Afdelingen Neonatologie

Over de afdeling Neonatologie

Op de afdeling Neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt en kinderen met aangeboren afwijkingen.

lees meer

Over de afdeling Neonatologie

Neonatologie houdt zich bezig met de problemen van pasgeboren kinderen. Op de afdeling Neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt en kinderen met aangeboren afwijkingen. Het gaat hierbij meestal om kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Er is een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) voor kinderen waarbij extra ondersteuning en bewaking van de vitale functies nodig is, maar er is ook een Post IC - High Care voor minder zieke kinderen.

Veel kinderen op de afdeling Neonatologie zijn in het Amalia kinderziekenhuis geboren of worden met een speciaal ingerichte ambulance uit andere ziekenhuizen opgehaald.


Contact

Afdeling Neonatologie

(024) 361 38 60

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 795

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 795

Maatregelen coronavirus

Komt u naar het Radboudumc? U mag helaas geen begeleider meenemen. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Bezoekers/begeleiders met klachten mogen helaas niet naar binnen. Voor alle patiënten, begeleiders en bezoekers vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht.

lees meer

Bezoek

Ouders zijn 24 uur per dag welkom. Broertjes en zusjes zijn ook de hele dag welkom, wel zijn er een paar uitzonderingen. Ander bezoek gaat in overleg met de ouders.

lees meer

Bezoek


  • Ouders zijn 24 uur per dag welkom bij hun kind.


Handhygiëne

Kinderen op de afdeling Neonatologie zijn extra gevoelig voor infecties. Daarom is goede handhygiëne belangrijk. Wij vragen u uw pols- en handsieraden af te doen en uw handen te desinfecteren.

lees meer

Handhygiëne

Kinderen op de afdeling Neonatologie zijn door ziekte en/of onrijpheid extra gevoelig voor infecties. Uw kind is erg kwetsbaar daarom is goede hygiëne erg belangrijk. Op uw handen zijn veel micro-organismen aanwezig. Hier kan uw kind ziek van worden.

Sieraden

Het is belangrijk om bij binnenkomst op de afdeling uw pols- en handsieraden (horloge, ringen, armbanden) af te doen en uw handen te desinfecteren met handalcohol.

Handen ontsmetten

Bij binnenkomst op de afdeling hangt een instructie met de stappen die u moet volgen bij het desinfecteren van uw handen. Ook informeert de verpleegkundige op de afdeling u over het uitvoeren van de handhygiëne. Voor een eerste bezoek is het belangrijk dat u de instructiefilm bekijkt voordat u de afdeling op gaat.

Ouders maken op de afdeling veel gebruik van mobiele telefoons, bijvoorbeeld voor het maken van foto’s van hun kindje. Op een telefoon zitten wel 18 keer zo veel bacteriën dan op een openbaar toilet. Wees ervan bewust dat een telefoon heel vies kan zijn. Wij vragen u daarom om ook na het gebruik van uw telefoon uw handen te desinfecteren. Leg uw telefoon daarom ook niet in het bed of de couveuse van uw kind.


Amalia kinderziekenhuis

De aandachtsgebieden verloskunde en neonatologie zijn in het Amalia kinderziekenhuis ondergebracht onder de paraplu van geboortezorg (perinatologie). lees meer

Informatie voor ouders


Opname

Opname op de afdeling Neonatologie is dit vaak onverwacht en emotioneel. Meestal ligt uw kind in een couveuse met daaromheen allerlei apparatuur. De hartslag, bloeddruk en ademhaling, worden steeds bewaakt met een monitor.

lees meer

Ontslag of overplaatsing

Zodra uw kind geen intensieve zorg meer nodig heeft, wordt uw kind overgeplaatst naar een andere unit binnen de afdeling of naar een ziekenhuis. Als uw kind naar huis mag, bespreken wij dit met u.

lees meer

Voorzieningen

Er zijn speciale voorzieningen voor ouders. Zo is er een huiskamer, kunt u online naar uw kind kijken, hebben we kolfkamers en nog meer.

lees meer

Voorzieningen

Ronald McDonald huiskamer

Als uw kind op de afdeling Neonatologie is opgenomen, kunt u als ouder gebruikmaken van de Ronald McDonald huiskamer. Hier kijkt u tv, drinkt u koffie- of thee, warmt u een maaltijd op of praat u met andere ouders.

Kolfkamers

De afdeling heeft 2  kolfkamers met elektrische kolfapparaten.

Gebruik golfkar of rolstoel

Als u net bent bevallen en uw wilt uw kindje bezoeken op de afdeling Neonatologie, dan kunt u gebruik maken van de golfkar. Een vrijwilliger brengt u met de golfkar zo dicht mogelijk bij de afdeling zodat u geen lange afstanden hoeft te lopen. Bij de hoofdingang vindt u rolstoelen. 

Overnachten

Op de afdeling Neonatologie kunt u niet bij uw kind blijven slapen (rooming-in). Wel is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ronald McDonaldhuis en het Radboudhotel.

Overige voorzieningen


Wetenschap­pelijk onderzoek

Informatie voor ouders over wetenschappelijk onderzoek bij pasgeborenen.

lees meer

Waarvoor kan uw kind bij ons terecht?


Waarom naar het Radboudumc?

Regionale ziekenhuizen verwijzen patiënten naar onze afdeling voor een aantal bijzondere medische verrichtingen.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Regionale ziekenhuizen verwijzen patiënten naar onze afdeling voor een aantal bijzondere medische verrichtingen. De afdeling beschikt over bijzondere voorzieningen en specifieke deskundigheid voor de opvang van ernstig zieke zwangeren en zwangeren van wie de zwangerschap wordt bedreigd (bijv. door vroeggeboorte). De polikliniek Prenatale Diagnostiek beschikt over alle mogelijkheden om al tijdens de zwangerschap de kans te bepalen dat het kind het syndroom van Down heeft en om gericht te zoeken naar een bepaalde aandoening. In Nederland kunnen patiënten voor deze vormen van zorg alleen terecht in universitair medische centra en een aantal grote algemene ziekenhuizen.

Onze mensen


All4Small

All4Small is een initiatief van de afdeling Neonatologie (zorg voor zieke en/of te vroeg geboren pasgeborenen) van het Amalia kinderziekenhuis. Wij willen via structurele sponsorwerving geld inzamelen voor onderzoek.

lees meer