Lopende onderzoeken COVR2Home: onderzoek naar post-COVID-19 revalidatie met een Virtual Reality-bril

Thuisrevalidatie bij post-COVID-19 klachten met VR-bril

In het COVR2Home project onderzoeken we hoe goed Virtual Reality (VR) thuisoefeningen werken voor het herstel van mensen met blijvende aanhoudende klachten na COVID-19.

In dit onderzoek vergelijken we twee behandelingen:

 • de  reguliere behandeling bij de fysiotherapeut, en;
 • de behandeling bij de fysiotherapeut met een VR-bril, waarin met name concentratie-, geheugen- en ademhalingsoefeningen in de thuissituatie gedaan worden.
lees meer

Thuisrevalidatie bij post-COVID-19 klachten met VR-bril

In het COVR2Home project onderzoeken we hoe goed Virtual Reality (VR) thuisoefeningen werken voor het herstel van mensen met blijvende aanhoudende klachten na COVID-19.

In dit onderzoek vergelijken we twee behandelingen:

 • de  reguliere behandeling bij de fysiotherapeut, en;
 • de behandeling bij de fysiotherapeut met een VR-bril, waarin met name concentratie-, geheugen- en ademhalingsoefeningen in de thuissituatie gedaan worden.

Verwachte opbrengst

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de behandeling met de VR-bril in de thuissituatie goed werkt, kunnen patiënten kiezen tussen beide behandelingen. Zo kan de behandeling afgestemd worden op iemands persoonlijke situatie en kan de zorg op een slimme manier dichtbij huis geleverd worden. 


Thuisrevalidatie bij post-COVID-19 klachten met VR-bril Hoe werkt dat?

Informatie voor fysiotherapeuten

Wilt u als fysiotherapeut deelnemen aan dit onderzoek? 

bekijk informatie

Vragen?

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met het onderzoeksteam.

contactformulier

Over het onderzoek


Achtergrond

5 tot 25% van de mensen heeft na COVID-19 aanhoudende klachten. Deze klachten hebben een grote impact op hoe het lichamelijk en geestelijk met iemand gaat, maar ook op iemands werk en sociale leven.

lees meer

Achtergrond

5 tot 25% van de mensen heeft na COVID-19 aanhoudende klachten. De meest voorkomende klachten zijn

 • Vermoeidheid
 • concentratie- en geheugenproblemen (‘hersenmist’)
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • overgevoeligheid voor licht en geluid
 • somberheid/prikkelbaarheid
 • slaapproblemen
 • hartkloppingen
 • spier- en gewrichtspijn.

Deze klachten hebben een grote impact op hoe het lichamelijk en geestelijk met iemand gaat, maar ook op iemands werk en sociale leven.

Uit een eerder haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een fysiotherapeutische behandeling met een Virtual Reality bril (VR-bril) een positief effect heeft op het herstel na een Covid-19 infectie. De oefeningen in de VR-bril zijn gericht op cognitief en mentaal herstel en op lichamelijk herstel. Zo kunnen de deelnemers met de VR-bril thuis zelf werken aan het herstelproces. De fysiotherapeut zal hierin begeleiding geven.


Wie kan meedoen?

U kunt deelnemen wanneer: 

 • u een verwijzing heeft naar een fysiotherapeut na een COVID-19 infectie
 • de COVID-19 infectie minstens 4 weken geleden is
 • u 16 jaar of ouder bent bij de start van het onderzoek
 • u toestemming geeft voor deelname
lees meer

Wie kan meedoen?

Graag criteria invullen. Bijv.

 • u heeft een COVID-19-infectie doorgemaakt
 • u blijft na de infectie klachten ondervinden
 • u bent onder behandeling bij een fysiotherapeut
 • u bent ouder dan 18?
 • u kunt voor dit onderzoek gebruik maken van een smartphone  

Wat houdt het onderzoek in?

Tijdens dit onderzoek krijgt u een behandeling met fysiotherapie. Dit kan gaan om de standaard behandeling of een behandeling met gebruik van een VR-bril. 

lees meer

Wat houdt het onderzoek in?

Wanneer u klachten houdt na een Covid-19 infectie kunt u daarvoor een behandeling bij de fysiotherapeut krijgen. Samen met uw fysiotherapeut maakt u een plan om te herstellen. Door onderzoek te doen kunnen we de behandeling met fysiotherapie voor mensen met post-covidklachten verbeteren.

In dit onderzoek (COVR2Home studie) vergelijken we het effect van:

 • De reguliere behandeling met fysiotherapie
 • De behandeling met fysiotherapie met een VR-bril

De behandeling met een VR-bril zal gedurende 12 weken plaatsvinden.  

Wat betekent het voor u als u meedoet aan het onderzoek?

U krijgt voor dit onderzoek op 3 momenten een vragenlijst via de app van Your Research op uw telefoon. Deze vragen hoeft u niet allemaal in één keer te beantwoorden. U kunt de vragenlijst tussendoor opslaan en op een ander moment verder gaan. Daarnaast vragen we u om 2 keer per week een beperkt aantal vragen in te vullen.

 We vragen uw toestemming om de gegevens over uw behandeling van uw fysiotherapeut te gebruiken voor dit onderzoek. Ook vragen we aan het begin van het onderzoek aan uw fysiotherapeut om een aantal basisgegevens over uw klachten en de behandeling. Uw fysiotherapeut kan deze invullen op het platform van Your Research. Zo willen we bijvoorbeeld weten of u in het ziekenhuis bent opgenomen toen u COVID-19 had en of eerder behandelingen heeft gehad voor COVID-19. Aan het einde van de behandeling vragen we nogmaals een aantal gegevens uit aan uw fysiotherapeut.


Einde van het onderzoek

Het onderzoek stopt na 6 maanden. Maar er zijn meer situaties waarin het onderzoek stopt.  

lees meer

Einde van het onderzoek

In deze situaties stopt voor u het onderzoek:

 • Nadat u 6 maanden heeft deelgenomen.
 • Wanneer u zelf wilt stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan bij de onderzoeker of uw fysiotherapeut. U hoeft niet te vertellen waarom u stopt. We gebruiken dan alleen de informatie die tot dan toe over u verzameld is, behalve als u hier geen toestemming voor geeft. Dan verwijderen we al uw gegevens. Als u besluit te stoppen met het onderzoek, kan dit consequenties hebben voor de vergoeding van uw behandeling. Bespreek dit met uw fysiotherapeut.
 • Wanneer een van de volgende organisaties besluit dat het onderzoek moet stoppen: de subsidieverstrekker, de overheid of de medisch-ethische commissie die het onderzoek beoordeelt.

Privacy

Bekijk hoe we omgaan met uw gegevens en privacy. 

lees meer

Privacy


 • Medewerkers
 • Intranet