19 april 2018

Zoals wij u in oktober 2017 al lieten weten, opent op 18 mei 2018 het Prinses Máxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie in Utrecht. Vanaf dat moment is alle kinderoncologische zorg in Nederland ondergebracht in dit nieuwe ziekenhuis. Op 1 juni 2018 verhuizen de kinderen die opgenomen zijn in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis per ambulance naar het Prinses Máxima Centrum. Vanaf dat moment vindt alle poliklinische zorg ook daar plaats. De kinderoncologen van het Amalia kinderziekenhuis werken vanaf 1 juni ook in het Prinses Máxima Centrum.

Wat betekent dit voor uw praktijk?

Nieuwe patiënten met een aangetoonde maligniteit of een zeer sterke verdenking op een maligniteit verwijst u per 1 juni 2018 direct naar het Prinses Máxima Centrum. Daar wordt uw patiënt gezien. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Prinses Maxima Centrum via het algemene nummer: 088 972 72 72. Twijfelt u of er sprake is van een maligniteit? Dan kunt u zoals gebruikelijk doorverwijzen naar het Radboudumc.
Tot 1 juni 2018 is de kinderoncoloog in het Amalia kinderziekenhuis verantwoordelijk voor de kinderen met (een verdenking op) een maligniteit. U kunt de dienstdoende kinderoncoloog tot 1 juni 2018 bereiken via 024 366 73 03. Op de website van het PMC vindt u altijd alle (actuele) informatie voor verwijzers.

Shared Care in het Amalia kinderziekenhuis

Na 1 juni 2018 blijft het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis Shared Care centrum, in nauwe samenwerking met het Prinses Máxima Centrum. Shared care betekent dat wij onder andere korte, poliklinische chemotherapiekuren en opvang bij acute complicaties dichtbij huis blijven bieden, echter alles onder regie van het Prinses Máxima Centrum.
 
Kinderartsen Koen van Aerde en Anne Dittrich zijn bij deze zorg betrokken, samen met verpleegkundig specialisten Christel van Riel en Rianne Koning en kinderoncologie verpleegkundigen. Patiënten die na behandeling van kanker op de kinderleeftijd op de LATER polikliniek komen, blijven deze begeleiding vanuit het Radboudumc ontvangen. 

Meer informatie

Meer nieuws


Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer

AVG-arts portaal over zorg aan verstandelijk beperkte patiënten

16 december 2019

In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

lees meer

Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer