18 juni 2018

Verwijst u een patiënt voor de zorgvragen artritis, degeneratieve aandoeningen, inflammatoire rugaandoeningen, osteoporose/botziekten en weke delen aandoeningen via ZorgDomein naar het Radboudumc? Dan wordt uw patiënt voortaan rechtstreeks opgeroepen door de afdeling Reumatologie van de Sint Maartenskliniek. ZorgDomein is hierop aangepast.

Het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek (SMK) gaan steeds intensiever samenwerken, onder andere op het gebied van de reumatologie. Het Radboudumc legt onder andere de focus op de zorg voor patiënten met systemische auto-immuunziekten en/of complexe comorbiditeiten. In goed overleg en nauwe samenwerking met de SMK worden nieuw verwezen patiënten die niet behoren tot deze groepen door ons gewezen op de kortere wachttijden in de SMK.
 
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is ZorgDomein voor de afdeling Reumatische Ziekten opnieuw ingericht:
 • De verwijzing voor enkele zorgvragen worden direct doorgesluisd naar het ZorgDomein van de Sint Maartenskliniek:
  • artritis
  • degeneratieve aandoeningen
  • inflammatoire rugaandoeningen
  • osteoporose/botziekten
  • weke delen aandoeningen
Deze patiënten worden voortaan rechtstreeks opgeroepen door de afdeling Reumatologie van de Sint Maartenskliniek.
 • Misschien heeft u redenen waarom uw patiënt toch in het Radboudumc gezien moet worden. Bijvoorbeeld omdat uw patiënt bij meerdere specialisten in ons ziekenhuis bekend is. Dan kunt u toch naar het Radboudumc verwijzen via het zorgproduct ‘Overige zorgvragen’.
 • Er zijn twee nieuwe zorgvragen voor verwijzing toegevoegd:
  • Verwijzing voor patiënten met een fenomeen van Raynaud (verminderde bloedstroom naar vingers of tenen) en waarbij er een verdenking is op een secundair fenomeen van Raynaud, of waarbij er een indicatie is voor aanvullende behandeling en educatie. In het Radboudumc vindt dan een nagelriemcapillairoscopie en een consult door een reumatoloog (i.o.) plaats.
  • Verwijzing voor een second opinion. Onze voorkeur gaat uit naar verwijzing via de behandelend specialist van uw patiënt. U kunt echter zelf ook een second opinion aanvragen. Stuur dan relevante verwijsdocumenten over voorgeschiedenis en eerder uitgevoerde onderzoeken en behandelingen mee via ZorgDomein. 
Na verwijzing worden alle patiënten rechtstreeks opgeroepen, zowel in de SMK als in het Radboudumc. Patiënten hoeven hiervoor niet meer zelf te bellen. 

Vragen?

Bij twijfel over een indicatiestelling voor een verwijzing naar het Radboudumc of de Sint Maartenskliniek kunt u altijd overleggen met de dienstdoende reumatoloog (i.o.):
 • Radboudumc, patiëntensecretariaat Reumatische Ziekten: 024-3614580
 • Sint Maartenskliniek, directe huisartsenlijn:  024-3659279

Meer nieuws


Wijziging zorgaanbod Reumatologie

20 december 2018

Het Radboudumc is de meest geschikte plek voor reumapatiënten die multidisciplinaire zorg nodig hebben en voor reumapatiënten die moeten worden opgenomen. Daar willen we nog meer op focussen. Daarom stoppen we met monodisciplinaire poliklinische zorg.

lees meer

Verpleegafdelingen verhuizen

18 december 2018

De komende weken verhuizen we enkele verpleegafdelingen. Houd u er rekening mee dat deze afdelingen op de dag van de verhuizing minder goed bereikbaar zijn? Ook de contactgegevens van de afdelingen veranderen.

lees meer

Nijmeegse Netwerkdag op weg naar blended care in netwerken

5 november 2018

Ruim 100 specialisten en huisartsen uit de regio ontmoetten elkaar op 23 oktober op de Nijmeegse Netwerkdag. Naast elkaar leren kennen, werd vooral antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we digitale middelen inzetten om onderlinge communicatie en daarmee samenwerking te verbeteren?

lees meer

Neurologische spoedpatiënt eerder naar huis

11 oktober 2018

Patiënten met licht traumatisch schedelhersenletsel (hersenschudding) en patiënten met een licht herseninfarct worden vanuit onze Spoedeisende Hulp óf opgenomen óf ze gaan naar huis. Een groter deel van deze neurologische spoedpatiënten gaat nu vanaf de SEH naar huis.

lees meer

Nieuwe e-learning gendersensitieve zorg

28 augustus 2018

In de nieuwe e-learning 'Gendersensitieve zorg' leert u over het verschil in biologie, socialisatie en leefomstandigheden van mannen en vrouwen in relatie tot (de presentatie van) hun gezondheidsklachten.

lees meer

Beperkte verwijzing mogelijk voor vrouwenspreekuur Cardiologie

28 augustus 2018

Door de grote toeloop van patiënten is de wachttijd voor het spreekuur voor vrouwen met specifieke hartklachten opgelopen tot ruim een jaar. Dat is voor onze patiënten en onszelf te lang. Om deze wachttijd te verlagen, is ervoor gekozen om niet meer alle patiënten te zien.

lees meer