolgens een afspraak voor een eerste oriënterend gesprek per brief thuis toegestuurd. We verzoeken u om verzekeringsbewijs, legitimatiebewijs en medicatieoverzicht mee te nemen bij het eerste bezoek.
 

Onderwijs

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Subarachnoïdale Bloeding verzorgt onderwijs aan medisch studenten en opleiding aan medisch specialisten.

lees meer

Onderwijs

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Subarachnoïdale Bloeding verzorgt onderwijs aan medisch studenten en opleiding aan medisch specialisten. Voor medisch specialisten in opleiding is er de mogelijkheid om een neurovasculaire stage te lopen van 3 tot 6 maanden. Daarnaast is er een neurovasculair fellowship voor jonge neurochirurgen, waarin de fellow zich gedurende 1 jaar kan bekwamen in open neurovasculaire en endovasculaire neurochirurgie.

Aanmelden onderwijs

Opgeven kan via:
Dr. Joost de Vries, vasculair neurochirurg (Joost.deVries@Radboudumc.nl) of
Drs Jeroen Boogaarts, vasculair neurochirurg (Jeroen.Boogaarts@Radboudumc.nl)
 

Meedoen met onderzoek

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum voor Subarachnoïdale Bloeding verrichten we wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en zorg nog verder te verbeteren.

lees meer

Meedoen met onderzoek

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum voor Subarachnoïdale Bloeding verrichten we wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en zorg nog verder te verbeteren. Het is mogelijk dat we u tijdens een van uw bezoeken vragen om medewerking aan een onderzoek. Uiteraard is deelname hieraan een vrije keuze.
Onderzoeksonderwerpen binnen ons expertisecentrum:
• Onderzoek naar nieuwe en betere behandeling van aneurysma in de hersenen (altijd samen met andere gespecialiseerde ziekenhuizen gedaan, veelal ook in internationaal verband)
• Onderzoek naar nieuwe stent
• Onderzoek naar de kwaliteit van zorg bij SAB
 

Team subarachnoïdale bloeding

  • Medewerkers
  • Intranet