Lopende onderzoeken Buitengewoon Baanbrekend

Wat is Buitengewoon Baanbrekend?

Het project Buitengewoon Baanbrekend is een transmuraal opleidingsproject voor AIOS huisartsgeneeskunde en A(n)IOS kindergeneeskunde rondom de zorg voor het (acuut) zieke kind.

lees meer

Wat is Buitengewoon Baanbrekend?

Doel project Buitengewoon Baanbrekend

Het doel van project Buitengewoon Baanbrekend is het gezamelijk opleiden van AIOS huisartsgeneeskunde en A(n)IOS kindergeneeskunde rondom de zorg voor het (acuut) zieke kind. Centraal staat het wederkerig leren, waarbij AIOS huisartsgeneeskunde gelegenheid krijgen hun kindergeneeskundige kennis en (verwijs) vaardigheden te optimaliseren en AIOS kindergeneeskunde gericht worden opgeleid in het verwerven van consultatieve vaardigheden. Dit project past bij de doelstellingen van de van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), zoals beschreven in het visiedocument opleiden 2025.

Het project kort samengevat

In 2020 is het pilotproject “Buitengewoon Baanbrekend’’ van start gegaan. Dit project is ontwikkeld door de opleiding huisartsgeneeskunde en opleiding kindergeneeskunde van het Radboudumc en Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Inmiddels is de pilotfase afgerond en wordt het project uitgebreid naar het Rijnstate ziekenhuis en mogelijk buiten de opleidingsregio Oost-Nederland (OOR-ON).

In project Buitengewoon Baanbrekend beoordelen AIOS huisartsgeneeskunde en A(n)IOS kindergeneeskunde samen zieke kinderen in elkaars context en bespreken de beoordelingen na met een specifieke focus op intraprofessionele samenwerking. Er zijn onderwijsbijeenkomsten gericht op ontwikkelen van intraprofessionele samenwerkingscompetenties rondom het acuut zieke kind en daarnaast worden kindertopics met zowel medische inhoudelijk focus als focus op samenwerking gegeven.


Het onderzoek

Het project wordt gedurende de looptijd actief gemonitord en geëvalueerd.

lees meer

Het onderzoek

In de pilotfase is onderzoek gekoppeld aan dit project om zo te evalueren wat dit opleidingsproject bijdraagt aan het ontwikkelen van intraprofessionele samenwerkingsvaardigheden van AIOS huisartsgeneeskunde en AIOS kindergeneeskunde omtrent de zorg rondom het acuut zieke kind. De eerste studie is afgesloten en toonde aan dat beiden AIOS beter hun eigen rol in het samenwerkingsproces overzagen, begrip voor elkaars rol ontwikkelden en met meer plezier samenwerkten. Tevens leidde het ook tot ideeën en inspiratie hoe de zorg rondom het acuut zieke kind beter en efficiënter gecoördineerd kon worden. Wel bleek dat intraprofessioneel leren beter lukt wanneer AIOS elkaar langer kennen en vaker met elkaar meewerken in elkaars context.

Dit gaf kansen om elkaar gerichter feedback te geven en samen na te denken over hoe het samenwerkingsproces geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast vonden AIOS onderwijsbijeenkomsten gericht op transmuraal/intraprofessioneel samenwerken waardevol en gaven zij aan dat deze bijeenkomsten helpend waren om hun denkproces over samenwerken concreter vorm te geven en toe te passen in de praktijk. Aan de hand van deze inzichten hebben wij wijzigingen aangebracht aan het project. Het project wordt nu op meerdere locaties geïmplementeerd en zal actief worden gemonitored en geëvalueerd.

Meedoen of meer informatie?

Na het lezen van alle informatie enthousiast geworden? Lees hier hoe je je opgeeft voor het project

lees meer

Meedoen of meer informatie?

Twee keer per jaar worden de AIOS huisartsgeneeskunde die voor hun ANW-diensten verbonden zijn aan een huisartsenpost bij het betreffende opleidingsziekenhuis uitgenodigd voor deelname aan het project. Opgeven kan in dat geval door te antwoorden op de mail en je aan te melden voor de introductiebijeenkomst. De A(n)IOS kindergeneeskunde uit de deelnemende ziekenhuizen worden door hun opleider voor het project uitgenodigd.

Elke maart en september start er een nieuwe groep AIOS die mee kunnen doen aan Buitengewoon Baanbrekend. Om je op te geven of voor meer informatie kun je terecht bij Sharon VrooijinkEster Coolen of Rosalin van Schie.

 


Agenda

De jaaragenda voor de onderwijsmomenten van 2022 die gegeven worden in het kader van Buitengewoon Baanbrekend lees meer

Agenda

 • 21 juni 2022 - 17.00-18.00: kindertopic urologie (online)
 • 12 juli 2022 - 17.15-18.15: DUO bijeenkomst CWZ groep (locatie CWZ)
 • 19 juli 2022 - 17.15-18.15: DUO bijeenkomst Rijnstate groep (locatie Rijnstate)
 • 20 september 2022: Introductiesessie nieuwe groep AIOS huisartsgeneeskunde (online)
 • 18 oktober 2022 - 17.00-18.00: kindertopic neonatologie (online)
 • … oktober 2022: DUO bijeenkomst
 • 15 november 2022 - 17.15-18.15: kindercasuïstiekbespreking (online)
 • 13 december 2022 - 17.00-18.00: kindertopic cardiologie (online)
 • .. december 2022: DUO bijeenkomst 

Projectonderdelen


Deelnemend AIOS en DUO-vorming

A(n)IOS kindergeneeskunde en AIOS huisartsgeneeskunde worden aan elkaar gekoppeld en vormen een vast DUO voor een periode van 6 maanden en zullen samen de projectonderdelen inplannen. lees meer

Deelnemend AIOS en DUO-vorming

Aan dit project doen AIOS huisartsgeneeskunde, AIOS kindergeneeskunde en eventueel, indien door de kinderarts-opleider als voldoende ervaren en bekwaam ingeschat, ANIOS kindergeneeskunde mee. AIOS huisartsgeneeskunde die voor hun ANW-diensten verbonden zijn aan een huisartsenpost bij het betreffende opleidingsziekenhuis ontvangen een mail over het project en uitnodiging voor deelname aan een introductiesessie. Indien zij besluiten tot deelname en wanneer tevens (door de kinderarts-opleider) deelnemend A(n)IOS kindergeneeskunde bekend zijn, wordt een DUO gevormd door de coördinerend docenten/projectleiders van het project. Dit DUO, een AIOS huisartsgeneeskunde-AIOS kindergeneeskunde, leren elkaar kennen tijdens de zogenaamde DUO bijeenkomsten en spreken met elkaar data af om in elkaars context kinderen te beoordelen. 


Gezamenlijk zieke kinderen beoordelen

De AIOS-duo’s beoordelen in totaal 4x met elkaar zieke kinderen; 2x in de eigen opleidingssetting en 2x in de opleidingssetting van de ander. AIOS duo’s plannen zelf deze data in en stemmen dit af met hun opleiders. lees meer

Gezamenlijk zieke kinderen beoordelen

1. Kinderdienst op de huisartsenpost

Het AIOS-duo geeft bij de doktersassistentes aan bij start van de dienst dat zij een kinderdienst willen gaan draaien. Kinderen worden geselecteerd uit het patiënten aanbod op de huisartsenpost door de assistentes. Het AIOS duo beoordeelt samen deze kinderen. Bij twijfel over de beoordeling van een kind, wordt de huisartsen-opleider gevraagd mee te kijken, zijn/haar oordeel is leidend. Voorwaarde voor deze diensten is dan ook dat de huisartsopleider aanwezig is op de HAP.

2. Kinderdienst op de SEH/afdeling kindergeneeskunde

De AIOS huisartsgeneeskunde gaat een dienst mee met de AIOS kindergeneeskunde in het ziekenhuis.

3. In de huisartsenpraktijk

De AIOS kindergeneeskunde komt een dag(deel) naar de huisartspraktijk van de AIOS huisartsgeneeskunde. Geadviseerd wordt om voor dit spreekuur zoveel mogelijk kinderen in te plannen (clusteren), zodat er voldoende aanbod is voor het AIOS-DUO.

4. Op de poli kindergeneeskunde

De AIOS huisartsgeneeskunde komt een dag(deel) naar de polikliniek kindergeneeskunde samen met A(n)IOS kindergeneeskunde op de polikliniek kindergeneeskunde.

Extra optie: Mede-beoordelen kind na verwijzing naar SEH

Een AIOS huisartsgeneeskunde gaat mee met de beoordeling van een patiënt die door hem/haar is ingestuurd vanuit de huisartsenpost naar de  kindergeneeskunde. De AIOS huisartsgeneeskunde wordt na insturen van de patiënt gebeld door de AIOS kindergeneeskunde wanneer deze patiënt daadwerkelijk wordt onderzocht. De AIOS huisartsgeneeskunde beoordeelt het kind mede op de SEH samen met de AIOS kindergeneeskunde. Voorwaarde hiervoor is dat de huisartsopleider aanwezig is op de HAP, om de patiënten doorstroming op de HAP te garanderen.

Voorwaarden:

Voor alle 4 onderdelen die op locatie plaatsvinden is de voorwaarde dat de opleiders/supervisoren aanwezig zijn of gemakkelijk te bereiken voor overleg. Bij twijfel over diagnostiek of beleid is de mening van de supervisor doorslaggevend.

Het bespreken van leerervaringen na gezamenlijke beoordelingen

Om hetgeen geleerd is tijdens gezamenlijke beoordelingen betekenis te geven voor de eigen rol als toekomstig huisarts en kinderarts worden leerervaringen besproken aan de hand van een bespreekformulier. Dit formulier is toegespitst op intraprofessionele samenwerkingsvaardigheden. Hierdoor wordt gestimuleerd om niet alleen over medisch inhoudelijke punten te evalueren, maar juist ook over de intraprofessionele samenwerking. De bespreekformulieren kunnen tevens worden gebruikt/toegevoegd aan het opleidingsportfolio. Deelnemend AIOS ontvangen deze bespreekformulieren per email. Een zakkaartje met competenties voor intraprofessionele samenwerking kan tevens helpen voor de voor of nabespreking van de gezamenlijke beoordelingen. Deze zal ook aan de AIOS worden toegestuurd.


Onderwijs­bijeenkomsten

Naast de praktijkonderdelen worden er ook regelmatig onderwijsbijeenkomsten georganiseerd samen met de kinderartsen.

lees meer

Onderwijs­bijeenkomsten

Introductiebijeenkomst

Een algemene introductiebijeenkomst over het project voor potentiële deelnemend AIOS HA zal in de maand maart en september worden gegeven (wanneer AIOS huisartsgeneeskunde instromen). Wanneer het project zal starten in een nieuw ziekenhuis zal deze introductiebijeenkomst ook worden gegeven aan de A(n)IOS kindergeneeskunde. Gezien de A(n)IOS kindergeneeskunde niet “groepsgewijs” wisselen zal de uitleg over het project voor nieuwe A(n)IOS kindergeneeskunde worden gegeven door de coördinerend AIOS kindergeneeskunde en kinderarts-opleider.

DUO bijeenkomsten

Binnen een maand na de vorming van de nieuwe duo’s wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Op deze DUO bijeenkomsten leren AIOS elkaar beter kennen en worden intraprofessionele topics en vaardigheden besproken en getraind. Een tweede DUO bijeenkomst vindt plaats na 3 maanden. Hier kunnen dan ook ervaringen worden uitgewisseld die AIOS hebben opgedaan toen zij gezamenlijk kinderen hebben beoordeeld.

Kindercasuïstiekbespreking

Twee keer per jaar vindt online een casuïstiekbespreking plaats, waar alle AIOS HA van de 2e fase (dus ook zij die niet deelnemen aan de projectonderdelen en een duo vormen) alle HA opleiders, alle AIOS KA en kinderartsen van deelnemend ziekenhuizen en Radboudumc voor worden uitgenodigd. Casuïstiek kan worden aangeleverd door deelnemend AIOS of opleiders en zal anders vanuit team Baanbrekend worden verzorgd.

Kindertopics

Voor AIOS huisartsgeneeskunde vinden 5 keer per jaar hottopics plaats over een onderwerp binnen de kindergeneeskunde. In deze topics wordt relevante kindercasuïstiek besproken voor de 1e lijn. Naast medisch inhoudelijke kennis staat bij de topics steeds de vraag centraal of verder diagnostiek/beleid in de 1e of de 2e lijn plaats zal vinden en wat de overwegingen zijn voor deze beslissing. De hottopics zijn ook toegankelijk voor alle 3e jaars AIOS huisartsgeneeskunde (dus ook zij die niet deelnemen aan het project). 


Documenten

Vind hier alle documenten van het project, zoals het zakkaartje, de informatiebrief, het bespreekformulier etc.

Aanvullende informatie


FAQ Veelgestelde vragen

 • Is mijn opleider ook verplicht om deel te nemen aan de programma onderdelen?

  lees meer


  Verplichting opleider

  Nee, jouw opleiders is niet verplicht om deel te nemen aan enig programma onderdeel. Wel wordt van jouw opleider verwacht aanwezig te zijn op huisartsenpost tijdens de diensten die je draait in het kader van Buitengewoon Baanbrekend. Daarnaast zijn alle opleiders welkom om aan te sluiten bij de kindercasuïstiekbespreking 2 keer per jaar.


 • Verantwoordelijkheid

  De supervisor van het specialisme waar de kinderen beoordeeld worden blijft eindverantwoordelijk. Dit betekent dat bij een kinderdienst op de huisartsenpost en het meelopen in de huisartsenpraktijk de huisartsopleider eindverantwoordelijk is. Bij een dienst in het ziekenhuis en het meelopen op de poli is de superviserend kinderarts eindverantwoordelijk.


Nieuws

Hier vind je de laatste nieuwtjes rondom het project

 • Artikel H&W
 • Artikel Medisch Contact
 • Themanummer H&W
 • Differentiatie/verdiepings-module kindergeneeskunde

Partners

Hier komt nog informatie over partners

English

For the English version of this webpage click on this link click here

Baanbrekend projectteam

 • Medewerkers
 • Intranet