20 december 2021

Het is nu gebruikelijk dat kraamvrouwen na een keizersnede na 3-4 dagen ziekenhuisopname naar huis mogen. Sinds kort mogen deze vrouwen met hun baby onder bepaalde voorwaarden al eerder het Radboudumc verlaten.

Er is geen wetenschappelijk bewijs om kraamvrouwen na een keizersnede lang opgenomen te houden om betere zorg te geven en om daar de complicaties mee te voorkomen. De grootste complicatie na een keizersnede is een infectie (dit gebeurt bij circa 1,5 % van alle keizersnedes) en die treedt meestal pas na 1-2 weken op. Enkele risicofactoren hierbij zijn: hoog BMI, roken en een spoedkeizersnede. Sinds najaar 2021 kunnen kraamvrouwen die aan alle voorwaarden voldoen én dit zelf willen op de dag ná de keizersnede naar huis.

Onder welke voorwaarden?

Vervroegd ontslag op dag 2 van de ziekenhuisopname is mogelijk onder enkele voorwaarden:

  • de keizersnede was gepland
  • de kraamvrouw had een ongecompliceerde zwangerschap en keizersnede
  • er zijn geen tekenen van hypertensie, verdenking op pre-eclampsie, diabetes of andere comorbiditeit
  • het BMI van de kraamvrouw is lager dan 35
  • de kraamzorg thuis is geregeld

Kortom: het is alleen mogelijk als het verantwoord is en er geen complicaties te verwachten zijn.

Adviezen en werkafspraken voor kraamzorg en verloskundige thuis

Om de kraamvrouw thuis de juiste zorg te kunnen bieden gedurende 8-10 dagen na de keizersnede, heeft het Radboudumc scholing aangeboden aan kraamzorg en andere professionals uit de eerste lijn. De volgende adviezen en werkafspraken voor de kraamzorg en verloskundige thuis zijn daarbij afgesproken:

  • Er is geen extra zorg nodig voor de kraamvrouw in de zin van handelingen en wondverzorging.
  • Zoals altijd geldt: de kraamvrouw moet genoeg rust krijgen, maar in dit geval net iets méér dan bij ontslag op dag 3-4. Verder is het advies: niet te veel de trap op lopen en eventueel een po-stoel voor boven.
  • De kraamvrouw krijgt extra pijnstilling mee naar huis. Hierover krijgt de vrouw ook advies vanuit het Radboudumc.

Meer nieuws


Borstkanker-operaties in CWZ

20 december 2021

Vanaf januari 2022 worden patiënten die in het Radboudumc gediagnosticeerd zijn met borstkanker in principe in het CWZ geopereerd.

lees meer

Meer mogelijk bij problemen met mitralisklep ook voor kwetsbare patiënten

20 december 2021

Behandeling van een lekkende of vernauwde mitralisklep is nodig om (verergering van) hartfalen te voorkomen en om het leven van de patiënt zo veel mogelijk te verbeteren. Het Radboudumc breidde het aantal behandelmogelijkheden uit.

lees meer

Verwijzing naar SEH Ochtenduren zijn relatief rustig

12 november 2021

Als huisarts kunt u ook helpen de instroom richting onze Spoedeisende Hulp beter te verdelen, zodat we extreme piekmomenten op een dag kunnen voorkomen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet