Transgenderzorg

Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we kinderen, jongeren en volwassenen die het idee hebben dat het geslacht waarmee zij geboren zijn niet past bij wie zij zijn. Bekijk hieronder informatie voor kinderen/jongeren en informatie voor (jong)volwassenen.

Digitale expositie TROTS! Start transgender­zorg volwassenen

1 maart 2021

Op 1 maart is het Radboudumc gestart met transgenderzorg voor volwassenen. Om de start van deze zorg onder de aandacht te brengen delen we in het Radboudumc een aantal beelden van de expositie TROTS! van Pride Photo Nijmegen.

lees meer

Informatie voor kinderen/jongeren


Genderdysforie of gender­incongruentie

Wanneer je het idee hebt dat het geslacht waarmee je geboren bent niet past bij wie je bent of hoe je wilt zijn, spreken we over genderdysforie of genderincongruentie. Er kan dan veel op je afkomen. Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we je daarbij. naar het behandeltraject

Behandelingen

Hier vind je de mogelijkheden die wij bieden.

lees meer

Wachttijd

In het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender is er een wachtlijst voor transgenderzorg. Dit betekent dat je op dit moment na verwijzing ongeveer 50 weken moet wachten voordat je de eerste intake hebt.

lees meer

Wachttijd

Omdat er veel kinderen en jongeren zijn die zich afvragen of hun geslacht past bij hoe ze zich voelen, is er een wachtlijst. Dit betekent dat je een tijdje moet wachten voordat je bij ons terecht kunt.

Volgorde van de wachtlijst

  • Je bent door je huisarts (of een andere arts) verwezen naar het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Op dit moment duurt het na verwijzing ongeveer 50 weken voordat je de eerste intake hebt in het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender. De wachttijd is afhankelijk van hoeveel aanmeldingen we hebben. Iedere maand maken we een nieuwe inschatting van de wachttijd. 
  • Naast jongeren die voor het hele zorgtraject naar het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis komen, gaan we ook jongeren begeleiden die al bij de Mutsaersstichting gezien worden. Deze stichting begeleidt kinderen en jongeren bij hun zoektocht naar hun genderidentiteit. Zij werken nu samen met kinderendocrinologen van het kinderziekenhuis in Antwerpen en het Amsterdam UMC (VUmc). Maar de komende tijd stromen jongeren van die stichting bij het Radboudumc in voor de medische behandeling met puberteitsremmers.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Bekijk veelgestelde vragen over onze zorg. lees meer

Informatie voor (jong)volwassenen


Genderdysforie of gender­incongruentie

Wanneer u ontevreden bent met het geslacht waarmee u geboren en opgegroeid bent, spreken we over genderdysforie of genderincongruentie. Uw gender past niet bij hoe u zich voelt en hoe u zich wilt uiten. Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we u daarbij. naar het behandeltraject

Behandelingen

Hier vindt u de mogelijkheden die wij bieden.

lees meer

Wachttijd

In het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender is er een wachtlijst voor transgenderzorg voor volwassenen.

lees meer

Wachttijd

Volgorde wachtlijst

Sinds 1 januari 2021 kunt u naar het Radboudumc verwezen worden voor transgenderzorg voor volwassenen. Iedereen die verwezen wordt, komt in volgorde van aanmelding op onze wachtlijst te staan. In 2021 nodigen wij eerst mensen uit die al op de wachtlijst van Amsterdam UMC of UMC Groningen staan. We verwachten dat we vanaf januari 2022 de eerste mensen van onze eigen wachtlijst uit kunnen nodigen. Daarmee is de wachttijd in totaal ongeveer 120 weken.

Samenwerking Amsterdam en Groningen

Het Radboudumc is naast het Amsterdam UMC en het UMC Groningen het 3e universitair medisch centrum dat zorg voor transgenders aanbiedt. In 2021 werken we nauw samen met Amsterdam UMC en het UMC Groningen. We kiezen ervoor om lang wachtende patiënten uit het postcode gebied 4000 t/m 6999 de kans te bieden in Nijmegen gezien te worden. Het Amsterdam UMC en het UMC Groningen benaderen hiervoor zelf de patiënten die in aanmerking komen voor een overstap naar Nijmegen. In het Radboudumc benaderen we dan de patiënten die overgedragen zijn en starten met degene die het langst op de wachtlijst staat. Indien u op de wachtlijst stond bij het Amsterdam UMC of het UMC Groningen en in overleg verwezen wordt naar het Radboudumc, roepen wij u in 2021 nog op.  

Wachttijd operaties

Vanaf 1 maart 2021 nodigen we ook mensen uit die geopereerd willen worden. Met hen voeren we op dit moment alleen intakegesprekken. Zodra de landelijk geldende afspraken rondom COVID-19 de niet-urgente operatieve zorg weer toestaan, kunnen we de operaties ook daadwerkelijk gaan inplannen. 

Soms moet u ook op een ingreep wachten, omdat u (nog) niet in de juiste fase van uw transitie zit. Zo is het bijvoorbeeld afhankelijk van hoe lang u al crosssekse hormonen gebruikt en hoe lang u al met uw sociale transitie bezig bent. Wanneer u meerdere operaties wenst, zit er tussen 2 ingrepen een periode van 6 tot 12 maanden. In die periode volgen we poliklinisch uw herstel. Pas als alles goed genezen is plannen we een volgende ingreep.   


Veelgestelde vragen en antwoorden

Bekijk veelgestelde vragen over onze zorg. lees meer

Onze medewerkers