19 april 2018

Zoals wij u in oktober 2017 al lieten weten, opent op 18 mei 2018 het Prinses Máxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie in Utrecht. Vanaf dat moment is alle kinderoncologische zorg in Nederland ondergebracht in dit nieuwe ziekenhuis. Op 1 juni 2018 verhuizen de kinderen die opgenomen zijn in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis per ambulance naar het Prinses Máxima Centrum. Vanaf dat moment vindt alle poliklinische zorg ook daar plaats. De kinderoncologen van het Amalia kinderziekenhuis werken vanaf 1 juni ook in het Prinses Máxima Centrum.

Wat betekent dit voor uw praktijk?

Nieuwe patiënten met een aangetoonde maligniteit of een zeer sterke verdenking op een maligniteit verwijst u per 1 juni 2018 direct naar het Prinses Máxima Centrum. Daar wordt uw patiënt gezien. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Prinses Maxima Centrum via het algemene nummer: 088 972 72 72. Twijfelt u of er sprake is van een maligniteit? Dan kunt u zoals gebruikelijk doorverwijzen naar het Radboudumc.
Tot 1 juni 2018 is de kinderoncoloog in het Amalia kinderziekenhuis verantwoordelijk voor de kinderen met (een verdenking op) een maligniteit. U kunt de dienstdoende kinderoncoloog tot 1 juni 2018 bereiken via 024 366 73 03. Op de website van het PMC vindt u altijd alle (actuele) informatie voor verwijzers.

Shared Care in het Amalia kinderziekenhuis

Na 1 juni 2018 blijft het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis Shared Care centrum, in nauwe samenwerking met het Prinses Máxima Centrum. Shared care betekent dat wij onder andere korte, poliklinische chemotherapiekuren en opvang bij acute complicaties dichtbij huis blijven bieden, echter alles onder regie van het Prinses Máxima Centrum.
 
Kinderartsen Koen van Aerde en Anne Dittrich zijn bij deze zorg betrokken, samen met verpleegkundig specialisten Christel van Riel en Rianne Koning en kinderoncologie verpleegkundigen. Patiënten die na behandeling van kanker op de kinderleeftijd op de LATER polikliniek komen, blijven deze begeleiding vanuit het Radboudumc ontvangen. 

Meer informatie

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer