Expertisecentra Mindfulness Trainingen Mindfulness basistraining (MBCT) bij AD(H)D

Over mindfulness bij AD(H)D

Mindfulness is de bereidheid u met mildheid en nieuwsgierigheid open te stellen voor uw ervaring. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, gevoelens of emoties en lichamelijke gewaarwordingen. De training leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen.

lees meer

Over mindfulness bij AD(H)D

Mindfulness is de bereidheid u met mildheid en nieuwsgierigheid open te stellen voor uw ervaring. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, gevoelens of emoties en lichamelijke gewaarwordingen. De training leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen.

Mensen met AD(H)D ervaren vaak veel onrust in hun hoofd en zijn erg gevoelig voor allerlei prikkels. Daardoor wordt de concentratie verstoord en ervaren zij vaak problemen met het beginnen of afmaken van taken, omdat er zoveel afleiding is. Door meer bewust te worden van wat er gaande is, kan er ruimte ontstaan om opkomende impulsen op te merken, maar er simpelweg voor kiezen om deze niet te volgen. Hierdoor ontstaat een grotere keuzevrijheid en wordt men minder geleid door de automatische piloot en dat verbetert de kwaliteit van leven.


Inhoud

Er wordt geoefend met allerlei aandachtsoefeningen, zoals de bodyscan, zitten in aandacht en lichamelijke oefeningen, maar ook met kortere oefeningen zoals de ademruimte en het doen van routine activiteiten met aandacht.

lees meer

Inhoud

Er wordt geoefend met allerlei aandachtsoefeningen, zoals de bodyscan, zitten in aandacht en lichamelijke oefeningen, maar ook met kortere oefeningen zoals de ademruimte en het doen van routine activiteiten met aandacht. De ervaringen aan de hand van deze oefeningen worden besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan psycho-educatie over AD(H)D-klachten, zelfzorg en preventie van terugval m.b.t. de AD(H)D-klachten. De training bestaat uit 8 sessies die wekelijks gegeven worden. Een sessie duurt 2,5 uur. Tegen het einde van de training (meestal na sessie 6) vindt er ook een stiltedag (oefendag) plaats. Na iedere sessie wordt er huiswerk opgegeven, zodat u thuis kunt oefenen met in de training aangereikte stof. Het doen van het huiswerk is een essentieel onderdeel van de training, omdat er alleen op die manier met het richten van de aandacht geoefend kan worden. Bij het huiswerk wordt er ook aandacht besteed aan wat de deelnemer zou kunnen inzetten aan steun, structuur of strategieën om ook daadwerkelijk met de oefenstof thuis bezig te kunnen zijn.


Wat u leert

U leert met aandacht anders om te gaan met onplezierige gedachten, gevoelens en lichamelijke klachten, die even goed bij mensen met AD(H)D voorkomen, maar ook leert u anders omgaan met de meer specifieke AD(H)D-klachten.

lees meer

Wat u leert

U leert met aandacht anders om te gaan met onplezierige gedachten, gevoelens en lichamelijke klachten, die even goed bij mensen met AD(H)D voorkomen, maar ook leert u anders omgaan met de meer specifieke AD(H)D-klachten. U leert emoties meer toe te staan in plaats van deze te onderdrukken. U krijgt handvatten aangereikt om meer zicht te krijgen op de chaos in uw hoofd (de alsmaar opkomende gedachten) en de ervaren onrust in het lichaam en de daarmee samenhangende gevoelens. Door van een afstandje te leren kijken, kunt u bepalen welke impuls u zou willen volgen en welke juist niet gevolgd hoeft te worden. Hierdoor kunt u meer rust gaan ervaren en andere keuzes maken die meer helpend zijn.


Doelgroep

Deze training is afgeleid van de mindfulness basistraining en is meertoegespitst op mensen met
AD(H)D-klachten. U kunt deelnemen aan deze training als u 18 jaar of ouder bent.


Kosten

De indicatiestelling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico.

lees meer

Kosten

De indicatiestelling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico. Bij psychiatrische aandoeningen wordt de training vergoed, mits er ook andere behandelingen plaatsvinden of plaatsgevonden hebben in het kader van dezelfde zorgvraag.

Klik hier voor meer informatie over kosten van zorg.

Vanaf 1 januari 2022 geldt het zorgprestatiemodel. Bekijk de patiëntfolder van het zorgprestatiemodel.


Data

Maart & mei 2024

lees meer

Data

Maart 2024

  • MBCT bij ADHD dinsdagochtend: start dinsdagochtend 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april, 16 april, 23 april, 7 mei en 14 mei (van 09.30 - 12.30 uur) van 09.30 - 12.00 uur. Zondag 28 april stiltedag van 10.15 - 16.15 uur.

Mei 2024

  • MBCT bij ADHD dinsdagmiddag: start dinsdagmiddag 21 mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni, 25 juni, 2 juli en 9 juli (van 12.30 - 15.30 uur) van 13.00 – 15.00 uur. Stiltedag op zaterdag 29 juni van 10.15 – 16.15 uur.

In augustus 2024 worden de eerstvolgende trainingen ingepland. Zodra de data bekend zijn worden ze toegevoegd aan deze pagina.


Aanmeld­procedure

Voor deelname aan deze training heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, behandelaar met AGB code of een interne verwijzing van uw behandelend arts van het Radboudumc.

lees meer

Aanmeld­procedure

Voor deelname aan deze training heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, behandelaar met AGB code of een interne verwijzing van uw behandelend arts van het Radboudumc.

Verwijzen kan via: Zorgdomein / Radboudumc / GGZ / MBCT & Compassietraining

Na aanmelding ontvangt u per post een formulier persoonsgegevens. Na retour ontvangst van dit formulier én de verwijsbrief wordt u op volgorde van binnenkomst uitgenodigd voor een intakegesprek (duur circa 2 uur, inclusief 30 minuten supervisie van een psychiater). Tijdens dit intakegesprek zal samen met u worden besproken of deelname aan de training voor u een mogelijkheid is.

De plaatsing in trainingsgroepen is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.

  • Medewerkers
  • Intranet