Afdelingen Neonatologie

Over de afdeling Neonatologie

Op de afdeling Neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt en kinderen met aangeboren afwijkingen.

lees meer

Over de afdeling Neonatologie

Neonatologie houdt zich bezig met de problemen van pasgeboren kinderen. Op de afdeling Neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt en kinderen met aangeboren afwijkingen. Het gaat hierbij meestal om kinderen die intensieve zorg nodig hebben.

Veel kinderen op de afdeling Neonatologie zijn in het Amalia kinderziekenhuis geboren of worden met een speciaal ingerichte ambulance uit andere ziekenhuizen opgehaald.


Contact

Afdeling Neonatologie

(024) 361 38 60

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Route: 791, 792 of 795

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Onze afdeling bestaat uit verschillende units. Afhankelijk van de zorg die nodig is, komt uw kind op één van de volgende units:

NICU F1c:

 • Unit 1: volg route 792
 • Unit 2: volg route 791

NICU F1a:

 • Unit 3: volg route 795

Neonatologie High Care en Neonatologie Medium Care:

 • Unit 4: volg route 795

Het Amalia kinderziekenhuis

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 791, 792 of 795

Bezoek

Ouders zijn 24 uur per dag welkom bij hun kind. Ander bezoek is welkom tussen 11.00 uur en 20.00 uur. Per dag mogen er maximaal 4 mensen op bezoek komen.

lees meer

Bezoek

Per dag zijn er 4 bezoekers (inclusief ouders) per kind welkom op de afdeling. Er mogen 2 bezoekers tegelijk zijn.

Bekijk de hygiënemaatregelen voordat u op bezoek gaat.Hygiëne en voorkomen van infecties

Om infecties te voorkomen is goede hygiëne belangrijk. Wij vragen u zich te houden aan de maatregelen op de afdeling.

lees meer

Hygiëne en voorkomen van infecties

Kinderen op onze afdeling zijn door ziekte of vroeggeboorte extra gevoelig voor het krijgen van infecties. Uw kind is kwetsbaar en daardoor kan een infectie ernstig verlopen. Infecties kunnen ontstaan door bacteriën, virussen of schimmels die u met zich meedraagt, bijvoorbeeld op uw handen of uw telefoon. Om deze reden zijn er op de afdeling afspraken gemaakt over hygiëne. Deze afspraken gelden voor alle bezoekers:

Op alle toegangsdeuren van onze afdeling vindt u stickers met instructies over de hygiëne en de gemaakte afspraken. Het is belangrijk dat u zich hier goed aan houdt. Op deze manier helpt u mee infecties op de afdeling te voorkomen. 

De afspraken

 • Voordat u op de afdeling komt, bergt u uw jas en tas op in een kluisje. Vraag de verpleegkundige om hulp als er geen kluisje beschikbaar is;
 • Draag geen sieraden aan uw handen en polsen (horloges, armbanden, ringen en dergelijke);
 • Desinfecteer uw handen en polsen voordat u naar de (sub)afdelingen gaat. Hiervoor zijn alcoholdispensers beschikbaar bij de ingang van de afdeling en ook bij het bed van uw kind;
 • Er zijn aparte toegangsdeuren voor de verschillende subafdelingen (intensive care, post-IC en high care). Gebruik alleen de toegangsdeur die naar de bedplek van uw kind leidt.
 • Als uw handen zichtbaar vuil zijn, maak uw handen dan schoon met zeep of met een nat washandje op de afdeling;
 • Maak uw telefoon schoon met een desinfectie doekje. Na het gebruik van uw telefoon desinfecteert u opnieuw uw handen.
 • Als u op de afdeling hoest, niest of uw haren, gezicht of bril aanraakt, desinfecteert u daarna opnieuw uw handen.
 • Iedere baby heeft een eigen bedplek. Deze plek isaangegeven door middel van blauwe markering op de vloer. Blijf zo veel mogelijk binnen die blauwe markering.
 • Op de eenpersoonskamers op de NICU is de kamer opgedeeld in zones; een gedeelte voor ouders en een gedeelte voor de zorgprofessional. 
 • Er zijn voor u voedingskussens, stoelen en dergelijke beschikbaar op de afdeling. Maak deze schoon met een desinfectiedoekje voor- en nadat u de spullen gebruikt. 
 • Uw kind heeft een eigen speen en ‘uitkook-ei’ waarin u deze bewaart. De speen moet iedere dag uitgekookt worden. De verpleegkundige geeft u uitleg en laat u zien hoe en waar u dit kunt doen.

Bent u ziek of verkouden?

Als u zelf een besmettelijke aandoening heeft, zoals verkoudheid, griep of een koortslip, neem dan contact op met de afdeling welke maatregelen genomen moeten worden. Dit geldt ook wanneer u een kinderziekte (waterpokken, mazelen buikgriep) doormaakt of contact heeft gehad met iemand die een kinderziekte doormaakt. Meld dit altijd op de afdeling.


Amalia kinderziekenhuis

De aandachtsgebieden verloskunde en neonatologie zijn in het Amalia kinderziekenhuis ondergebracht onder de paraplu van geboortezorg (perinatologie). lees meer

Informatie voor ouders


Opname

Opname op de afdeling Neonatologie is vaak onverwacht en emotioneel. Meestal ligt uw kind in een couveuse met daaromheen allerlei apparatuur. De hartslag, bloeddruk en ademhaling, worden steeds bewaakt met een monitor.

lees meer

Ontslag of overplaatsing

Zodra uw kind geen intensieve zorg meer nodig heeft, wordt uw kind overgeplaatst naar een andere unit binnen de afdeling of naar een ziekenhuis. Als uw kind naar huis mag, bespreken wij dit met u. lees meer

Polikliniek Neonatologie Follow-up

Als uw kind al naar huis is of overgeplaatst naar een ziekenhuis bij u in de buurt, blijven wij de ontwikkeling van uw kind controleren. lees meer

Waarvoor kan uw kind bij ons terecht?


Waarom naar het Radboudumc?

Regionale ziekenhuizen verwijzen patiënten naar onze afdeling voor een aantal bijzondere medische verrichtingen. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Regionale ziekenhuizen verwijzen patiënten naar onze afdeling voor een aantal bijzondere medische verrichtingen. De afdeling beschikt over bijzondere voorzieningen en specifieke deskundigheid voor de opvang van ernstig zieke zwangeren en zwangeren van wie de zwangerschap wordt bedreigd (bijv. door vroeggeboorte). De polikliniek Prenatale Diagnostiek beschikt over alle mogelijkheden om al tijdens de zwangerschap de kans te bepalen dat het kind het syndroom van Down heeft en om gericht te zoeken naar een bepaalde aandoening. In Nederland kunnen patiënten voor deze vormen van zorg alleen terecht in universitair medische centra en een aantal grote algemene ziekenhuizen.


All4Small

All4Small is een initiatief van de afdeling Neonatologie (zorg voor zieke en/of te vroeg geboren pasgeborenen) van het Amalia kinderziekenhuis. Wij willen via structurele sponsorwerving geld inzamelen voor onderzoek. lees meer

NICU in onze nieuwbouw

Grote veranderingen voor de kleinste patiëntjes

lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet