19 april 2018

Kwetsbare ouderen die mogelijk huidkanker hebben (in het bijzonder basaalcelcarcinoom), kunt u sinds kort verwijzen naar een gespecialiseerd spreekuur: het geriatrisch dermato-oncologie spreekuur. Tijdens dit spreekuur nemen we ruim de tijd om de context en waarden van de patiënt in kaart te brengen. Doel: het optimaliseren van zorg op maat, gezamenlijke besluitvorming en het voorkomen van zowel onder- als overbehandeling.

Dermatoloog Satish Lubeek: “Behandelafwegingen bij kwetsbare oudere patiënten met basaalcelcarcinoom kunnen in de praktijk best een uitdaging zijn. Aan de ene kant groeit een basaalcelcarcinoom langzaam en heeft het bijna nooit uitzaaiingen of overlijden tot gevolg. Aan de andere kant kan het op de langere termijn toch tot veel klachten leiden. Bijvoorbeeld door lokale weefseldestructie. Het voorkomen van zowel onder- als overbehandeling is daarom vaak een uitdaging.”

Het spreekuur

Satish nam het initiatief voor dit specialistisch spreekuur. Hierin worden ruimere consulttijden ingepland dan gebruikelijk en de drempel voor multidisciplinaire overleg ligt laag. Patiënten en hun naasten zijn heel positief over het spreekuur. Ze vinden het bijvoorbeeld prettig dat er geprobeerd wordt om het aantal ziekenhuisbezoeken tot het minimum te beperken. Satish: “Ook als zorgverleners merken we verschil. We nemen en hebben meer tijd om in meer detail met patiënten en hun naasten stil te staan bij de context en waarden van de patiënt. Dit leidt regelmatig tot een ander beleid dan vooraf ingeschat. Zo wordt soms bijvoorbeeld weloverwogen afgezien van actieve behandeling en besloten tot het vervolgen van een tumor die geen klachten geeft. Het benadrukt des te meer hoe belangrijk voldoende ruimte en aandacht voor gezamenlijke besluitvorming is bij het maken van een behandelafweging.”

Verwijzen

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of andere medisch specialisten (onder andere perifeer dermatologen) kunnen patiënten verwijzen naar het spreekuur. De focus ligt op patiënten van 80 jaar en ouder, met name wanneer er twijfel bestaat over het te voeren beleid. Twijfelt u over de verwijzing? Neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie: 024 361 3280.

Het spreekuur is wekelijks op donderdag, op de polikliniek Dermatologie van het Radboudumc. Verwijzing is mogelijk via de gebruikelijk route in Zorgdomein naar Dermatologie. Neem in de klinische vraagstelling op dat het gaat om een verwijzing naar het geriatrisch dermato-oncologie spreekuur.

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer