Transgenderzorg

Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we kinderen, jongeren en volwassenen die het idee hebben dat het geslacht waarmee zij geboren zijn niet past bij wie zij zijn. Bekijk hieronder informatie voor kinderen/jongeren en informatie voor (jong)volwassenen.

lees meer

Transgenderzorg

Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we kinderen, jongeren en volwassenen die het idee hebben dat het geslacht waarmee zij geboren zijn niet past bij wie zij zijn. 

Hoe helpen we?

Met ons hele team helpen we kinderen, jongeren en volwassenen, die vragen hebben over hun genderidentiteit. Samen onderzoeken we de vragen en gevoelens die jij en de mensen om je heen hebben over geslacht en gender en kiezen we de begeleiding die het beste aansluit bij wat jij nodig hebt. Dit is per persoon heel verschillend. 


  • In onze zorg vinden we de volgende kernwaarden belangrijk. Hier mag je ons op aanspreken.


Genderidentiteit, genderexpressie en non-binariteit

Niet ieder kind voelt zich jongen of meisje, en niet ieder volwassene voelt zich man of vrouw. Hier gaat genderidentiteit over. Genderidentiteit beschrijft het gevoel wat iemand heeft bij het eigen lichaam. Dit is onafhankelijk van iemands biologisch geslacht. Het biologisch geslacht zijn de geslachtsdelen waar mee iemand geboren is. Er zijn ook mensen, die geboren worden met een variatie in het biologische geslacht.

lees meer

Genderidentiteit, genderexpressie en non-binariteit

Niet ieder kind voelt zich jongen of meisje, en niet ieder volwassene voelt zich man of vrouw. Hier gaat genderidentiteit over. Genderidentiteit beschrijft het gevoel wat iemand heeft bij het eigen lichaam. Dit is onafhankelijk van iemands biologisch geslacht. Het biologisch geslacht zijn de geslachtsdelen waar mee iemand geboren is. Er zijn ook mensen, die geboren worden met een variatie in het biologische geslacht. Bij hen is na de geboorte niet altijd duidelijk of er sprake is van een jongen of een meisje. Dit noemen we ook wel intersekse. Hoe iemand uiting geeft aan de genderidentiteit noemen we genderexpressie. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met hoe iemand zich kleedt of hoe iemand zich gedraagt. Dat kan ’typisch meisje’ of  ’typisch jongen’ zijn maar hierin zijn allerlei variaties mogelijk. Iemand bepaalt zelf wat bij diegene past.

Binnen ons expertisecentrum is iedereen welkom ongeacht de genderidentiteit, biologisch geslacht en genderexpressie. Als iemand geen keuze maakt in de genderidentiteit man of vrouw spreken we van non-binair. Non-binaire personen voelen zich een beetje jongen/man en meisje/vrouw, of juist geen van beiden. Of zij voelen zich soms jongen/man en soms meisje/vrouw. Dit heet genderfluïde. Iemand ‘vloeit’ als het ware van de ene naar de andere genderidentiteit. Anderen voelen zich geen jongen/man maar ook geen meisje/vrouw. Zij voelen zich genderloos en of agender. Een ander woord voor non-binair is genderqueer of genderneutraal.

Omdat iedere persoon zich anders voelt en anders gedraagt, uit ook iedereen dit anders. Bij het Radboudumc kunnen non-binaire of gender neutrale personen terecht. In overleg krijgen zij de begeleiding ontvangen die zij willen. Wij bieden altijd zorg op maat: we kijken wie u bent en wat u nodig heeft en daar stemmen we onze begeleiding op af.

Ontdekken van je gender

klik op de afbeelding voor een groter formaat 

Gender is iets waarvan iedereen denkt dat ie het snapt, maar voor de meesten is het ingewikkeld. Gender is niet binair, het is niet of/of. Vaak is het en/en. Een beetje hiervan en een beetje daarvan. 


Klankbordgroep transgenderzorg

Voor onze transgenderzorg hebben we een klankbordgroep met inhoudsdeskundigen opgericht. Deze bestaat uit betrokkenen zelf, ouders en leden van belangen-verenigingen. We gaan regelmatig met hen in gesprek over onderwerpen rondom transgenderzorg. Dankzij hen weten we wat betrokkenen zélf belangrijk vinden en waar hun behoefte ligt.

lees meer

Klankbordgroep transgenderzorg

Voor onze transgenderzorg hebben we een klankbordgroep met inhoudsdeskundigen opgericht. Deze bestaat uit betrokkenen zelf, ouders en leden van belangenverenigingen. We gaan regelmatig met hen in gesprek over onderwerpen rondom transgenderzorg. Dankzij hen weten we wat betrokkenen zélf belangrijk vinden en waar hun behoefte ligt. Dit helpt ons om onze zorg continu te verbeteren. De klankbordgroep bestaat al sinds 2019, toen we gestart zijn met transgenderzorg.

Wat doet de klankbord groep?

De taken van de leden van de klankbordgroep zijn:

  • 2 tot 4 keer per jaar nemen zij deel aan een bijeenkomst met leden van het Expertisecentrum Geslacht & Gender.
  • Ze hebben een actieve inbreng bij discussies rondom landelijk en internationaal beleid.
  • Ze zijn beschikbaar per mail voor vragen rondom transgenderzorg.

Deelnemers aan de klankbordgroep doen dit op persoonlijke titel en vrijwillig. Zij krijgen hier geen vergoeding voor. Wel vergoeden we eventuele reiskosten.

Meedoen?

Betrokkenen die bij het Radboudumc onder behandeling zijn en/of hun ouders en deel willen nemen in onze klankbordgroep zijn van harte welkom. Laat het ons weten tijdens uw eerstvolgende afspraak.

Informatie voor kinderen/jongeren


Genderdysforie of gender­incongruentie

Wanneer je het idee hebt dat het geslacht waarmee je geboren bent niet past bij wie je bent of hoe je wilt zijn, spreken we over genderdysforie of genderincongruentie. Er kan dan veel op je afkomen. Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we je daarbij. naar het behandeltraject

Behandelingen

Hier vind je de mogelijkheden die wij bieden.

lees meer

Wachttijd

In het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender is er een wachtlijst voor transgenderzorg. Dit betekent dat je op dit moment na verwijzing 12 tot 15 maanden (52 tot 65 weken) moet wachten voordat je de eerste intake hebt.

lees meer

Wachttijd

Omdat er veel kinderen en jongeren zijn die zich afvragen of hun geslacht past bij hoe ze zich voelen, is er een wachtlijst. Dit betekent dat je een tijdje moet wachten voordat je bij ons terecht kunt.

Volgorde van de wachtlijst

  • Je bent door je huisarts (of een andere arts) verwezen naar het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. De wachttijd is afhankelijk van hoeveel aanmeldingen we hebben. Op dit moment duurt het na verwijzing ongeveer 52 tot 65 weken voordat je de eerste intake hebt in het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender. Iedere maand maken we een nieuwe inschatting van de wachttijd. 
  • Naast jongeren die voor het hele zorgtraject naar het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis komen, gaan we ook jongeren begeleiden die al bij het Genderteam Zuid-Nederland (samenwerking Mutsaersstichting met psychologenpraktijk OOG in Eindhoven) gezien worden. Deze stichting begeleidt kinderen en jongeren bij hun zoektocht naar hun genderidentiteit. Zij werken nu samen met kinderendocrinologen van het kinderziekenhuis in Antwerpen en het Amsterdam UMC (VUmc). Maar de komende tijd stromen jongeren van die stichting bij het Radboudumc in voor de medische behandeling met puberteitsremmers.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Bekijk veelgestelde vragen over onze zorg. lees meer

Informatie voor (jong)volwassenen


Genderdysforie of gender­incongruentie

Wanneer u ontevreden bent met het geslacht waarmee u geboren en opgegroeid bent, spreken we over genderdysforie of genderincongruentie. Uw gender past niet bij hoe u zich voelt en hoe u zich wilt uiten. Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we u daarbij. naar het behandeltraject

Behandelingen

Hier vindt u de mogelijkheden die wij bieden.

lees meer

Wachttijd

In het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender is er een wachtlijst voor transgenderzorg voor volwassenen.

lees meer

Wachttijd

Volgorde wachtlijst

Sinds 1 januari 2021 kunt u naar het Radboudumc verwezen worden voor transgenderzorg voor volwassenen. Iedereen die verwezen wordt, komt in volgorde van aanmelding op onze wachtlijst te staan. In 2021 nodigen wij eerst mensen uit die al op de wachtlijst van Amsterdam UMC of UMC Groningen staan. We verwachten dat we vanaf januari 2022 de eerste mensen van onze eigen wachtlijst uit kunnen nodigen. Daarmee is de wachttijd in totaal ongeveer 120 weken.

Samenwerking Amsterdam en Groningen

Het Radboudumc is naast het Amsterdam UMC en het UMC Groningen het 3e universitair medisch centrum dat zorg voor transgenders aanbiedt. In 2021 werken we nauw samen met Amsterdam UMC en het UMC Groningen. We kiezen ervoor om lang wachtende patiënten uit het postcode gebied 4000 t/m 6999 de kans te bieden in Nijmegen gezien te worden. Het Amsterdam UMC en het UMC Groningen benaderen hiervoor zelf de patiënten die in aanmerking komen voor een overstap naar Nijmegen. In het Radboudumc benaderen we dan de patiënten die overgedragen zijn en starten met degene die het langst op de wachtlijst staat. Indien u op de wachtlijst stond bij het Amsterdam UMC of het UMC Groningen en in overleg verwezen wordt naar het Radboudumc, roepen wij u in 2021 nog op.  

Wachttijd operaties

Vanaf 1 maart 2021 nodigen we ook mensen uit die geopereerd willen worden. Met hen voeren we op dit moment alleen intakegesprekken. Zodra de landelijk geldende afspraken rondom COVID-19 de niet-urgente operatieve zorg weer toestaan, kunnen we de operaties ook daadwerkelijk gaan inplannen. 

Soms moet u ook op een ingreep wachten, omdat u (nog) niet in de juiste fase van uw transitie zit. Zo is het bijvoorbeeld afhankelijk van hoe lang u al crosssekse hormonen gebruikt en hoe lang u al met uw sociale transitie bezig bent. Wanneer u meerdere operaties wenst, zit er tussen 2 ingrepen een periode van 6 tot 12 maanden. In die periode volgen we poliklinisch uw herstel. Pas als alles goed genezen is plannen we een volgende ingreep.   


Veelgestelde vragen en antwoorden

Bekijk veelgestelde vragen over onze zorg. lees meer

Onze medewerkers