Wat is de Biobank Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender?

Om de begeleiding bij verschillende vormen van DSD, genderincongruentie en genderdysforie verder te verbeteren is wetenschappelijk onderzoek nodig. Hiervoor gebruiken we lichaamsmateriaal, zoals bloed of speeksel van patiënten die behandeld worden binnen het Expertisecentrum Geslacht & Gender. Het materiaal slaan we op in de Biobank Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender (REG&G). Dit is een speciaal archief.

Bij de opslag en het latere gebruik gelden strikte privacy regels. De persoonsgegevens worden gecodeerd opgeslagen, zodat de onderzoeker die het onderzoek uitvoert niet weet om welke patiënt het gaat. 

Wetenschappelijk onderzoek

Met het materiaal hopen we nu en in de toekomst verschillende wetenschappelijke onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Zo willen wij het ontstaan en verloop ziektes beter begrijpen, nieuwe testen onderzoeken en de huidige behandelingen toetsen. De opgedane kennis gebruiken we om patiënten in de toekomst nog beter te kunnen begeleiden en informeren. 

Het gaat bij de biobank REG&G dus niet om één bepaald onderzoek, maar om meerdere toekomstige onderzoeken, waarvoor we het lichaamsmateriaal en de persoonsgegevens bewaren. De onderzoeken hebben altijd als doel meer te weten te komen over DSD, genderincongruentie en/of genderdysforie.


Wat is de Biobank Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender?

Om de begeleiding bij verschillende vormen van DSD, genderincongruentie en genderdysforie verder te verbeteren is wetenschappelijk onderzoek nodig. Hiervoor is lichaamsmateriaal nodig, zoals bloed of speeksel. Dit materiaal slaan we op in de Biobank Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender.

lees meer

Wendy Jansen

Trial coördinator

contactformulier

Toestemming

Het kan zijn dat wij u of uw kind vragen of we lichaamsmateriaal en persoonsgegevens mogen opslaan in de biobank. U kiest zelf of u hiervoor toestemming geeft. Uw keuze heeft geen gevolgen voor de verdere behandeling. lees meer

Toestemming

Het kan zijn dat wij u of uw kind vragen of we lichaamsmateriaal en persoonsgegevens op mogen slaan in de biobank. U kiest zelf of u hiervoor toestemming geeft. Uw keuze heeft geen gevolgen voor de verdere behandeling. De arts bespreekt dit met u en/of uw kind tijdens het bezoek aan onze polikliniek. U ontvangt dan meer informatie over de biobank, over hoe we omgaan met privacy en u ontvangt een toestemmingsformulier. Meedoen is vrijwillig en u mag op ieder moment uw toestemming intrekken.

Lichaamsmateriaal verzamelen

Voor het verzamelen van lichaamsmateriaal hoeft er niet extra geprikt worden. Wij combineren dit altijd met een reeds geplande bloedprik of we gebruiken restmateriaal. In onze biobank wordt het materiaal anoniem en volgens alle geldende wettelijke regels opgeslagen. Dit materiaal gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek voor nu en in de toekomst. 


Meedoen aan wetenschap­pelijk onderzoek

In het Radboudumc behandelen en verplegen we patiënten. Daarnaast doen we medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is het vinden van oorzaken van aandoeningen en het vinden van betere behandelmethoden. U kunt gevraagd worden om aan zo’n onderzoek mee te doen. lees meer

Radboudumc Technology Center Radboud biobank

Het technology center Radboud biobank voorziet in het verzamelen, opslaan en beheren van lichaamsmateriaal en gegevens van patiënten met als doel wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.

lees meer

Toestemming intrekken

U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken. Hiervoor kunt u het formulier ‘intrekken van een eerdere verleende toestemming’ invullen. Alle materialen die wij hebben opgeslagen in de biobank worden dan vernietigd. lees meer

Toestemming intrekken

U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken. Hiervoor kunt u het formulier ‘intrekken van een eerdere verleende toestemming’ invullen. Alle materialen die wij hebben opgeslagen in de biobank worden dan vernietigd. 

Formulier intrekken van eerder verleende toestemming

  • Medewerkers
  • Intranet