19 april 2018

Kwetsbare ouderen die mogelijk huidkanker hebben (in het bijzonder basaalcelcarcinoom), kunt u sinds kort verwijzen naar een gespecialiseerd spreekuur: het geriatrisch dermato-oncologie spreekuur. Tijdens dit spreekuur nemen we ruim de tijd om de context en waarden van de patiënt in kaart te brengen. Doel: het optimaliseren van zorg op maat, gezamenlijke besluitvorming en het voorkomen van zowel onder- als overbehandeling.

Dermatoloog Satish Lubeek: “Behandelafwegingen bij kwetsbare oudere patiënten met basaalcelcarcinoom kunnen in de praktijk best een uitdaging zijn. Aan de ene kant groeit een basaalcelcarcinoom langzaam en heeft het bijna nooit uitzaaiingen of overlijden tot gevolg. Aan de andere kant kan het op de langere termijn toch tot veel klachten leiden. Bijvoorbeeld door lokale weefseldestructie. Het voorkomen van zowel onder- als overbehandeling is daarom vaak een uitdaging.”

Het spreekuur

Satish nam het initiatief voor dit specialistisch spreekuur. Hierin worden ruimere consulttijden ingepland dan gebruikelijk en de drempel voor multidisciplinaire overleg ligt laag. Patiënten en hun naasten zijn heel positief over het spreekuur. Ze vinden het bijvoorbeeld prettig dat er geprobeerd wordt om het aantal ziekenhuisbezoeken tot het minimum te beperken. Satish: “Ook als zorgverleners merken we verschil. We nemen en hebben meer tijd om in meer detail met patiënten en hun naasten stil te staan bij de context en waarden van de patiënt. Dit leidt regelmatig tot een ander beleid dan vooraf ingeschat. Zo wordt soms bijvoorbeeld weloverwogen afgezien van actieve behandeling en besloten tot het vervolgen van een tumor die geen klachten geeft. Het benadrukt des te meer hoe belangrijk voldoende ruimte en aandacht voor gezamenlijke besluitvorming is bij het maken van een behandelafweging.”

Verwijzen

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of andere medisch specialisten (onder andere perifeer dermatologen) kunnen patiënten verwijzen naar het spreekuur. De focus ligt op patiënten van 80 jaar en ouder, met name wanneer er twijfel bestaat over het te voeren beleid. Twijfelt u over de verwijzing? Neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie: 024 361 3280.

Het spreekuur is wekelijks op donderdag, op de polikliniek Dermatologie van het Radboudumc. Verwijzing is mogelijk via de gebruikelijk route in Zorgdomein naar Dermatologie. Neem in de klinische vraagstelling op dat het gaat om een verwijzing naar het geriatrisch dermato-oncologie spreekuur.

Meer nieuws


Studie naar pijn op de borst

4 april 2019

Op 1 maart startte de ARTICA-studie naar patiënten met pijn op de borst die vooraf een laag risico hebben op een acuut coronair syndroom. Mogelijk raakt u bij deze studie betrokken.

lees meer

Seksueel geweld bij mannen

4 april 2019

Wist u dat één op de vijf mannen ooit grensoverschrijdend gedrag meegemaakt heeft? Goede zorg, zo snel mogelijk na het voorval, is van groot belang. Het Centrum Seksueel Geweld biedt deze zorg. Bekijk hier de verwijsmogelijkheden.

lees meer

Hiv voorkomen met PrEP

4 april 2019

Verpleegkundig specialist Karin Grintjes van ons hiv-behandelcentrum vertelt over PrEP en wijst op de hiv-indicatoren.

lees meer

Nuttige nieuwe test voor Parkinson

27 maart 2019

In vroege stadia kan het lastig zijn om Parkinson te onderscheiden van andere aandoeningen die er identiek lijken uit te zien. Onderzoekers van het Radboudumc en Britse collega's beschrijven een nieuwe test die snel en betrouwbaar kan aangeven of iemand Parkinson heeft.

lees meer

Tuberculosemedicijn veilig in hogere dosering Te lage dosering rifampicine kan juist bijdragen aan multiresistente tuberculose

25 maart 2019

Onderzoekers van het Radboudumc schrijven in het wetenschapsblad PlosOne dat ze een groep patiënten met ernstige tuberculose aanzienlijk hogere doseringen hebben voorgeschreven. De doseringen bleken veilig en goed te verdragen.

lees meer