Doel van het IRLAB-onderzoek Onderzoek naar een nieuw medicijn om het evenwicht te verbeteren

Het IRLAB-onderzoek evalueert of het nieuwe middel pirepemat het evenwicht kan verbeteren waardoor u mogelijk minder vaak valt. Het onderzoek wordt gesponsord door Integratieve Research Laboratories Sweden.
Hoofdonderzoeker Bas Bloem vertelt over het IRLAB-onderzoek.

Meedoen aan IRLAB

Wilt u deelnemen aan het IRLAB-onderzoek? Meld u via onderstaande knop aan voor een oriënterend gesprek over deelname aan het onderzoek.

aanmelden

Over het onderzoek


IRLAB

Het doel van dit IRLAB-onderzoek (REACT-PD) is om te evalueren of pirepemat, een middel waarvoor nog geen vergunning is verleend, het evenwicht kan verbeteren waardoor het mogelijk is dat u minder vaak valt. Het onderzoeksmiddel, pirepemat, beïnvloedt de eiwitproductie in een bepaald deel van de hersenen. Deze eiwitten spelen een belangrijke rol in veel basisfuncties van de hersenen, zoals: motorische coördinatie, alertheid, waakzaamheid, aandacht en geheugen.


Hoe ziet deelname aan IRLAB eruit?

Als u deelneemt aan dit onderzoek komt u in totaal dertien keer naar het onderzoekscentrum, waarvan eerst een screening en vervolgens zeven bezoeken plaatsvinden tijdens de onderzoeksbehandeling en vijf bezoeken nadat u bent gestopt met de onderzoeksbehandeling.

lees meer

Hoe ziet deelname aan IRLAB eruit?

Hoe ziet deelname aan IRLAB eruit?
Als u deelneemt aan dit onderzoek moet u eerst een screeningbezoek afleggen en toestemming geven om mee te doen aan het onderzoek. Daar ondergaat u een aantal testen en zal een van de medewerkers van het onderzoeksteam bevestigen of het IRLAB-onderzoek geschikt voor u is. Als u wordt toegelaten tot het onderzoek, komt u nog voor twaalf bezoeken naar het Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen van het Radboud UMC Nijmegen. U komt in totaal dertien keer naar het onderzoekscentrum, eerst voor de screening en vervolgens vinden zeven bezoeken plaats tijdens de onderzoeksbehandeling en vijf bezoeken nadat u bent gestopt met de onderzoeksbehandeling. Deze bezoeken houden een aantal testen en procedures in, zoals vragenlijsten, bloedonderzoeken, lichamelijke onderzoeken of een hartfilmpje. Vanaf uw eerste bezoek tot het einde van de onderzoekbehandeling houdt u ook het aantal keer bij dat u bent gevallen.

Zodra u in het onderzoek bent opgenomen wordt u gedurende twaalf weken behandeld met het onderzoeksmiddel (studiegeneesmiddel) of een placebo. Een placebo is een stof die geen actief geneesmiddel bevat en die zal helpen bevestigen dat eventuele gunstige effecten een gevolg zijn van het onderzoeksmiddel en niet alleen van de kracht van positief denken. Er is een kans van één op drie dat u een placebo krijgt.

Bent u geïnteresseerd in deelname? 
Heeft u de ziekte van Parkinson, valt u herhaaldelijk  (ten minste twee keer per maand), bent u minimaal 55 en maximaal 85 jaar oud, heeft u geen DBS en heeft u een verzorger die ondersteuning kan bieden in het dagelijks leven voor de duur van het onderzoek? Voldoet u aan deze voorwaarden en wilt u deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek? Klik hier  om u aan te melden voor een oriënterend gesprek over deelname aan het onderzoek.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het IRLAB-onderzoek? Neem dan gerust contact op met het Research Support team via onze helpdesk: Telefoon 024 – 8080141 (bereikbaar op werkdagen van 08.30-10.00 uur en van 13.30-15.30 uur.) of via het contactformulier.


Over klinisch onderzoek

Het IRLAB-onderzoek is een klinische studie. Klinische onderzoeken spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van geneesmiddelen.

lees meer

Over klinisch onderzoek

Het  IRLAB-onderzoek is een klinisch onderzoek. Klinische studies spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Een medicijn ontwikkelen is een complex en lang proces. Het kan in totaal wel 15 jaar duren. Er zijn verschillende fases te onderscheiden. Het  IRLAB-onderzoek is een fase 2 studie.

Preklinisch onderzoek
Een medicijn ontwikkelen begint met een idee dat jarenlang wordt onderzocht en uitgewerkt in een lab. Dit noemen we het preklinische onderzoek en is een testfase voordat het naar mensen gaat. Het beantwoordt bepaalde vragen over een nieuw geneesmiddel, zoals: wat doet het? Hoe goed werkt het? Is het veilig om op mensen te testen? Hoe zou het aan mensen worden gegeven?

Fase 1
Dit is de eerste keer dat het medicijn getest wordt onder mensen, meestal gezonde vrijwilligers, om te zien hoe veilig en effectief het medicijn is en hoe het wordt verwerkt door het lichaam (d.w.z. waar in het lichaam het heengaat en hoe snel het uit het lichaam is verwijderd). Aan deze studies doen nog niet veel mensen mee, doorgaans tussen de 10 en 100.

Fase 2
Als fase 1 succesvol is, wordt het medicijn getest onder een grotere groep mensen (doorgaans 100 tot 500). Voor de meeste medicijnen is dit de eerste keer dat ze getest worden onder patiënten om te kijken of ze een veelbelovende manier zijn om de ziekte waarvoor het medicijn is ontwikkeld te behandelen en om erachter te komen wat de beste dosis is.

Fase 3
Dit zijn grotere studies (doorgaans 500 tot 5000 patiënten) om te bevestigen dat een medicijn echt werkt en veilig is om te gebruiken. Na de eerste drie fases van klinische ontwikkeling, kan het medicijn beoordeeld worden door regelgevende instanties voor medicijnen. Zij beslissen of het medicijn beschikbaar moet worden gemaakt voor een breder publiek.

Fase 4
Zelfs na goedkeuring voor openbaar gebruik, wordt een medicijn nog steeds gemonitord. Dit gebeurd door middel van fase 4 studies waarin de onderzoekers kijken hoe goed een medicijn werkt over een langere tijdsperiode en bij een grotere groep patiënten. Dit kunnen duizenden tot 10.000 patiënten zijn.

Meedoen aan een klinische studie
Als u deelneemt aan een klinische studie kunt u:

  • Meer informatie ontvangen over de ziekte van Parkinson en hierdoor uw aandoening beter begrijpen.
  • De progressie van uw ziekte nauwlettend in de gaten laten houden.
  • Anderen met de ziekte van Parkinson in de toekomst helpen.
  • Medewerkers
  • Intranet