Nieuws Radboudumc en Kaiser Permanente werken samen aan betere zorg voor parkinson

9 september 2014

Radboudumc en Kaiser Permanente, een van Amerika’s leidende zorgaanbieders en non-profit zorgverzekeraars, gaan samenwerken om parkinsonpatiënten van Kaiser Permanente de hoogste kwaliteit parkinsonzorg te bieden. Beide organisaties gaan ook actief onderzoeken of zij elkaar op andere zorggebieden kunnen versterken, door kennis en ervaring uit te wisselen.

 

Radboudumc en Kaiser Permanente, een van Amerika’s leidende zorgaanbieders en non-profit zorgverzekeraars, gaan samenwerken om parkinsonpatiënten van Kaiser Permanente de hoogste kwaliteit parkinsonzorg te bieden. Beide organisaties gaan ook actief onderzoeken of zij elkaar op andere zorggebieden kunnen versterken, door kennis en ervaring uit te wisselen.
 

 

Het Nederlandse ParkinsonNet-model is bewezen effectief voor het optimaliseren van zorg. Kaiser Permanente gaat het Parkinson-model implenteren in Zuid-Californië, zijn grootste regio met meer dan 3.7 miljoen leden. Op basis van die resultaten wordt besloten of het concept ook toegepast kan worden in andere regio’s en bij andere chronische aandoeningen.  

Patiënt als partner

‘De patiënt als partner’ vormt de basis voor de zorg die het Radboudumc biedt en is een van de succesfactoren van ParkinsonNet. Bij ParkinsonNet zijn patiënten vanaf het begin nauw betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen van de zorg. Zo dragen ze bij aan continue feedback en verbetering van het netwerk. Online netwerken zorgen daarnaast voor continue informatievoorziening, stellen zorgverleners en patiënten in staat om de zorg beter te kunnen managen en faciliteren coördinatie van zorg tussen de verschillende zorgverleners. Ook worden zorgverleners continu geschoold in het gebruik van richtlijnen en ondersteund in onderlinge communicatie en samenwerking.

“Kaiser Permanente kijkt uit naar de samenwerking met ParkinsonNet, waarbij we het leven van onze Parkinsonpatiënten, hun families en zorgverleners kunnen verbeteren, zegt Todd Sachs, MD, Medisch Directeur van Zuid-Californië Permanente Medical Group. “Participatory care, zorg waaraan de patiënt zelf actief deelneemt, staat bij ons centraal. Hierin ondersteunen we onze leden en stellen we hen in staat om samen met hun zorgverleners een optimale gezondheid te bereiken en te behouden.”            

 

Kostenbesparing

Onderzoek heeft aangetoond dat het ParkinsonNet-model de kwaliteit van zorg verbetert, ziektecomplicaties tegengaat (inclusief 50 procent minder heupfracturen), het aantal ziekenhuisopnames vermindert en zorgt voor een significante verbetering van de betaalbaarheid van de zorg. In Nederland heeft dit al geleid tot een kostenbesparing van zo’n €20 miljoen per jaar.

“We kijken er naar uit om dit zorgmodel te delen met Kaiser Permanente. ParkinsonNet is een van de best practices van onze missie: to have a significant impact on healthcare,” zegt prof.dr. Melvin Samsom, voorzitter van de Raad van de Bestuur van het Radboudumc. “De kracht van ParkinsonNet schuilt in de persoonsgerichte aanpak, waarbij patiënten en zorgverleners samen actief zoeken naar de best mogelijke behandelwijze. We zijn ervan overtuigd dat we elkaar ook op andere terreinen kunnen versterken. Door kennis en expertise uit te wisselen kunnen we de kwaliteit van zorg verder verbeteren. “

 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet