19 april 2018

Zoals wij u in oktober 2017 al lieten weten, opent op 18 mei 2018 het Prinses Máxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie in Utrecht. Vanaf dat moment is alle kinderoncologische zorg in Nederland ondergebracht in dit nieuwe ziekenhuis. Op 1 juni 2018 verhuizen de kinderen die opgenomen zijn in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis per ambulance naar het Prinses Máxima Centrum. Vanaf dat moment vindt alle poliklinische zorg ook daar plaats. De kinderoncologen van het Amalia kinderziekenhuis werken vanaf 1 juni ook in het Prinses Máxima Centrum.

Wat betekent dit voor uw praktijk?

Nieuwe patiënten met een aangetoonde maligniteit of een zeer sterke verdenking op een maligniteit verwijst u per 1 juni 2018 direct naar het Prinses Máxima Centrum. Daar wordt uw patiënt gezien. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Prinses Maxima Centrum via het algemene nummer: 088 972 72 72. Twijfelt u of er sprake is van een maligniteit? Dan kunt u zoals gebruikelijk doorverwijzen naar het Radboudumc.
Tot 1 juni 2018 is de kinderoncoloog in het Amalia kinderziekenhuis verantwoordelijk voor de kinderen met (een verdenking op) een maligniteit. U kunt de dienstdoende kinderoncoloog tot 1 juni 2018 bereiken via 024 366 73 03. Op de website van het PMC vindt u altijd alle (actuele) informatie voor verwijzers.

Shared Care in het Amalia kinderziekenhuis

Na 1 juni 2018 blijft het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis Shared Care centrum, in nauwe samenwerking met het Prinses Máxima Centrum. Shared care betekent dat wij onder andere korte, poliklinische chemotherapiekuren en opvang bij acute complicaties dichtbij huis blijven bieden, echter alles onder regie van het Prinses Máxima Centrum.
 
Kinderartsen Koen van Aerde en Anne Dittrich zijn bij deze zorg betrokken, samen met verpleegkundig specialisten Christel van Riel en Rianne Koning en kinderoncologie verpleegkundigen. Patiënten die na behandeling van kanker op de kinderleeftijd op de LATER polikliniek komen, blijven deze begeleiding vanuit het Radboudumc ontvangen. 

Meer informatie

Meer nieuws


Wijziging zorgaanbod Reumatologie

20 december 2018

Het Radboudumc is de meest geschikte plek voor reumapatiënten die multidisciplinaire zorg nodig hebben en voor reumapatiënten die moeten worden opgenomen. Daar willen we nog meer op focussen. Daarom stoppen we met monodisciplinaire poliklinische zorg.

lees meer

Verpleegafdelingen verhuizen

18 december 2018

De komende weken verhuizen we enkele verpleegafdelingen. Houd u er rekening mee dat deze afdelingen op de dag van de verhuizing minder goed bereikbaar zijn? Ook de contactgegevens van de afdelingen veranderen.

lees meer

Nijmeegse Netwerkdag op weg naar blended care in netwerken

5 november 2018

Ruim 100 specialisten en huisartsen uit de regio ontmoetten elkaar op 23 oktober op de Nijmeegse Netwerkdag. Naast elkaar leren kennen, werd vooral antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we digitale middelen inzetten om onderlinge communicatie en daarmee samenwerking te verbeteren?

lees meer

Neurologische spoedpatiënt eerder naar huis

11 oktober 2018

Patiënten met licht traumatisch schedelhersenletsel (hersenschudding) en patiënten met een licht herseninfarct worden vanuit onze Spoedeisende Hulp óf opgenomen óf ze gaan naar huis. Een groter deel van deze neurologische spoedpatiënten gaat nu vanaf de SEH naar huis.

lees meer

Nieuwe e-learning gendersensitieve zorg

28 augustus 2018

In de nieuwe e-learning 'Gendersensitieve zorg' leert u over het verschil in biologie, socialisatie en leefomstandigheden van mannen en vrouwen in relatie tot (de presentatie van) hun gezondheidsklachten.

lees meer

Beperkte verwijzing mogelijk voor vrouwenspreekuur Cardiologie

28 augustus 2018

Door de grote toeloop van patiënten is de wachttijd voor het spreekuur voor vrouwen met specifieke hartklachten opgelopen tot ruim een jaar. Dat is voor onze patiënten en onszelf te lang. Om deze wachttijd te verlagen, is ervoor gekozen om niet meer alle patiënten te zien.

lees meer