19 april 2018

Kwetsbare ouderen die mogelijk huidkanker hebben (in het bijzonder basaalcelcarcinoom), kunt u sinds kort verwijzen naar een gespecialiseerd spreekuur: het geriatrisch dermato-oncologie spreekuur. Tijdens dit spreekuur nemen we ruim de tijd om de context en waarden van de patiënt in kaart te brengen. Doel: het optimaliseren van zorg op maat, gezamenlijke besluitvorming en het voorkomen van zowel onder- als overbehandeling.

Dermatoloog Satish Lubeek: “Behandelafwegingen bij kwetsbare oudere patiënten met basaalcelcarcinoom kunnen in de praktijk best een uitdaging zijn. Aan de ene kant groeit een basaalcelcarcinoom langzaam en heeft het bijna nooit uitzaaiingen of overlijden tot gevolg. Aan de andere kant kan het op de langere termijn toch tot veel klachten leiden. Bijvoorbeeld door lokale weefseldestructie. Het voorkomen van zowel onder- als overbehandeling is daarom vaak een uitdaging.”

Het spreekuur

Satish nam het initiatief voor dit specialistisch spreekuur. Hierin worden ruimere consulttijden ingepland dan gebruikelijk en de drempel voor multidisciplinaire overleg ligt laag. Patiënten en hun naasten zijn heel positief over het spreekuur. Ze vinden het bijvoorbeeld prettig dat er geprobeerd wordt om het aantal ziekenhuisbezoeken tot het minimum te beperken. Satish: “Ook als zorgverleners merken we verschil. We nemen en hebben meer tijd om in meer detail met patiënten en hun naasten stil te staan bij de context en waarden van de patiënt. Dit leidt regelmatig tot een ander beleid dan vooraf ingeschat. Zo wordt soms bijvoorbeeld weloverwogen afgezien van actieve behandeling en besloten tot het vervolgen van een tumor die geen klachten geeft. Het benadrukt des te meer hoe belangrijk voldoende ruimte en aandacht voor gezamenlijke besluitvorming is bij het maken van een behandelafweging.”

Verwijzen

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of andere medisch specialisten (onder andere perifeer dermatologen) kunnen patiënten verwijzen naar het spreekuur. De focus ligt op patiënten van 80 jaar en ouder, met name wanneer er twijfel bestaat over het te voeren beleid. Twijfelt u over de verwijzing? Neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie: 024 361 3280.

Het spreekuur is wekelijks op donderdag, op de polikliniek Dermatologie van het Radboudumc. Verwijzing is mogelijk via de gebruikelijk route in Zorgdomein naar Dermatologie. Neem in de klinische vraagstelling op dat het gaat om een verwijzing naar het geriatrisch dermato-oncologie spreekuur.

Meer nieuws


Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer

AVG-arts portaal over zorg aan verstandelijk beperkte patiënten

16 december 2019

In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

lees meer

Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer