Lopende onderzoeken TUBA studie bij BRCA-mutatiedraagsters

Aan BRCA1/2-mutatiedraagsters wordt geadviseerd om de eierstokken en eileiders te laten verwijderen rond hun veertigste jaar. Dit leidt tot een duidelijke afname van het risico op eierstokkanker. Het belangrijkste nadeel is dat vrouwen direct vervroegd in de overgang komen. In de TUBA studie onderzoeken we een alternatieve methode: het verwijderen van de eileiders en pas op een later moment het verwijderen van de eierstokken.

Doel van de TUBA studie

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of een alternatieve methode in het voorkómen van eierstokkanker (eerst de eileiders verwijderen, pas later de eierstokken) de kwaliteit van leven verbetert van BRCA1/2-mutatiedraagsters in vergelijking met de huidige methode (eierstokken en eileiders tegelijkertijd verwijderen op de adviesleeftijd). 

Wie kan er meedoen?

U kunt meedoen aan de TUBA studie als u:

  • draagster bent van een BRCA1/2-genmutatie;
  • 25-40 jaar oud bent (voor BRCA1) of als u 25-45 jaar oud bent (in het geval van BRCA2);
  • een voltooide kinderwens heeft;
  • nog niet in de overgang bent;
  • op dit moment geen (na)behandeling voor kanker ondergaat;
  • nog minimaal één eileider heeft.

U kunt dus ook zeer zeker meedoen aan dit onderzoek als u nu of op een later moment de huidige operatiemethode wilt ondergaan (gelijktijdige verwijdering van eierstokken en eileiders). Meedoen aan de TUBA studie kan al vanaf het moment dat uw kinderwens voltooid is.

Wat houdt het onderzoek in?

U kiest zelf tussen de huidige of de alternatieve methode. Voor het onderzoek wordt extra lichamelijk onderzoek gedaan (lengte, gewicht, bloeddruk, heupomtrek, buikomtrek) en een bloedafname. Vijf jaar na de operatie komt u nog één keer extra naar het ziekenhuis om dit nog eens te herhalen.

Daarnaast ontvangt u enkele vragenlijsten; deze vormen het belangrijkste onderdeel van de TUBA studie. De vragenlijsten kunt u online invullen. Per operatie gebeurt dit vóór de operatie en 3 en 12 maanden ná de operatie. Daarna ontvangt u iedere twee jaar vragenlijsten tot 15 jaar na de laatste operatie. De vragen gaan over uw kwaliteit van leven, angst, kankergerelateerde zorgen, de gevolgen van de operatie, uw tevredenheid over uw beslissing en uw algemene gezondheid.

Wie doet het onderzoek?

De TUBA studie is een landelijk onderzoek en is opgezet door het Radboudumc in Nijmegen. De studie wordt gedaan door de afdeling Verloskunde en Gynaecologie in samenwerking met de afdelingen Klinische Genetica en IQ Healthcare. Deze studie wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding.

Meer informatie en aanmelden

Meedoen is vrijwillig. Wilt u meedoen aan de TUBA studie? Of wilt u de uitgebreide schriftelijke informatie? Neem dan contact op met de leden van het onderzoeksteam:

Wij kunnen vrijblijvend een afspraak voor u maken op de polikliniek Gynaecologie, waarin u uitleg krijgt en u uw vragen kunt stellen. Na het gesprek beslist u zelf of u mee wilt doen. Als u meedoet, is uw schriftelijke toestemming nodig.

Uw vragen kunt u ook altijd stellen aan uw behandelend arts.


Achtergrond van TUBA studie

Vrouwen met een BRCA1/2-genmutatie hebben een verhoogd risico op het krijgen van borst- en eierstokkanker. lees meer

Achtergrond van TUBA studie

Vrouwen met een BRCA1/2-genmutatie hebben een verhoogd risico op het krijgen van borst- en eierstokkanker. Screenen op eierstokkanker met behulp van echo en/of bloedonderzoek leidt niet tot een eerdere opsporing of betere behandeling van eierstokkanker. Daarom wordt aan BRCA1/2 mutatiedraagsters geadviseerd om de eierstokken en eileiders te laten verwijderen rond hun 40ste jaar. Dit leidt tot een duidelijke afname van het risico op eierstokkanker maar ook tot het acute begin van de overgang.

Er is mogelijk een alternatief voor de eierstok- en eileiderverwijdering: het verwijderen van de eileiders en pas op een later moment het verwijderen van de eierstokken. Dit alternatief is gebaseerd op het feit dat de meeste gevallen van eierstokkanker zeer waarschijnlijk ontstaan in de eileider. Er zijn echter nog maar weinig gegevens bekend over deze alternatieve methode. Daarom is deze alternatieve aanpak onderwerp van de TUBA studie. De TUBA studie wordt georganiseerd vanuit het Radboudumc en inmiddels zijn er 12 andere deelnemende centra. Dit zijn het AMC, het NKI/AvL en het VUmc te Amsterdam. Het UMCG in Groningen, het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het Medisch Centrum Leeuwarden, het LUMC in Leiden, het MUMC+ in Maastricht,het Erasmus MC in Rotterdam, het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg het UMC Utrecht en het MMC Veldhoven.

Over BRCA1/2­-afwijkingen

Gemiddeld hebben vrouwen in Nederland tot hun zeventigste jaar ongeveer 12% kans op borstkanker en ongeveer 1% op eierstokkanker. Voor vrouwen met een BRCA-mutatie is deze kans veel groter. lees meer

Meedoen aan onderzoek

In het Radboudumc behandelen en verplegen we patiënten. Daarnaast doen we medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is het vinden van oorzaken van aandoeningen en het vinden van betere behandelmethoden. U kunt gevraagd worden om aan zo’n onderzoek mee te doen.

Verloskunde en Gynaecologie Afdeling

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet