19 april 2018

Kwetsbare ouderen die mogelijk huidkanker hebben (in het bijzonder basaalcelcarcinoom), kunt u sinds kort verwijzen naar een gespecialiseerd spreekuur: het geriatrisch dermato-oncologie spreekuur. Tijdens dit spreekuur nemen we ruim de tijd om de context en waarden van de patiënt in kaart te brengen. Doel: het optimaliseren van zorg op maat, gezamenlijke besluitvorming en het voorkomen van zowel onder- als overbehandeling.

Dermatoloog Satish Lubeek: “Behandelafwegingen bij kwetsbare oudere patiënten met basaalcelcarcinoom kunnen in de praktijk best een uitdaging zijn. Aan de ene kant groeit een basaalcelcarcinoom langzaam en heeft het bijna nooit uitzaaiingen of overlijden tot gevolg. Aan de andere kant kan het op de langere termijn toch tot veel klachten leiden. Bijvoorbeeld door lokale weefseldestructie. Het voorkomen van zowel onder- als overbehandeling is daarom vaak een uitdaging.”

Het spreekuur

Satish nam het initiatief voor dit specialistisch spreekuur. Hierin worden ruimere consulttijden ingepland dan gebruikelijk en de drempel voor multidisciplinaire overleg ligt laag. Patiënten en hun naasten zijn heel positief over het spreekuur. Ze vinden het bijvoorbeeld prettig dat er geprobeerd wordt om het aantal ziekenhuisbezoeken tot het minimum te beperken. Satish: “Ook als zorgverleners merken we verschil. We nemen en hebben meer tijd om in meer detail met patiënten en hun naasten stil te staan bij de context en waarden van de patiënt. Dit leidt regelmatig tot een ander beleid dan vooraf ingeschat. Zo wordt soms bijvoorbeeld weloverwogen afgezien van actieve behandeling en besloten tot het vervolgen van een tumor die geen klachten geeft. Het benadrukt des te meer hoe belangrijk voldoende ruimte en aandacht voor gezamenlijke besluitvorming is bij het maken van een behandelafweging.”

Verwijzen

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of andere medisch specialisten (onder andere perifeer dermatologen) kunnen patiënten verwijzen naar het spreekuur. De focus ligt op patiënten van 80 jaar en ouder, met name wanneer er twijfel bestaat over het te voeren beleid. Twijfelt u over de verwijzing? Neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie: 024 361 3280.

Het spreekuur is wekelijks op donderdag, op de polikliniek Dermatologie van het Radboudumc. Verwijzing is mogelijk via de gebruikelijk route in Zorgdomein naar Dermatologie. Neem in de klinische vraagstelling op dat het gaat om een verwijzing naar het geriatrisch dermato-oncologie spreekuur.

Meer nieuws


Wijziging zorgaanbod Reumatologie

20 december 2018

Het Radboudumc is de meest geschikte plek voor reumapatiënten die multidisciplinaire zorg nodig hebben en voor reumapatiënten die moeten worden opgenomen. Daar willen we nog meer op focussen. Daarom stoppen we met monodisciplinaire poliklinische zorg.

lees meer

Verpleegafdelingen verhuizen

18 december 2018

De komende weken verhuizen we enkele verpleegafdelingen. Houd u er rekening mee dat deze afdelingen op de dag van de verhuizing minder goed bereikbaar zijn? Ook de contactgegevens van de afdelingen veranderen.

lees meer

Nijmeegse Netwerkdag op weg naar blended care in netwerken

5 november 2018

Ruim 100 specialisten en huisartsen uit de regio ontmoetten elkaar op 23 oktober op de Nijmeegse Netwerkdag. Naast elkaar leren kennen, werd vooral antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we digitale middelen inzetten om onderlinge communicatie en daarmee samenwerking te verbeteren?

lees meer

Neurologische spoedpatiënt eerder naar huis

11 oktober 2018

Patiënten met licht traumatisch schedelhersenletsel (hersenschudding) en patiënten met een licht herseninfarct worden vanuit onze Spoedeisende Hulp óf opgenomen óf ze gaan naar huis. Een groter deel van deze neurologische spoedpatiënten gaat nu vanaf de SEH naar huis.

lees meer

Nieuwe e-learning gendersensitieve zorg

28 augustus 2018

In de nieuwe e-learning 'Gendersensitieve zorg' leert u over het verschil in biologie, socialisatie en leefomstandigheden van mannen en vrouwen in relatie tot (de presentatie van) hun gezondheidsklachten.

lees meer

Beperkte verwijzing mogelijk voor vrouwenspreekuur Cardiologie

28 augustus 2018

Door de grote toeloop van patiënten is de wachttijd voor het spreekuur voor vrouwen met specifieke hartklachten opgelopen tot ruim een jaar. Dat is voor onze patiënten en onszelf te lang. Om deze wachttijd te verlagen, is ervoor gekozen om niet meer alle patiënten te zien.

lees meer