Nieuws & Verhalen Nieuws Nielka van Erp benoemd tot hoogleraar Cancer Pharmacology

24 mei 2022

Met ingang van 1 maart 2021 is Nielka van Erp benoemd tot hoogleraar Cancer Pharmacology aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de optimalisatie van de behandeling van kanker door de dosis en de medicatie af te stemmen op verschillen tussen patiënten, zodat geneesmiddelen zo goed mogelijk werken zonder te uitgesproken bijwerkingen.

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Nielka van Erp doet onderzoek naar de farmacologie van kankermedicijnen. Ze richt zich in haar onderzoek op het personaliseren en optimaliseren van de behandeling van kanker. Dit doet ze door de relatie tussen biomarkers en de farmacokinetiek van verschillende antikanker-geneesmiddelen te bestuderen. Daarnaast richt ze zich op de vertaling van bevindingen uit preklinische tumormodellen naar de uiteindelijke tumorconcentraties in patiënten met kanker.

Haar doel is dat kankerpatiënten de juiste dosis en de meest effectieve medicatie krijgen. Dit verschilt per persoon. Bij de ene patiënt wordt met dezelfde dosis een vele hogere concentratie in het bloed bereikt dan bij een andere patiënt. Terwijl het bekend is dat bij hele hoge concentraties veel bijwerkingen optreden en bij hele lage concentraties het geneesmiddel niet goed kan werken. Er is een bepaald tussengebied, waarbij de bijwerkingen te verdragen zijn en de therapie optimaal werkt.

Strategieën om de blootstelling van antikankermedicatie te optimaliseren

Daarnaast bestudeert Nielka van Erp farmacologische strategieën die de opname van kankerbehandelingen verbetert of de uitscheiding (eliminatie van geneesmiddelen)remt met als doel de behandeling beter verdraagbaar en betaalbaar te maken. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de inname van antikanker-geneesmiddelen met voedsel waardoor ze beter opgenomen werden en er een lagere dosis kon worden gebruikt. Ook onderzoekt Nielka van Erp of er minder variatie in bloedconcentratie van het geneesmiddel wordt gezien als antikanker-geneesmiddelen gecombineerd worden met krachtige enzymremmers. In dat geval kan een lagere dosis medicatie voldoende zijn. Dit soort farmacologische interventies kunnen gemakkelijk in de klinische praktijk worden toegepast en hebben een grote invloed op de kosten van de gezondheidszorg. Haar oncologisch-farmacologische onderzoeksgroep staat internationaal bekend om hun wetenschappelijke resultaten op dit gebied.

Cancer drug interaction

Nielka van Erp (1977, Liempde) studeerde Farmacie aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in het LUMC in Leiden (titel proefschrift: Clinical Pharmacology of the tyrosine kinase inhibitors imatinib and sunitinib). Sinds 2012 werkt ze in het Radboudumc, en in 2017 werd ze klinisch farmacoloog. Ze ontving verschillende ZonMW-en KWF subsidies, voor onder meer een studie naar de relatie tussen biomarkers en farmacokinetiek van nieuwere antikanker geneesmiddelen bij prostaatkanker. Ook werkt ze aan een implementatieproject waarin dosisindividualisatie op basis van bloedconcentratiemetingen van drie bekende antikanker-geneesmiddelen wordt geïmplementeerd als standaardzorg. 

Ze is verantwoordelijk voor de farmaceutische oncologische patiëntenzorg vanuit de Apotheek van het Radboudumc. Ook zit ze in de beleidsbepalende commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen, die de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen, behandelmethoden en behandelindicaties op het gebied van de medische oncologie beoordeelt. Ook is ze de oprichter van de website Cancer Drug Interaction.

  • Medewerkers
  • Intranet