Nieuws Anatomie in andere gedaanten

8 februari 2006

Onder de titel "Anatomie in andere gedaanten" is er tot en met 10 april een drievoudige expositie van het werk van de beeldend kunstenaar, arts en auteur Ignace Schretlen in het Anatomisch Museum en in tentoonstellingsruimtes van het UMC St Radboud en de Radboud Universiteit. De tentoonstelling wordt gehouden ter gelegenheid van het afscheid van dr. Joop van der Straaten, die onder meer conservator van het museum was.


Ignace Schretlen was één van de duizenden studenten in de geneeskunde, die van Joop van der Straaten onderwijs kregen. Bezield door wat zorg voor patiënten zou moeten inhouden gaf deze docent, die tevens auteur is van een enkele jaren geleden verschenen anatomische atlas, een speciale dimensie aan het medisch onderwijs. Hierbij wordt anatomie niet zozeer beschouwd als louter "ontleedkunde", maar als een wezenlijke basis en tevens integraal onderdeel van de werkwijze die elke arts zich eigen moet maken. In dit kader hechtte Joop van der Straaten dan ook zeer veel waarde aan de vorming van de juiste attitude.

Medische achtergrond

Joop van der Straaten koos ervoor om op deze drievoudige expositie vooral de medische achtergrond van de kunstenaar tot uiting te laten komen. Het geëxposeerde werk omvat zowel tekeningen, schilderwerken en collages als foto's. De tentoonstelling in het Anatomisch Museum begint met enkele voorbeelden van de honderden "embryonale vormen" die in de periode van 1989 tot 1992 zijn ontstaan; de voorgeschiedenis hiervan gaat echter terug tot de colleges embryologie en de embryo's in het Anatomisch Museum, die Ignace Schretlen als student natekende. Voorts worden er prenten getoond uit de series "Équilibre" en "Anatomie.”

In 1999 leidde de naderende voortijdige dood van een collega aan huidkanker tot een serie van veertien kleine tekeningen, die in Parijs werden gemaakt en die in hetzelfde jaar met veertien teksten over de dood werden uitgegeven onder de titel "Blessure". Een jaar later verscheen de serie "Gezichten van ziekte", die integraal werd gepubliceerd in een boek van het Nijmeegse Thijmgenootschap. Uit 2001 dateert de serie "Pathos", waaruit net als bij andere series een keuze is gemaakt. Vanwege de naderende periode van de Vasten worden ook de kruiswegstaties uit 2002 alsmede enkele Piëta's geëxposeerd, die vorig jaar voor de eerste maal in het Museum Kempenland waren te zien; om de angst van - de door zijn onverschillige vader (God) volledig aan zijn lot overgelaten - Jezus te beklemtonen, voegde Ignace Schretlen enkele staties toe aan de veertien, die een kruisweg normaliter telt.

Eerste maal

Voor de twee andere locaties opteerde de kunstcoördinator van het UMC en de RU, Daan Van Speybroeck, o.a. voor "Thera, de verbeelding van pijn" uit 2003 en een tweetal (foto)series uit 2004: "Unplugged" over het voormalige praktijkpand van Ignace Schretlen en "Chambre d'Hôtel". De fotoseries hangen in het UMC St Radboud. Hierin wordt, net als bij een kamer in het ziekenhuis, de gevoelige combinatie van intimiteit en onpersoonlijkheid verbeeld. In de laatste serie keert de kleur terug, die sinds 998 vrijwel was verdwenen uit het werk van de kunstenaar.

In de Aula van de Radboud Universiteit demonstreren drie prenten van Alfred Manessier en Jean Bazaine uit de collectie van de kunstenaar, op welke wijze de filosofie van deze vertegenwoordigers van de École de Paris voortzetting vindt in een aantal werken van Ignace Schretlen. Het is voor de eerste maal dat een representatieve selectie uit genoemde series wordt geëxposeerd. Daarnaast worden er ook werken getoond, die geen onderdeel uitmaken van een serie. Hiervan zijn enkele schilderwerken opgedragen aan de in 2000 overleden vader van de kunstenaar, die jarenlang als hoogleraar kindergeneeskunde aan het UMC St Radboud verbonden was.

Zie ook:

Commissie Beeldende Kunst RU & UMC

Museum voor Anatomie en Pathologie

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet