19 april 2018

Kwetsbare ouderen die mogelijk huidkanker hebben (in het bijzonder basaalcelcarcinoom), kunt u sinds kort verwijzen naar een gespecialiseerd spreekuur: het geriatrisch dermato-oncologie spreekuur. Tijdens dit spreekuur nemen we ruim de tijd om de context en waarden van de patiënt in kaart te brengen. Doel: het optimaliseren van zorg op maat, gezamenlijke besluitvorming en het voorkomen van zowel onder- als overbehandeling.

Dermatoloog Satish Lubeek: “Behandelafwegingen bij kwetsbare oudere patiënten met basaalcelcarcinoom kunnen in de praktijk best een uitdaging zijn. Aan de ene kant groeit een basaalcelcarcinoom langzaam en heeft het bijna nooit uitzaaiingen of overlijden tot gevolg. Aan de andere kant kan het op de langere termijn toch tot veel klachten leiden. Bijvoorbeeld door lokale weefseldestructie. Het voorkomen van zowel onder- als overbehandeling is daarom vaak een uitdaging.”

Het spreekuur

Satish nam het initiatief voor dit specialistisch spreekuur. Hierin worden ruimere consulttijden ingepland dan gebruikelijk en de drempel voor multidisciplinaire overleg ligt laag. Patiënten en hun naasten zijn heel positief over het spreekuur. Ze vinden het bijvoorbeeld prettig dat er geprobeerd wordt om het aantal ziekenhuisbezoeken tot het minimum te beperken. Satish: “Ook als zorgverleners merken we verschil. We nemen en hebben meer tijd om in meer detail met patiënten en hun naasten stil te staan bij de context en waarden van de patiënt. Dit leidt regelmatig tot een ander beleid dan vooraf ingeschat. Zo wordt soms bijvoorbeeld weloverwogen afgezien van actieve behandeling en besloten tot het vervolgen van een tumor die geen klachten geeft. Het benadrukt des te meer hoe belangrijk voldoende ruimte en aandacht voor gezamenlijke besluitvorming is bij het maken van een behandelafweging.”

Verwijzen

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of andere medisch specialisten (onder andere perifeer dermatologen) kunnen patiënten verwijzen naar het spreekuur. De focus ligt op patiënten van 80 jaar en ouder, met name wanneer er twijfel bestaat over het te voeren beleid. Twijfelt u over de verwijzing? Neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie: 024 361 3280.

Het spreekuur is wekelijks op donderdag, op de polikliniek Dermatologie van het Radboudumc. Verwijzing is mogelijk via de gebruikelijk route in Zorgdomein naar Dermatologie. Neem in de klinische vraagstelling op dat het gaat om een verwijzing naar het geriatrisch dermato-oncologie spreekuur.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer nieuws


Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer

Gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met kanker

4 juli 2019

In april is onze polikliniek Medische Oncologie gestart met een nieuwe werkwijze in gezamenlijk besluitvorming. Hier gaat u, als huisarts, mogelijk ook iets van merken. Omdat het hierbij vooral gaat over de context van de patiënt, is nauwe afstemming met en betrokkenheid van u onmisbaar.

lees meer

Depressie Connect: een nieuwe online community rondom depressie

21 juni 2019

Hoe kunnen kennis en ervaring van mensen die een depressie hebben gehad het beste ingezet worden voor anderen? ‘Depressie Connect’, een nieuwe online community, helpt hierbij. Je kunt je vanaf vandaag aanmelden.

lees meer

Afweercellen herinneren zich een hoog cholesterolgehalte Na verlaging cholesterol blijven afweercellen toch overactief

14 juni 2019

Zelfs als statines een te hoog cholesterol bij patiënten hebben verlaagd, is de kans op hart- en vaatziekten nog altijd verhoogd. Bepaalde afweercellen dragen daar mogelijk aan bij. Hun geheugen is de boosdoener, zo schrijven ze in Cell Metabolism.

lees meer

Studie naar pijn op de borst

4 april 2019

Op 1 maart startte de ARTICA-studie naar patiënten met pijn op de borst die vooraf een laag risico hebben op een acuut coronair syndroom. Mogelijk raakt u bij deze studie betrokken.

lees meer

Seksueel geweld bij mannen

4 april 2019

Wist u dat één op de vijf mannen ooit grensoverschrijdend gedrag meegemaakt heeft? Goede zorg, zo snel mogelijk na het voorval, is van groot belang. Het Centrum Seksueel Geweld biedt deze zorg. Bekijk hier de verwijsmogelijkheden.

lees meer