20 december 2021

Het is nu gebruikelijk dat kraamvrouwen na een keizersnede na 3-4 dagen ziekenhuisopname naar huis mogen. Sinds kort mogen deze vrouwen met hun baby onder bepaalde voorwaarden al eerder het Radboudumc verlaten.

Er is geen wetenschappelijk bewijs om kraamvrouwen na een keizersnede lang opgenomen te houden om betere zorg te geven en om daar de complicaties mee te voorkomen. De grootste complicatie na een keizersnede is een infectie (dit gebeurt bij circa 1,5 % van alle keizersnedes) en die treedt meestal pas na 1-2 weken op. Enkele risicofactoren hierbij zijn: hoog BMI, roken en een spoedkeizersnede. Sinds najaar 2021 kunnen kraamvrouwen die aan alle voorwaarden voldoen én dit zelf willen op de dag ná de keizersnede naar huis.

Onder welke voorwaarden?

Vervroegd ontslag op dag 2 van de ziekenhuisopname is mogelijk onder enkele voorwaarden:

  • de keizersnede was gepland
  • de kraamvrouw had een ongecompliceerde zwangerschap en keizersnede
  • er zijn geen tekenen van hypertensie, verdenking op pre-eclampsie, diabetes of andere comorbiditeit
  • het BMI van de kraamvrouw is lager dan 35
  • de kraamzorg thuis is geregeld

Kortom: het is alleen mogelijk als het verantwoord is en er geen complicaties te verwachten zijn.

Adviezen en werkafspraken voor kraamzorg en verloskundige thuis

Om de kraamvrouw thuis de juiste zorg te kunnen bieden gedurende 8-10 dagen na de keizersnede, heeft het Radboudumc scholing aangeboden aan kraamzorg en andere professionals uit de eerste lijn. De volgende adviezen en werkafspraken voor de kraamzorg en verloskundige thuis zijn daarbij afgesproken:

  • Er is geen extra zorg nodig voor de kraamvrouw in de zin van handelingen en wondverzorging.
  • Zoals altijd geldt: de kraamvrouw moet genoeg rust krijgen, maar in dit geval net iets méér dan bij ontslag op dag 3-4. Verder is het advies: niet te veel de trap op lopen en eventueel een po-stoel voor boven.
  • De kraamvrouw krijgt extra pijnstilling mee naar huis. Hierover krijgt de vrouw ook advies vanuit het Radboudumc.

Meer nieuws


Huisartsen publiceren beter-niet-doen-lijst

3 juni 2022 Na de medisch-specialisten en de verpleegkundigen hebben nu ook de huisartsen een beter-niet-doen-lijst opgesteld. lees meer

Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022 De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden. lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022 Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie. lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022 Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar. lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022 Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet