Over het onderzoek achtergrond

In dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de relatie tussen leefgewoonten, zoals voeding en beweging, en lichaamssamenstelling in mensen met een niertumor. Tegelijkertijd onderzoeken we de invloed van lichaamssamenstelling op het ziekteverloop. lees meer

Over het onderzoek achtergrond

Jaarlijks wordt bij meer dan 2.300 mensen in Nederland een tumor in de nier gevonden. Het ziekteverloop na de diagnose niertumor kan heel verschillend zijn en is afhankelijk van verschillende factoren. Naast behandeling zijn kenmerken van de tumor het meest belangrijk, zoals de uitgebreidheid van de tumor en de ontwikkelingsgraad van de tumorcellen.

Deze factoren verklaren echter niet alle verschillen in ziekteverloop. Er zijn aanwijzingen dat patiëntkenmerken, zoals lichaamssamenstelling, ook van invloed kunnen zijn op het ziekteverloop. Met lichaamssamenstelling wordt de hoeveelheid en verdeling van vet- en spiermassa in het lichaam bedoeld. De lichaamssamenstelling kan worden beïnvloed door leefgewoonten, zoals voeding en beweging. Bij mensen met een niertumor is nog onduidelijk hoe leefgewoonten samenhangen met lichaamssamenstelling. Ook is de invloed van lichaamssamenstelling op het ziekteverloop nog onvoldoende onderzocht.

Doel

In dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de relatie tussen leefgewoonten, zoals voeding en beweging, en lichaamssamenstelling in mensen met een niertumor. Tegelijkertijd onderzoeken we de invloed van lichaamssamenstelling op het ziekteverloop.

Wij hopen uiteindelijk met deze informatie programma’s te kunnen ontwikkelen, die zich richten op leefgewoonten zoals de samenstelling van de voeding of de hoeveelheid beweging. Deze programma’s kunnen mogelijk het ziekteverloop van patiënten met een niertumor gunstig beïnvloeden, bijvoorbeeld door het risico op terugkeer van de tumor te verlagen.

Contact

Voor vragen over de ReLife-studie kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam per telefoon, e-mail of post. lees meer

Contact

Telefoon

06-23776683 (Drs. Scott Maurits of Mw. Monique Eijgenberger)

E-mail

relive.hev@radboudumc.nl

Post

Department for Health Evidence (133)
T.a.v. Drs. Scott Maurits
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Opzet van het onderzoek

De urologen van 18 ziekenhuizen in Nederland doen mee aan dit onderzoek. Het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen coördineert het onderzoek. Aan het ReLife onderzoek zullen 400 mannen en vrouwen tussen de 18 en 75 jaar meedoen bij wie kort geleden een niertumor is ontdekt. lees meer

Opzet van het onderzoek

Uitvoering

De urologen van 18 ziekenhuizen in Nederland doen mee aan dit onderzoek. Het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen coördineert het onderzoek. De projectleiders zijn mw. dr. ir. Alina Vrieling (epidemioloog) en dr. Michiel Sedelaar (uroloog).

Daarnaast verleent het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) belangrijke medewerking. Het IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners en heeft als doel de kankerzorg in Nederland te verbeteren. IKNL verzamelt daarvoor gegevens van alle patiënten in Nederland met de diagnose kanker. In dit onderzoek identificeert IKNL de mensen met een niertumor die voor het onderzoek in aanmerking komen. KWF Kankerbestrijding financiert het onderzoek.

Deelnemers

Aan het ReLife onderzoek zullen 400 mannen en vrouwen tussen de 18 en 75 jaar meedoen bij wie kort geleden een niertumor is ontdekt. Zij ontvangen een uitnodigingsbrief van hun ziekenhuis. Pas nadat een patiënt schriftelijk toestemming heeft verleend, kunnen de onderzoekers de persoonsgegevens gebruiken voor de adressering van brieven voor dit onderzoek.
 

Gegevens­verzameling

Voor het onderzoek maken wij gebruik van vragenlijsten, beweegmeters, lichaamsmateriaal, CT scans en medische informatie. lees meer

Gegevens­verzameling

Voor het onderzoek maken wij gebruik van vragenlijsten, beweegmeters, lichaamsmateriaal, CT scans en medische informatie.

Vragenlijsten

Wij vragen aan de deelnemers van het ReLife onderzoek om op vier momenten (ongeveer 3, 12, 24 en 48 maanden na de operatie van de niertumor) vragenlijsten in te vullen. Het invullen van de vragenlijst zal per keer ongeveer 1,5 tot 2 uur duren. Deze vragenlijsten gaan over:
 • leefgewoonten en gezondheid
 • voedingsgewoonten
 • beweegpatroon
 • kwaliteit van leven.

Beweegmeter

De deelnemers aan het ReLife onderzoek zullen ongeveer 3, 12, 24 en 48 maanden na operatie van de niertumor een beweegmeter dragen. Een beweegmeter is een klein (±4×2 cm en 0,5 cm dik), lichtgewicht (10 gram) en waterdicht apparaatje dat 24u per dag gedragen wordt op het rechterbovenbeen. De beweegmeters zijn speciaal gemaakt en bedoeld om gedurende langere tijd gedragen te worden.

Lichaamsmateriaal

Aan de deelnemers van het ReLife onderzoek vragen wij om ongeveer 3, 12, 24 en 48 maanden na de operatie een paar buisjes bloed af te staan. De eerste keer zijn dit 3 buisjes en de andere keren 2 buisjes.
Daarnaast vragen wij om toestemming voor het verzamelen van restmateriaal van de niertumor. Dit weefsel is bij de meeste patiënten verkregen tijdens de diagnose of operatie en ligt opgeslagen bij de afdeling pathologie van het ziekenhuis.

CT scans en medische gegevens

Als onderdeel van de diagnose en behandeling van de niertumor worden CT scans gemaakt. Wij vragen om toestemming voor het gebruik van deze CT scans voor het onderzoek. De CT scans zijn nodig om de lichaamssamenstelling te kunnen bepalen.

Daarnaast vragen wij toestemming van de deelnemers om inzage in relevante informatie uit het medische dossier en uit reeds bestaande landelijke bevolkings- en ziekteregisters (naast de Nederlandse Kankerregistratie o.a. PALGA – landelijke registratie van pathologie gegevens, BRP - Basisregistratie Personen en CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek).

Deelnemende ziekenhuizen

Aan het ReLife onderzoek doen 18 ziekenhuizen in het zuiden, midden en oosten van Nederland mee. lees meer

Deelnemende ziekenhuizen

Aan het ReLife onderzoek doen 18 ziekenhuizen in het zuiden, midden en oosten van Nederland mee. Dit zijn:
 • Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout
 • Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Canisius Wilhemina Ziekenhuis, Nijmegen
 • Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn en Zutphen
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s Hertogenbosch
 • Máxima Medisch Centrum, Veldhoven en Eindhoven
 • Meander Medisch Centrum, Amersfoort
 • Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer
 • Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen
 • Rijnstate, Arnhem, Velp en Zevenaar
 • Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
 • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg en Waalwijk
 • Ziekenhuis Bernhoven, Uden
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
 • Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk
 • Ziekenhuisgroep Twente, Almelo en Hengelo 
 • Elkerliek Ziekenhuis, Helmond
 • UMC Utrecht, Utrecht

Sponsor KWF Kankerbestrijding

Het ReLife onderzoek wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Het ReLife team

 • Medewerkers
 • Intranet