18 juni 2018

Verwijst u een patiënt voor de zorgvragen artritis, degeneratieve aandoeningen, inflammatoire rugaandoeningen, osteoporose/botziekten en weke delen aandoeningen via ZorgDomein naar het Radboudumc? Dan wordt uw patiënt voortaan rechtstreeks opgeroepen door de afdeling Reumatologie van de Sint Maartenskliniek. ZorgDomein is hierop aangepast.

Het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek (SMK) gaan steeds intensiever samenwerken, onder andere op het gebied van de reumatologie. Het Radboudumc legt onder andere de focus op de zorg voor patiënten met systemische auto-immuunziekten en/of complexe comorbiditeiten. In goed overleg en nauwe samenwerking met de SMK worden nieuw verwezen patiënten die niet behoren tot deze groepen door ons gewezen op de kortere wachttijden in de SMK.
 
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is ZorgDomein voor de afdeling Reumatische Ziekten opnieuw ingericht:
 • De verwijzing voor enkele zorgvragen worden direct doorgesluisd naar het ZorgDomein van de Sint Maartenskliniek:
  • artritis
  • degeneratieve aandoeningen
  • inflammatoire rugaandoeningen
  • osteoporose/botziekten
  • weke delen aandoeningen
Deze patiënten worden voortaan rechtstreeks opgeroepen door de afdeling Reumatologie van de Sint Maartenskliniek.
 • Misschien heeft u redenen waarom uw patiënt toch in het Radboudumc gezien moet worden. Bijvoorbeeld omdat uw patiënt bij meerdere specialisten in ons ziekenhuis bekend is. Dan kunt u toch naar het Radboudumc verwijzen via het zorgproduct ‘Overige zorgvragen’.
 • Er zijn twee nieuwe zorgvragen voor verwijzing toegevoegd:
  • Verwijzing voor patiënten met een fenomeen van Raynaud (verminderde bloedstroom naar vingers of tenen) en waarbij er een verdenking is op een secundair fenomeen van Raynaud, of waarbij er een indicatie is voor aanvullende behandeling en educatie. In het Radboudumc vindt dan een nagelriemcapillairoscopie en een consult door een reumatoloog (i.o.) plaats.
  • Verwijzing voor een second opinion. Onze voorkeur gaat uit naar verwijzing via de behandelend specialist van uw patiënt. U kunt echter zelf ook een second opinion aanvragen. Stuur dan relevante verwijsdocumenten over voorgeschiedenis en eerder uitgevoerde onderzoeken en behandelingen mee via ZorgDomein. 
Na verwijzing worden alle patiënten rechtstreeks opgeroepen, zowel in de SMK als in het Radboudumc. Patiënten hoeven hiervoor niet meer zelf te bellen. 

Vragen?

Bij twijfel over een indicatiestelling voor een verwijzing naar het Radboudumc of de Sint Maartenskliniek kunt u altijd overleggen met de dienstdoende reumatoloog (i.o.):
 • Radboudumc, patiëntensecretariaat Reumatische Ziekten: 024-3614580
 • Sint Maartenskliniek, directe huisartsenlijn:  024-3659279

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer