Lopende onderzoeken COVR2Home: onderzoek naar post-COVID-19 revalidatie met een Virtual Reality-bril

Thuisrevalidatie bij post-COVID-19 klachten met VR-bril

In het COVR2Home project onderzoeken we hoe goed Virtual Reality (VR) thuisoefeningen werken voor het herstel van mensen met blijvende aanhoudende klachten na COVID-19.

In dit onderzoek vergelijken we twee behandelingen:

 • de  reguliere behandeling bij de fysiotherapeut
 • de behandeling bij de fysiotherapeut met een VR-bril, waarin met name concentratie-, geheugen- en ademhalingsoefeningen in de thuissituatie gedaan worden.
lee

Thuisrevalidatie bij post-COVID-19 klachten met VR-bril

In het COVR2Home project onderzoeken we hoe goed Virtual Reality (VR) thuisoefeningen werken voor het herstel van mensen met blijvende aanhoudende klachten na COVID-19.

In dit onderzoek vergelijken we twee behandelingen:

 1. de  reguliere behandeling bij de fysiotherapeut, en;
 2. de behandeling bij de fysiotherapeut met een VR-bril, waarin met name concentratie-, geheugen- en ademhalingsoefeningen in de thuissituatie gedaan worden.

Verwachte opbrengst

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de behandeling met de VR-bril in de thuissituatie goed werkt, kunnen patiënten kiezen tussen beide behandelingen. Zo kan de behandeling afgestemd worden op iemands persoonlijke situatie en kan de zorg op een slimme manier dichtbij huis geleverd worden. 


Thuisrevalidatie bij post-COVID-19 klachten met VR-bril Hoe werkt dat?

Informatie voor patiënten

Bekijk de informatie voor patiënten die deelnemen aan dit onderzoek. 

lees meer

Vragen

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met het onderzoeksteam.

contactformulier

Over het onderzoek


Achtergrond

5 tot 25% van de mensen heeft na COVID-19 aanhoudende klachten. Deze klachten hebben een grote impact op hoe het lichamelijk en geestelijk met iemand gaat, maar ook op iemands werk en sociale leven.

lees meer

Achtergrond

5 tot 25% van de mensen heeft na COVID-19 aanhoudende klachten. De meest voorkomende klachten zijn

 • Vermoeidheid
 • concentratie- en geheugenproblemen (‘hersenmist’)
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • overgevoeligheid voor licht en geluid
 • somberheid/prikkelbaarheid
 • slaapproblemen
 • hartkloppingen
 • spier- en gewrichtspijn.

Deze klachten hebben een grote impact op hoe het lichamelijk en geestelijk met iemand gaat, maar ook op iemands werk en sociale leven.

Uit een eerder haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een fysiotherapeutische behandeling met een Virtual Reality bril (VR-bril) een positief effect heeft op het herstel na een Covid-19 infectie. De oefeningen in de VR-bril zijn gericht op cognitief en mentaal herstel en op lichamelijk herstel. Zo kunnen de deelnemers met de VR-bril thuis zelf werken aan het herstelproces. De fysiotherapeut zal hierin begeleiding geven.


Wie kan meedoen?

Patiënten kunnen deelnemen wanneer: 

 • zij een verwijzing hebben naar een fysiotherapeut na een COVID-19 infectie
 • de COVID-19 infectie minstens 4 weken geleden is
 • zij 16 jaar of ouder zijn bij de start van het onderzoek
 • zij toestemming geven voor deelname
lees meer

Wie kan meedoen?

Graag criteria invullen. Bijv.

 • u heeft een COVID-19-infectie doorgemaakt
 • u blijft na de infectie klachten ondervinden
 • u bent onder behandeling bij een fysiotherapeut
 • u bent ouder dan 18?
 • u kunt voor dit onderzoek gebruik maken van een smartphone  

Wat verwachten wij van u?

Als u als fysiotherapeut meewerkt aan deze studie wordt u op basis van loting ingedeeld in een van de volgende groepen:

 • een groep fysiotherapeuten die een behandeling geeft met standaard thuisoefeningen
 • een groep fysiotherapeuten die een behandeling geeft met lichamelijke, concentratie-, geheugen- en ademhalingsoefeningen met een Virtual Reality (VR)-bril in de thuissituatie
lees meer

Wat verwachten wij van u?Wat verwachten wij van u?

Hier vertellen wat er van de fysiotherapeut verwacht wordt. 

lees meer

Wat verwachten wij van u?

Hier vertellen wat er van de fysiotherapeut verwacht wordt. 

 • Medewerkers
 • Intranet