AHEAD Op Maat Deelonderzoek naar depressie en parkinson binnen de Parkinson Op Maat-studie

AHEAD Op Maat is een aanvullend onderzoek naar depressie bij mensen met de ziekte van Parkinson. De onderzoekers van AHEAD Op Maat maken voor een deel gebruik van de onderzoeksgegevens die al voor de Parkinson Op Maat-studie verzameld zijn. Hiernaast hebben ze van een groep deelnemers nog extra onderzoeksgegevens nodig. Op deze webpagina vindt u meer informatie.

Vragen en meer informatie

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers door te mailen naar ahead.psy@radboudumc.nl.

Naar contactformulier

Vragen en meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers via het e-mailadres ahead.psy@radboudumc.nl. Mocht u interesse hebben en deelname overwegen krijgt u uiteraard nog meer uitgebreide informatie toegestuurd.


Waarom dit deelonderzoek?

Meer dan één op de drie mensen met de ziekte van Parkinson kampt met depressieve klachten. Door hier onderzoek naar te doen, willen we de behandeling van dit soort klachten verbeteren. lees meer

Waarom dit deelonderzoek?

Meer dan één op de drie mensen met de ziekte van Parkinson kampt met de symptomen van een depressie. De belangrijkste symptomen hiervan zijn je somber voelen en/of geen plezier meer kunnen beleven of zin meer hebben in dingen die voorheen wel plezier opriepen. Depressie bij de ziekte van Parkinson hangt samen met een lagere kwaliteit van leven en een slechter ziektebeloop. Daarom is onderzoek hiernaar erg belangrijk, zo kan er uiteindelijk een passende behandeling ontwikkeld worden.


Doel van het deelonderzoek

In dit deelonderzoek willen we kijken of verschillen in dopamine in hersengebieden mede ten grondslag liggen aan (verschillende typen) depressie bij de ziekte van Parkinson. lees meer

Doel van het deelonderzoek

In dit deelonderzoek willen wij aantonen of verschillen in dopamine in hersengebieden mede ten grondslag liggen aan (verschillende typen) depressie bij de ziekte van Parkinson. Hiervoor gebruiken we voor een deel de gegevens die binnen Parkinson Op Maat al verzameld zijn of nog zullen worden. Daarnaast zullen er ook extra metingen plaatsvinden.


Wat houdt deelname in?

Deelnemers komen in totaal drie keer naar het Radboudumc voor een interview en hersenscans. lees meer

Wat houdt deelname in?

Als u mee wilt doen zal er tijdens één of meerdere telefonische afspraken gekeken worden of u geschikt bent voor deelname en daarna worden in overleg de volgende afspraken gepland:

  • Een eerste afspraak waarbij enkele algemene vragen gesteld worden en daarnaast een psychiatrisch interview afgenomen wordt om eventuele psychische klachten goed in kaart te brengen. Deze afspraak duurt ongeveer 90 tot maximaal 120 min en vindt plaats op de polikliniek van de afdeling psychiatrie in het Radboudumc.
  • Twee volgende afspraken welke beiden plaatsvinden in het Donders Instituut. Op beide dagen wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen (een deel thuis, een deel tijdens de afspraak) en krijgt u verschillende hersenscans. Op beide dagen krijgt u een MRI-scan waarmee we kijken naar activiteit van de hersenen. Voor één van de twee dagen vragen wij u voor de MRI tijdelijk géén parkinsonmedicatie te gebruiken. Deze mag na de scan direct weer worden ingenomen. Op één van de twee dagen krijgt u ook een PET scan bij de afdeling radiologie in het Radboudumc, hiermee kunnen we de dopamine in de hersenen meten. De dag dat u beide scans krijgt zal ongeveer de hele dag duren (6 à 7 uur) en de dag met alleen de MRI duurt ongeveer 4 uur. Medewerkers van het onderzoek begeleiden u gedurende de dag.

Wie kunnen er meedoen?

Wij mailen deelnemers aan de Parkinson Op Maat-studie die in aanmerking komen om mogelijk mee te doen aan AHEAD Op Maat. Let op: meedoen is niet verplicht! lees meer

Wie kunnen er meedoen?

Wij mailen deelnemers aan de Parkinson Op Maat-studie die in aanmerking komen om mogelijk mee te doen aan AHEAD Op Maat. Deze selectie baseren wij op de vragenlijsten die zijn ingevuld voor de Parkinson Op Maat-studie. We selecteren mensen die hoog scoorden op vragen over somberheid of juist laag scoorden op vragen over somberheid. Als u van ons een mail ontvangt, wil dat dus niet zeggen dat u een depressie heeft. Hiernaast mailen we u alleen als u bij uw aanmelding voor de Parkinson Op Maat-studie heeft aangegeven in ander onderzoek geïnteresseerd te zijn.

U bent tot niets verplicht
We begrijpen dat meedoen aan een aanvullend onderzoek extra tijd en energie kost. U bent daarom niet verplicht om mee te doen aan AHEAD Op Maat. Geef het gerust aan als u niet mee wilt doen, u hoeft niet te vertellen waarom. Als u niet mee wilt doen, heeft dat geen enkele gevolgen voor uw deelname aan de Parkinson Op Maat-studie.

  • Medewerkers
  • Intranet