Expertisecentra Geslacht en Gender

Over ons centrum

Het Radboud DSD centrum wordt uitgebreid tot een centrum voor Geslacht & Gender. Met een kundig multidisciplinair team bieden wij hooggespecialiseerde zorg en begeleiding aan mensen met genderdysforie en mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling.

lees meer

Over ons centrum

Het aantal transgender personen dat in Nederland specialistische hulp en begeleiding zoekt is de laatste jaren fors gestegen. Dit heeft geleid tot een forse toename van de wachtlijsten.Het Radboudumc heeft een lange traditie in de zorg aan mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling en is al jarenlang een (inter-)nationaal erkend expertisecentrum voor Disorders/Differences in Sex Development (DSD).

Dit multidisciplinaire team diagnosticeert, behandelt en begeleidt patiënten en begeleid ook de ouders en mantelzorgers. Sinds 2017 maakt het Radboud DSD Centrum deel uit van het Europees reference network rara endocrine diseases (Endo ERN). In de begeleiding van patiënten met DSD speelt seksualiteit en genderidentiteit een belangrijke rol. Hoewel DSD, genderdysforie en transseksualiteit verschillende entiteiten zijn, zit er veel overlap in begeleiding, expertise en behandeling. Hierdoor is er in het Radboudumc brede kennis en draagvlak om deze zorg uit te breiden naar de begeleiding van transgenders.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het Radboud DSD centrum uitgebreid tot een centrum voor Geslacht & Gender. Met een kundig mulitdisciplinair team bieden wij hooggespecialiseerde zorg en begeleiding aan mensen met genderdysforie en mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling.

Het Radboud expertisecentrum Geslacht & Gender is onder andere gespecialiseerd in:

Contact

Sandra Tiemissen
Secretaresse

contact

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Variaties in de geslachtelijke ontwikkeling DSD

Het Radboudumc Expertisecentrum DSD houdt zich bezig met stoornissen/variaties van de geslachtelijke en/of geslachtschromosomale differentiatie.

lees meer

Genderdysphorie

Het Amalia kinderziekenhuis heeft de intentie om transgenderzorg te gaan verlenen. We zijn echter nog volop bezig met de voorbereiding op een mogelijke start in 2020. In deze fase is het daarom nog niet mogelijk om een aanmelding te doen of op een wachtlijst geplaatst te worden.

lees meer

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer

Met wie krijgt u te maken?

Binnen het expertisecentrum Geslacht & Gender krijgt u te maken met zorgverleners uit verschillende medische disciplines.

lees meer

Met wie krijgt u te maken?


  • De gynaecoloog beoordeelt naast de uroloog ook de geslachtelijke ontwikkeling, begeleidt het proces rondom puberteit en hormoonbehandeling en voert gynaecologische behandelingen uit. Ook vragen omtrent vruchtbaarheid bespreekt de gynaecoloog met u.

    Lees meer over de afdeling gynaecologie


Meedoen aan onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van DSD. We doen dit om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Het kan zijn dat wij u of uw kind vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Deelname is altijd vrijblijvend. Als u niet wilt meedoen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Onze mensen