18 juni 2018

Verwijst u een patiënt voor de zorgvragen artritis, degeneratieve aandoeningen, inflammatoire rugaandoeningen, osteoporose/botziekten en weke delen aandoeningen via ZorgDomein naar het Radboudumc? Dan wordt uw patiënt voortaan rechtstreeks opgeroepen door de afdeling Reumatologie van de Sint Maartenskliniek. ZorgDomein is hierop aangepast.

Het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek (SMK) gaan steeds intensiever samenwerken, onder andere op het gebied van de reumatologie. Het Radboudumc legt onder andere de focus op de zorg voor patiënten met systemische auto-immuunziekten en/of complexe comorbiditeiten. In goed overleg en nauwe samenwerking met de SMK worden nieuw verwezen patiënten die niet behoren tot deze groepen door ons gewezen op de kortere wachttijden in de SMK.
 
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is ZorgDomein voor de afdeling Reumatische Ziekten opnieuw ingericht:
 • De verwijzing voor enkele zorgvragen worden direct doorgesluisd naar het ZorgDomein van de Sint Maartenskliniek:
  • artritis
  • degeneratieve aandoeningen
  • inflammatoire rugaandoeningen
  • osteoporose/botziekten
  • weke delen aandoeningen
Deze patiënten worden voortaan rechtstreeks opgeroepen door de afdeling Reumatologie van de Sint Maartenskliniek.
 • Misschien heeft u redenen waarom uw patiënt toch in het Radboudumc gezien moet worden. Bijvoorbeeld omdat uw patiënt bij meerdere specialisten in ons ziekenhuis bekend is. Dan kunt u toch naar het Radboudumc verwijzen via het zorgproduct ‘Overige zorgvragen’.
 • Er zijn twee nieuwe zorgvragen voor verwijzing toegevoegd:
  • Verwijzing voor patiënten met een fenomeen van Raynaud (verminderde bloedstroom naar vingers of tenen) en waarbij er een verdenking is op een secundair fenomeen van Raynaud, of waarbij er een indicatie is voor aanvullende behandeling en educatie. In het Radboudumc vindt dan een nagelriemcapillairoscopie en een consult door een reumatoloog (i.o.) plaats.
  • Verwijzing voor een second opinion. Onze voorkeur gaat uit naar verwijzing via de behandelend specialist van uw patiënt. U kunt echter zelf ook een second opinion aanvragen. Stuur dan relevante verwijsdocumenten over voorgeschiedenis en eerder uitgevoerde onderzoeken en behandelingen mee via ZorgDomein. 
Na verwijzing worden alle patiënten rechtstreeks opgeroepen, zowel in de SMK als in het Radboudumc. Patiënten hoeven hiervoor niet meer zelf te bellen. 

Vragen?

Bij twijfel over een indicatiestelling voor een verwijzing naar het Radboudumc of de Sint Maartenskliniek kunt u altijd overleggen met de dienstdoende reumatoloog (i.o.):
 • Radboudumc, patiëntensecretariaat Reumatische Ziekten: 024-3614580
 • Sint Maartenskliniek, directe huisartsenlijn:  024-3659279

Meer nieuws


Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer

AVG-arts portaal over zorg aan verstandelijk beperkte patiënten

16 december 2019

In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

lees meer

Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer